8.000 Europese vakbondsmilitanten samen in Brussel voor één strijd

Marie-Hélène Ska, ACV-CSC stelt de sprekers voor, naast haar Miranda Ulens (ABVV) en Olivier Valentin (ACLVB). Foto: LV/dwm.be

FacebooktwitterFacebooktwitter
Met meer dan 2.300 kwamen ze naar Brussel uit Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje, Hongarije, Slovenië, Zwitserland, Oostenrijk en Estland om samen met 5.000 Belgische vakbondscollega’s in de hoofdstad van de EU hun eisen voor een ander, sociaal, en ecologisch Europa kracht bij te zetten. Een fotoverslag met commentaar.

Het Europees Vakverbond (EVV) organiseerde een manifestatie in Brussel. Delegaties uit tien Europese landen gingen op de oproep in en reisden naar de Europese hoofdstad om hun eisen samen kenbaar te maken.

Met 8.000 trokken ze van het Luxemburgplein, met het Europese Parlement op de achtergrond, naar de Oudergemlaan, waar vanuit de hoogte op het Schumannplein de Europese Commissie toekeek.

De eisen: menswaardige lonen, kwalitatieve banen en betere arbeidsomstandigheden voor iedereen in Europa, gelijke en rechtvaardige sociale en fiscale spelregels. Verder nog een sociaal rechtvaardige en duurzame transitie in een verdraagzaam en democratisch Europa.

“Ga stemmen op 26 mei”

Luca Visentini, algemeen secretaris van de European Trade Union Confederation (ETUC) benadrukte de solidariteit van werkende mensen met migranten: “Zij ontvluchten hun land omdat zij worden uitgebuit, door dezelfde krachten die hier ons sociaal model willen aanvallen. Die aanval maskeren ze achter de toestroom van migranten. Niet de migranten maar zij zijn de vijanden van ons sociaal model. Wij moeten onze krachten verenigen. Daarom is het zo belangrijk om deel te nemen aan de Europese verkiezingen van 26 mei.”

In België worden de Europese, federale en regionale verkiezingen op dezelfde dag gehouden op 26 mei. Er zijn echter heel wat andere Europese landen waar die dag alleen Europese verkiezingen worden gehouden, meestal ook landen waar geen stemplicht bestaat. Gevreesd wordt dat bij een zeer lage opkomst van de kiezer extreem-rechtse partijen garen zullen spinnen. Daarom deze oproep.

Niet de grote vakbondsleiders maar drie gewone délégués kregen daarna het woord. Jurgen Verstrepen (ACV), Karel Meganck (ABVV) en Bart Der Crock (ACLVB) deelden hun ervaring op de werkvloer met hun Europese collega’s.

Na een enthousiaste toespraak verlaat Italiaans CISL-vakbondsleider Luigi Sbarra onder daverend applaus het podium (LV/dwm.be)

Alleen de sterke delegatie van 250 Italiaanse vakbondsmilitanten verstond hem, maar Luigi Sbarra van de Italiaanse vakbond CSIL sprak zo enthousiast dat iedereen mee juichte met de Italiaanse collega’s. Verder namen ook nog Franse en Hongaarse vakbondsleiders het woord en Agostino Siciliano, algemeen secretaris van de European Federation of Retired and Elderly People (FERPA).

De slogans

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.