Internationaal Strafhof: “Humanitair recht geldt gelijk voor alle mensen”

Yahya Sinwar (l), Benjamin Netanyahu. Foto: pune.news/Avi Ohyon/Government Press Israel/CC BY-SA

FacebooktwitterFacebooktwitter

Eerste minister van Israël Benjamin Netanyahu noemt de gelijkschakeling van Hamas met hemzelf door het Internationaal Strafhof grotesk. Zijn stelling noopt ons om ze te weerleggen met de opsomming van de feiten. Dit is een historisch zware nederlaag voor het zionistische project van de staat Israël in zijn huidige vorm. Het Strafhof is duidelijk: “Het internationaal humanitair recht is gelijk van toepassing op alle mensen”.

Strafhof ICJ – Gerechtshof ICC

ICC, Den Haag. Foto: ICC/Anita Lankhuizen

Het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC, Engelse afkorting van International Criminal Court) is een onafhankelijke instelling, die zijn legitimiteit baseert op het Statuut van Rome, een verdrag van 1998 op basis waarvan in 2002 het ICC werd opgericht. Deze internationale rechtbank onderzoekt, vervolgt en vonnist personen verdacht van genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden. Dit Hof oordeelt alleen over misdaden gepleegd na 2002.

 

 

ICJ-Vredeshuis. Foto: icj-cij.org

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ, International Court of Justice) is een instelling van de Verenigde Naties en is eveneens gevestigd in Den Haag (in een ander gebouw). Zijn legitimiteit is gebaseerd op het VN-Charter, het oprichtingsverdrag van de VN in 1945. Dit Hof behandelt sinds 1946 geschillen tussen staten, niet op eigen initiatief maar op verzoek van een of meerdere staten en verschaft adviezen aan de VN-Veiligheidsraad en de VN-Algemene Vergadering.

De beslissing van het ICC van maandag 20 mei omvat nog geen aanhoudingsbevel, maar richt een verzoek voor het uitvaardigen van een aanhoudingsbevel tot een panel van drie ICC-rechters.

Zij zullen op basis van het ICC-onderzoek de internationale bevelen tot aanhouding al dan niet beslissen. Dit verzoek werd opgesteld door Karim Ahmad Khan, een Brits advocaat in internationaal recht, die sinds 2021 hoofdaanklager is van het ICC.

Samenvatting van het ICC-arrest

De volledige tekst van het verzoek kan men lezen op de website van het ICC.

Volgens de ICC-hoofdaanklager zijn er ‘redelijke gronden’ om aan te nemen dat de volgende personen criminele verantwoordelijkheid dragen voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid sinds 7 oktober 2023:

Ismail Haniyeh. Foto: council.gov.ru

1. Yahya Sinwar (hoofd van Hamas in Gaza), Mohammed Diab Ibrahim Al Masri (opperbevelhebber van de Qassam Brigades, de gewapende vleugel van Hamas), Ismail Haniyeh (Hoofd van het Politiek Bureau van Hamas) voor misdaden tegen de mensheid (uitroeiing, moord), voor oorlogsmisdaden (nemen van gijzelaars, wrede behandeling en aanvallen tegen de persoonlijke waardigheid) en voor een aantal misdaden die zowel oorlogsmisdaden als misdaden tegen de mensheid zijn (verkrachting, andere daden van seksueelgeweld en foltering).

Volgens de ICC-hoofdaanklager zijn deze misdaden onderdeel van een systematische aanval tegen de burgerbevolking van Israël en zijn zij crimineel verantwoordelijk voor het doden van Israëlische burgers op 7 oktober 2023 en voor het gijzelen van minstens 245 mensen.

Zij hebben volgens de aanklacht de misdaden van 7 oktober 2023 gepland. Tevens hebben zij hun verantwoordelijkheid voor de gijzelingen erkend door de gijzelaars te bezoeken tijdens hun gevangenschap in Gaza.

Yoav Gallant. Foto: Avi Ohayon/CC BY-SA 3:0

2. Benjamin Netanyahu (eerste minister van Israël) en Yoav Gallant (minister van defensie van Israël) voor oorlogsmisdaden (uitroeiing en/of moord, doelbewust veroorzaken van groot lijden, zware beschadiging van lichaam en gezondheid, doelbewust doden en moorden, intentioneel aanvallen van burgerbevolking) en voor misdaden tegen de mensheid (uitroeiing en/of moord, met inbegrip van overlijden veroorzaakt door uithongering, vervolging en andere onmenselijke daden).

Deze misdaden zijn onderdeel van een systematische aanval op de Palestijnse burgerbevolking – in uitvoering van het regeringsbeleid. Zij hebben de burgerbevolking systematisch de toegang ontzegd tot de middelen voor menselijke overleving, waaronder het sluiten van de drie grensovergangen en het arbitrair blokkeren van essentiële voorraden – waaronder voedsel en medicijnen – tijdens de korte periodes dat de grensovergangen wel werden open gelaten.

Tevens zijn zij verantwoordelijk voor het afsnijden van drinkwaterlijnen over de grens vanuit Israël – de voornaamste bron van drinkbaar water voor Gaza, voor het blokkeren van elektriciteitslijnen, voor aanvallen op burgers die in de rij staan voor voedselbedelingen en voor het verhinderen van hulpverlening voor humanitaire organisaties in die mate dat veel van die organisaties zich verplicht zagen hun activiteiten te stoppen.

Deze misdaden zijn onderdeel van een plan om uithongering en andere daden van geweld tegen de burgerbevolking toe te passen als oorlogsmethode.

Protest tegen de genocide. Brussel, 19 mei 2023. Foto: eajs

ICC-hoofdaanklager Khan citeert VN-secretaris-generaal António Guterres: “1,1 miljoen mensen in Gaza staan voor catastrofale hongersnood – het hoogste aantal mensen ooit genoteerd, eender waar, eender wanneer als resultaat van een volledig door mensen gemaakte ramp.”

Het recht om zijn bevolking te verdedigen ontslaat Israël niet van zijn plicht om alle internationale regels te respecteren. Het intentioneel veroorzaken van dood, uithongering, groot lijden en ernstige schade aan lichaam en gezondheid van een burgerbevolking is een criminele daad.

“Die dag is gekomen”

ICC-hoofdaanklager Khan besluit: “Zij die zich niet aan de wet houden moeten niet komen klagen wanneer mijn diensten in actie treden. Die dag is nu gekomen. Deze beslissing is het resultaat van een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek.”

 

 

 

Voor zijn besluit kreeg Khan het advies van een panel van internationale experten: onder andere Adrian Fulford (voormalig ICC-rechter), Helena Kennedy (Voorzitter van de International Bar Association’s Human Rights Institute) en Elizabeth Wilmshurst (voormalig adviseur van het Britse Ministerie van Buitenlandse Zaken).

“Als we onze bereidwilligheid niet tonen om de wet gelijk toe te passen, als de wet wordt gezien als selectief toegepast, dan zullen wij de voorwaarden creëren voor zijn ineenstorting. Dit is het echte risico waar we nu voor staan.”

“Geen soldaat, geen bevelvoerder, geen burgerlijk leider – niemand – kan ageren met straffeloosheid. Niets kan dienen als rechtvaardiging voor het ontzeggen van de basisbehoeften voor het leven van mensen, waaronder vrouwen en kinderen. Niets kan het gijzelen van mensen rechtvaardigen.”

Ieder mens gelijk voor de wet

Nogmaals Khan: “Ik dring er op aan dat alle pogingen onmiddellijk stoppen om de vertegenwoordigers van dit Hof te verhinderen, te intimideren of te beïnvloeden.”

“Samen moeten wij tonen dat internationaal humanitair recht, de basis voor menselijk gedrag tijdens conflicten, van toepassing is op alle individuen en op hen gelijk wordt toegepast. Alleen zo tonen we tastbaar aan dat de levens van alle mensen gelijkwaardig zijn.”

Een vernielde patiëntenkamer in het al-Shifa-ziekenhuis.Foto: Khaled Daoud/APA Images

De ICC-hoofdaanklager heeft in zijn tekst een gelijke behandeling opgelegd aan Hamas en Israël, maar men kan er niet naast kijken dat de aangehaalde daden en hun wettelijke definiëring voor Israël in zijn tekst veel zwaarder doorwegen dan voor Hamas.

Het ICC oordeelt in dit arrest uitsluitend over misdaden begaan vanaf 7 oktober 2023 en aanvaardt daarmee nog steeds het tijdskader dat Israël aan de wereld toont en negeert de context en geschiedenis voor 7 oktober.

Elke objectieve vergelijking tussen de misdaden van Hamas – die wel degelijk worden erkend en vervolgd – toont verder aan dat die veel minder omvangrijk zijn dan de misdaden van Israël, wanneer het échte tijdskader van dit conflict in rekening wordt gebracht.

 

 

 

Dat échte tijdskader vertrekt van de eerste Nakba en de oprichting van de staat Israël in 1948, met als tweede cruciale datum de bezetting van de rest van Palestina in 1967 en als derde breuklijn de humanitaire blokkade van Gaza sinds 2006.

“Internationaal humanitair recht, de basis voor elk menselijk gedrag tijdens conflicten, is van toepassing op alle individuen en wordt op hen gelijk toegepast. Alleen zo tonen we tastbaar aan dat de levens van alle mensen gelijkwaardig zijn.”

Een comparatieve opsomming van feiten (gebaseerd op deze lijst van Jonathan Cook):

 • de oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid van Israël begonnen met de Nakba in 1948; de allereerste gewapende aanval van Hamas tegen het bezettingsleger dateert van 1989 – veertig jaar later;
 • Israël houdt de bevolking van Gaza de facto gevangen in een openlucht-concentratiekamp sinds 2006 – reeds 18 jaar; Hamas heeft een klein deel van het grondgebied van Israël bezet vanuit Gaza gedurende één dag;
 • de verhouding gedode Israëli’s versus gedode Palestijnen sinds 7 oktober 2023 is 1 op 35, een wanverhouding die al sinds 1948 geldt, meer nog sinds de bezetting van 1967;
 • sinds 7 oktober 2023 heeft het bezettingsleger van Israël meer dan 15.000 kinderen vermoord, duizenden anderen liggen nog onbereikbaar en ongeïdentificeerd onder het puin; nog voor 7 oktober had Israël op de Westelijke Jordaanoever in 2023 reeds 114 kinderen vermoord en 725 andere verwond; Hamas heeft op 7 oktober 33 Israëlische kinderen vermoord (voor alle duidelijkheid: élk van deze moorden is een misdaad die moet worden vervolgd);

  Foto: gloucester2gaza/ CC BY-SA 2.0 DEED

 • Israël heeft zo goed als de volledige gezondheidsinfrastructuur van Gaza vernietigd, hospitalen gebombardeerd en honderden medisch personeel gedood, geslagen en ontvoerd; Hamas heeft nog nooit een Israëlisch hospitaal aangevallen;
 • Israël heeft 105 journalisten (cijfers 21 mei) vermoord in Gaza en meer dan 250 hulpverleners; tevens heeft het bezettingsleger 40 journalisten ontvoerd, waarschijnlijk naar geheime detentiecentra in Israël waar foltering routine is; Hamas heeft op 7 oktober één Israëlische journalist vermoord en zero hulpverleners;
 • Israël hongert de bevolking van Gaza doelbewust uit door voedsel, water en hulp te blokkeren; Hamas – als het dat al zou willen – heeft geen enkele capaciteit om iets dergelijks te doen in Israël;
 • de etnische omvolking door Israël van Palestina door middel van illegale koloniale nederzettingen en uitdrijving van de autochtone bevolking is al bezig sinds 1967; Hamas heeft nog geen enkele Israëli uit zijn woonst verdreven om er een Palestijnse nederzetting te bouwen op het grondgebied van Israël;
 •  

 • sinds de bezetting van de rest van Palestina in 1967 hebben ongeveer 750.000 Palestijnen korte tot lange periodes gevangen gezeten in Israëlische detentiecentra, waar foltering routine is; zij worden berecht – als er al een rechtszaak volgt, velen blijven jaren zonder aanklacht gevangen – door militaire rechtbanken die bijna 100 procent tot veroordeling leiden; tot 7 oktober 2023 was Hamas er in zijn 34 jaar militaire actie in geslaagd om enkele soldaten te gijzelen, soldaten die als opdracht hadden de Palestijnse bevolking te onderdrukken;
 • Hamas wordt in het Westen een terroristische organisatie genoemd door dezelfde staten die Israël loven, financieel steunen en bewapenen, ook nadat het Internationaal Gerechtshof heeft beslist dat een ‘plausibele’ genocide door Israël aan de gang is in Gaza.

Karim Khan. Foto: CC BY-SA 2:0

Statistische vergelijkingen over misdaden maken zoals hierboven, gaat in feite voorbij aan de essentie. Elke misdaad moet immers gelijk vervolgd worden. Het is echter eerste minister van Israël Benjamin Netanyahu die met zijn uitspraak verplicht om zijn bewering te weerleggen.

Wanneer eerste minister Benjamin Netanyahu stelt dat het ongehoord is dat hij op dezelfde gelijke manier wordt behandeld als de leiders van Hamas, heeft hij in feite wel gelijk – maar niet in de zin die hij bedoelt.

Nogmaals Khan: “Samen moeten wij aantonen dat het internationaal humanitair recht, de basis voor elk menselijk gedrag tijdens conflicten, van toepassing is op alle individuen en op hen gelijk wordt toegepast. Alleen zo tonen we tastbaar aan dat de levens van alle mensen gelijkwaardig zijn.”

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.