Het Vrijheidsfestival: de NAVO verdient een echt debat!

Jamie Shea

Jamie Shea (foto NATO)

FacebooktwitterFacebooktwitter

Van 18 tot 27 oktober wordt het Vrijheidsfestival georganiseerd in het Théatre National en de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel. Open brief naar aanleiding van het optreden van NAVO-spindokter Jamie Shea op 22 oktober tijdens het festival.

Aan: Bruxelles Laïque – Vrijheidsfestival

Adres: Stalingradlaan 18-20, 1000 Brussel

OPEN BRIEF

Onderwerp: Het Vrijheidsfestival : De NAVO verdient een echt debat!

Beste,

Het Vrijheidsfestival geeft op 22 oktober een forum aan Navo-spindokter Jamie Shea. Titel van het ‘debat’: «Intervenir en Syrie ?». Van een tegensprekelijk debat is echter geen sprake want in het panel zit geen echt kritische tegenstem. Jamie Shea krijgt dus een platform zonder tegenspreker die de interventiepolitiek van de NAVO in vraag stelt. Ondergetekenden zien zich genoodzaakt om hiertegen te protesteren.

Onze eis: plaats tegenover Jamie Shea een spreker die in staat is om zijn discours kritisch tegen het licht te houden. Het publiek heeft daar recht op.

Wie is Jamie Shea?

De wereld kent Jamie Shea als het pers-gezicht van de Kosovo-oorlog van 1999, toen de NAVO 78 dagen en nachten lang Joegoeslavië bombardeerde. Dat was een illegale oorlog, gevoerd in strijd met het internationaal recht en zonder VN-mandaat.

Tijdens deze agressie maakte de NAVO zich schuldig aan talrijke schendingen van het oorlogsrecht, waaronder het moedwillig bombarderen van burgerdoelwitten. Vandaag kan niemand nog ontkennen dat deze ‘humanitaire oorlog’ gebaseerd was op leugens, misleiding en manipulatie – met allesbehalve altruïstische doelen als inzet.(1)

Jamie Shea werkt vandaag nog steeds voor de NAVO, als Deputy Assistant Secretary General for Emerging Security Challenges.

De NAVO verdient een debat!

Het verontrust ons ten zeerste dat het Vrijheidsfestival aan deze vertegenwoordiger van de NAVO een forum geeft zonder een kritische tegenspreker te voorzien. Het Vrijheidsfestival maakt zich zo tot een verlengstuk van de PR-machine van het machtigste militaire bondgenootschap ter wereld. Dat is niet in overéénstemming te brengen met haar missietekst, waarin de begrippen ‘kritiek’, ‘verzet’, ‘vrijheid’ en ‘solidariteit’ centraal staan.

Voor alle duidelijkheid: wij willen geenszins Jamie Shea’s ‘recht op vrije meningsuiting’ beknotten. Integendeel: we zijn zeer benieuwd naar wat deze NAVO-man over Syrië te zeggen heeft en we zullen talrijk aanwezig zijn om onze eigen mening te uiten. Wij gaan het debat over de NAVO en haar ‘humanitaire’ oorlogen niet uit de weg.

Net daarom eisen we dat het Vrijheidsfestival tegenover Jamie Shea een spreker plaatst die in staat is om het NAVO-discours kritisch tegen het licht te houden. Er zijn voldoende mogelijkheden.

Het Vrijheidsfestival is dat aan zichzelf en aan haar publiek verplicht. De NAVO verdient een écht debat!

Met vriendelijke groet,

1 – Zie bijvoorbeeld “L’Opinion ça se travaille” van Serge Halimi & Dominique Vidal (Agone, 2006)

Eerste ondertekenaars

Organisaties:

 • intal, Marc-Antoon De Schryver
 • Vrede vzw, Ludo De Brabander
 • KifKif, Ico Maly
 • JOC-Bxl, Antoine Roisin
 • Comité de Surveillance OTAN, Marcel Poznanski
 • Comac, Jouwe Vanhoutteghem

Individuele ondertekenaars:

 • Ruddy Doom, prof. em. Ugent
 • Rik Pinxten, prof. Ugent
 • Anne Morelli, prof. ULB, auteur van « Elementaire principes van oorlogspropaganda »
 • Jean Bricmont, prof. UCL, auteur van « Humanitaire interventies, mensenrechten als excuus voor oorlog »
 • Dirk Adriaensens, lid uitvoerend comité van het BRussells Tribunal
 • Lode Vanoost, gewezen ondervoorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
 • Michel Collon, journalist, auteur van « Blufpoker, de grootmachten, Joegoslavië en de komende oorlogen »
 • Pascal Debruyne, Ugent – Middle Eastern and North Africa Research Group
 • Marc Vandepitte, publicist
 • Carolina Maciel de França, KifKif
 • Bahar Kimyongür, auteur van « Syriana, la conquête continue »

Je kan deze open brief mee ondertekenen met een mailtje naar Marc-Antoon De Schryver, info@intal.be met vermelding ‘Open Brief Vrijheidsfestival’

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.