‘Four Horsemen’: essentiële documentaire over reële kapitalisme

John Perkins, Max Keiser, Joseph Stiglitz, Gillian Tett, Noam Chomsky en Lawrence Wilkerson zijn enkele van de personen die in de film aan bod komen

John Perkins, Max Keiser, Joseph Stiglitz, Gillian Tett, Noam Chomsky en Lawrence Wilkerson zijn enkele van de personen die in de film aan bod komen (foto: Four Horsemen).

FacebooktwitterFacebooktwitter

‘Four Horsemen’ van regisseur Ross Ashcroft van 2011 is nu vrij beschikbaar op internet. Deze fel bejubelde documentaire brengt een aantal grote namen samen om commentaar te geven bij het huidige economische systeem dat de wereld naar de verdoemenis dreigt te helpen.

De vier ruiters van de Apocalyps

De ‘Four Horsemen‘ van de titel zijn de vier ruiters uit het boek ‘Openbaring’ van het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel. Deze vier ruiters zullen één voor één verschijnen om de apocalyps over de aarde te verspreiden. Dood en verderf zullen de mensheid dan vernietigen.

De documentaire, gedraaid in 2011, werd op 1 en 5 mei 2012 vertoond op het festival voor documentaire films Docville in Leuven (waar ik hem gezien heb en nog steeds warm kan aanbevelen). Hij is nu vrij beschikbaar op het internet. De filmmakers doen wel een warme oproep om de film te steunen met financiële schenkingen, op hun website RenegadeEconomist.

Het internet heeft zoveel informatie beschikbaar gemaakt voor miljoenen, dat regeringen en bedrijven zich verplicht voelen hun beleid aan te passen. Deze vloedgolf aan informatie dreigt de mensen te versmachten en hulpeloos achter te laten.

Weten we eigenlijk wel hoe onze reële economie werkt? Meer dan ooit is er nood aan analyse en commentaar, die de begane paden van de massamedia verlaten (van mensen die daar meestal ook niet welkom zijn).

De film is ingedeeld in een aantal thematische hoofdstukken. De titels geven al een goed beeld van waar het over gaat: Empires, Banking, Terrorism, Resources enProgress. Stuk voor stuk komen persoonlijkheden aan het woord wier commentaar opvalt.

Je hoeft het niet met alle stellingen eens te zijn, om deze documentaire te appreciëren. Hoewel de analyse die gemaakt wordt zeer negatief is – de aarde stevent op zelfvernietging af – is een uitweg mogelijk. Die vraagt echter een complete ommezwaai.

Het oogt inderdaad niet mooi. het huidige economische systeem onder leiding van de VS stevent af op zijn laatste fase, die van de decadentie. Die kenmerkt zich door 6 fenomenen:

  1. een compleet buiten redelijke proporties opgeblazen allesverslindend militair apparaat;
  2. een walgelijke openlijke vertoning van rijkdom;
  3. een grote kloof tussen arm en rijk;
  4. een steeds maar toenemend verlangen om van de staat te profiteren;
  5. een obsessie met oppervlakkige seks;
  6. de ontwaarding van de munt.

Een politieke beslissing wordt speciaal met de vinger gewezen. In 1933 ondertekende president F.D. Roosevelt de Glass-Steagall Act die (in grote lijnen) een strikte scheiding tussen investeringsbanken en spaarbanken maakte.

In 1999 maakte president Bill Clinton daar een einde aan. De gevolgen ondervinden we vandaag. Ook de propagandamachine van Hollywood gaat door de kritische mangel.

Kortom, te veel om samen te vatten. Gewoon goed, theorie versus realiteit, zou elke student economie moeten zien voor hij/zij afstudeert.

De film kreeg veel filmprijzen. Er ontstond een website uit en er volgt nu een boek. In ‘The Four Horsemen. The Survival Manual’ brengen regisseur Ross Ashcroft en auteur Mark Braund de ideeën van deze documentaire over een andere economie samen.

Een samenvatting van de 27 principes van die nieuwe economie vind je hier.Onderaan dit artikel geven beide auteurs ook een korte toelichting bij het boek.

De volledige documentaire ‘Four Horsemen’ (98 minuten) Engelstalig (Franstalige ondertitels die je kan uitschakelen):

De trailer van ‘Four Horsemen’

Q&A-sessie met regisseur Ross Ashcroft (15 minuten)

Voorstelling van het boek ‘Four Horsemen. The Survival Manual’

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.