Latijns-Amerika unaniem achter Venezuela

Eindceremonie van de Zevende Top van de Amerika's

Eindceremonie van de Zevende Top van de Amerika's (foto cumbredelasamericas.pa)

FacebooktwitterFacebooktwitter

De Top van de Organisatie van Amerikaanse Staten van 10-11 april in Panama City liet de VS (met Canada in zijn kielzog) voor de derde maal moederziel alleen. Alle andere 33 OAS-lidstaten spraken immers hun steun uit voor Venezuela en tegen de sanctie van de VS.

Zij benadrukten tevens dat de huidige toenadering met Cuba louter cosmetisch blijft, zolang de economische blokkade niet wordt opgeheven. Minder opvallend in de berichtgeving, op de Top drukten heel wat staatsleiders hun solidariteit uit met Argentinië in zijn strijd tegen de aasgierfondsen.

Uit de Amerikaanse en Europese berichtgeving over de zevende Top van de Amerika’s van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) zou men kunnen afleiden dat deze bijeenkomst een triomftocht was voor Amerikaans president Obama en dat ‘links populist’ Venezolaans president Maduro met zijn ‘yankee-go-home-gestook’ alleen zou gestaan hebben in zijn verzet tegen de Amerikaanse sancties tegen zijn land.

Unanieme steun voor Venezuela

Geen van de 33 staats- en regeringsleiders op de Top (de VS en Canada niet meegerekend) steunden de beslissing van de VS om sancties te nemen tegen Venezuela voor ‘schendingen van de mensenrechten’. Mexico, Colombia, Honduras en Paraguay voelen zich om binnenlandse redenen niet geroepen om al te veel aandacht te besteden aan de thematiek van schendingen van de mensenrechten. Zij hielden zich daarom op de vlakte. Hieronder volgt een selectie van meest opvallende citaten van presidenten en regeringsleiders over Venezuela en Cuba tijdens de top.

President Cristina Fernández van Argentinië
President Cristina Fernández van Argentinië

President Cristina Fernández van Argentinië: “Hoe ongeloofwaardig is het dat Venezuela een bedreiging zou zijn voor de VS. Hoe kan de sterkste grootmacht ter wereld ook maar stellen dat Venezuela een bedreiging zou kunnen zijn voor hun land. (…) Laat er geen misverstand over bestaan. Cuba is vandaag hier omdat het 60 jaar een strijd zonder voorgaande heeft gevoerd voor het behoud van zijn waardigheid.”

 

President Dilma Roussef van Brazilië
President Dilma Roussef van Brazilië

President Dilma Roussef van Brazilië: “Dit gunstige ogenblik voor de internationale relaties in de Amerika’s is onverzoenbaar met deze unilaterale politiek van isolement, die contraprodcutief is en inefficiënt. Daarom verwerpen wij de sancties tegen Venezuela. (…) Het is niet meer dan normaal dat een einde wordt gemaakt aan dit anachronisme (de blokkade van Cuba), dat wordt veroordeeld door de immense meerderheid van lidstaten van de Verenigde Naties.”

 

Eerste minister Kamla Pesad-Bissessar van Trinidad en Tobago
Eerste minister Kamla Pesad-Bissessar van Trinidad en Tobago

Eerste minister Kamla Pesad-Bissessar van Trinidad en Tobago: “Wij staan achter uw soevereiniteit (van Venezuela), uw recht op zelfbeschikking en het recht van uw volk om bestuurd te worden zoals het dat zelf wil. Ik verzoek allen hier aanwezig om te doen wat moet worden gedaan, om al te doen wat mogelijk is om dit bevel (tot sancties tegen Venezuela) ongedaan te maken. (…) De aanwezigheid van Cuba hier is de getuigenis dat we een belangrijke bladzijde hebben omgeslagen in het boek van onze geschiedenis, dit toont het belang van dialoog.”

President Rafael Correa van Ecuador
President Rafael Correa van Ecuador

President Rafael Correa van Ecuador: “Het uitvoerend besluit van president Obama tegen Venezuela is een flagrante schending van het internationaal recht, meer bepaald van Artikel 3, paragraaf E van het verdrag van de Organisatie van Amerikaanse Staten1. (…) Hoewel VS-president Barack Obama een man is van eenvoudige afkomst kon hij toch niet ontsnappen aan deze (Amerikaanse) hegemonische visie. Dit is geen gunst die het nu biedt aan Cuba, dat zijn plaats heeft verworven door tientallen jaren strijd, door te weigeren zich te onderwerpen aan he grootste imperium in de geschiedenis.”

President Evo Morales van Bolivia
President Evo Morales van Bolivia

President Evo Morales van Bolivia: “Dit decreet (van de VS tegen Venezuela) is niet alleen een agressie tegen Venezuela maar tegen heel Latijns-Amerika en de Caraïben. Daarom steunen 33 van de 35 landen die aan deze Top van de Amerika’s deelnemen Venezuela om dit decreet te vernietigen. Deze strijd zal doorgaan. Dit is de grootste vergissing die Obama tegen Latijns-Amerika heeft begaan, niemand hier gaat dit vergeten. (…) De aanwezigheid van Cuba is een triomf voor zijn revolutie, voor zijn heldhaftig volk en voor zijn historisch leider Fidel Castro.”

Eerste minister Ralph Gonsalves van San Vicente en de Grenadines
Eerste minister Ralph Gonsalves van San Vicente en de Grenadines

Eerste minister Ralph Gonsalves van San Vicente en de Grenadines: “Wij zijn bezorgd over de strafmaatregelen en de dreiging tegen Venezuela. (Nicaraguaans president) Daniel Ortega toonde aan dat de houding van de VS en Canada heeft verhinderd dat deze Top een slotverklaring bij consensus kon afleggen2. Dit heeft ons allen geraakt. Wat wij nodig hebben is dialoog en wederzijds respect. (…) Het is gewoon absurd om Cuba een land te noemen dat steun zou geven aan het terrorisme. De blokkade, de sancties, de bedreigingen zijn een aanval op het ideaal van samenwerking, dat wij hier aan het opbouwen zijn.”

President Tabaré Vázquez van Uruguay
President Tabaré Vázquez van Uruguay

President Tabaré Vázquez van Uruguay: “Wij verwerpen de maatregelen die de VS toepassen (tegen Venezuela) en roepen op tot dialoog. (…) Cuba had nooit afwezig mogen zijn op de Top van de Amerika’s”.

 

 

President Salvador Sánchez Cerén van El Salvador
President Salvador Sánchez Cerén van El Salvador

President Salvador Sánchez Cerén van El Salvador: “Ik kan het hier niet laten om te wijzen op de maatregelen die de VS hebben genomen tegen Venezuela en die de spanning tussen beide naties hebben opgedreven. Deze maatregelen hebben een invloed op het klimaat van vrede en samenleving dat wij hier voor ons continent komen bepleiten. Het is belangrijk er aan te herinneren dat geen enkele eenzijdige maatregel van een staat tegen een andere ooit heeft aangetoond een oplossing te bieden. Het omgekeerde is het geval, die hebben de situatie verergerd. Vanuit die vaststelling baseren wij ons op het recht op zelfbeschikking van alle volkeren en verklaren wij dat het recente executieve bevel tegen Venezuela moet verworpen worden. (…) Laat ons stemmen om een einde te brengen aan de blokkade van Cuba die nu al 50 jaar duurt.”

Eerste Minister Gaston Browne van Antigua en Barbuda
Eerste Minister Gaston Browne van Antigua en Barbuda

Eerste Minister Gaston Browne van Antigua en Barbuda: “Ik veroordeel het bevel dat president Obama van de VS heeft uitgevaardigd, waarin hij Venezuela een ‘bedreiging’ voor de nationale veiligheid noemt. (…) Cuba is integraal onderdeel van de familie van de Caraïben, een partner die wij waarderen. Wij eisen dat alle naties zonder uitzondering (Cuba) respecteren.”

 

 

President Daniel Ortega van Nicaragua
President Daniel Ortega van Nicaragua

President Daniel Ortega van Nicaragua: “Wie provoceert hier? De VS. Wie beschadigt deze top? De VS. Waarom is er geen slotverklaring van de Top? Omwille van de VS. Dit decreet (tegen Venezuela) heeft de mogelijkheid vernietigd om tot een (gezamenlijke) slotresolutie te komen. (…) Laat ons zien of de (Amerikaanse) president het Congres kan overtuigen om de blokkade tegen Cuba op te heffen, nog voor Obama vertrekt (eind 2016).”

1 Charter van de Organisatie van Amerikaanse Staten. Artikel 3. e) Elke Staat heeft het recht om zonder externe inmenging zijn politieke, economische en sociale systeem te kiezen, en zijn sociaal systeem, en om zich te organiseren op de manier die daar het best voor geschikt is, en heeft de plicht zich te onthouden van inmenging in de aangelegenheden van een andere Staat. Gezien het voorafgaande zullen de Amerikaanse Staten volledig samenwerken onder henzelf, onafhankelijk van de aard van hun politieke, economische en sociale systemen.

2 Volgens het handvest van de OAS kunnen slotverklaringen alleen bij consensus van alle lidstaten aanvaard worden.  

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.