Neil Young maakt documentaire over Monsanto, zaaier van angst

Neil Young

Neil Young is sinds 1985 een drijvende kracht achter Farm Aid voor de Amerikaanse gezinslandbouw (Flickr)

FacebooktwitterFacebooktwitter

Enkele weken na het uitbrengen van zijn CD ‘The Monsanto Years’ recidiveert Neil Young met de documentaire ‘Seeding Fear’ over boer Michael White van Alabama. Monsanto probeert terug te slaan met de argumenten die elke anti-GGO-activist van buiten kent. Neil Young, bezieler van Farm Aid, is niet van plan hier mee te stoppen.

 

Seeding Fear – The Story of Michael White versus Monsanto (duur 10:42)

Young produceerde deze documentaire en zette er muziek onder van zijn Canadese kompaan Daniel Lanois.

“Dit is het verhaal van een landbouwersfamilie in Amerika, maar het gebeurt over heel de wereld. Het is een verhaal dat maar tien minuten van je tijd vergt om er even naar te kijken. Het is een eenvoudig menselijk verhaal, het hartverscheurende verhaal van een man die zich verzette tegen de bedrijfsgigant Monsanto”, aldus Neil Young in een commentaar op zijn eigen Facebookpagina.

“Monsanto is een enorm rijke multinational, die nu 90 procent van alle soja- en maisteelt controleert in de VS. Gezinsboerderijen werden verdreven door gigantische agribedrijven over dit uitgestrekte land dat wij thuis noemen.”

Monsanto zit verveeld met de aandacht die Neil Young aan de zaak geeft met zijn CD en deze documentaire en probeert een en ander te weerleggen met argumenten die elke GGO-activist van buiten kent. Het bedrijf poogt zelfs een vergelijking te trekken met auteursrechten in de muziekbusiness.

Wat bedrijven als Monsanto doen is zaden in hun laboratoria genetisch veranderen, zodat ze enkel nog gedijen met de pesticiden en de meststoffen die door het bedrijf zelf worden geproduceerd. Door enkele procenten van een natuurlijk product – dat het resultaat is van eeuwen selecties en kweek door lokale boeren – te wijzigen, claimt het bedrijf eigendom over het hele product.

In meerdere staten van de VS heeft het bedrijf een quasi-monopolie bekomen op het verkopen van zaaigoed en behandelingsproducten door zijn financiële overmacht te gebruiken. Duizenden boeren durven de financieel uitputtende strijd niet aan. In de rechtbanken moeten ze bovendien voor hun rechten strijden op basis van wetten die het bedrijf met zware financiële politieke lobbying heeft bekomen.

Het bedrijf zwijgt daarenboven in alle talen over de manier waarop het zijn marktdominantie verovert in derdewereldlanden, waar landbouwers tot wanhoop worden gedreven, van hun land worden verjaagd of hun eigen zaad niet meer mogen gebruiken omdat het door kruisbestuiving van nabijgelegen akkers van Monsanto besmet zou zijn… en verplicht worden onhoudbare leningen aan te gaan om dure Monsanto-producten te kopen.

Vermont, Connecticut en Maine

In de Amerikaanse staat Vermont heeft het Congres van de staat een wet gestemd die het verplicht maakt voor voedselproducten om te vermelden of en hoeveel GGO-materiaal erin verwerkt is. Het bedrijf heeft miljoenen dollars ingezet om die wet te verbieden. Het Amerikaanse (federale) Congres heeft op 23 juli een wet gestemd die verplicht etiketteren van GGO-bestanddelen verbiedt in heel de VS.

Deze wet, met de Orwelliaanse titel Safe and Accurate Food Labelling Act (‘veilig en nauwgezet etiketteren van voeding’), werd door tegenstanders al omgedoopt tot de Deny Americans the Right to Know Act (DARK – ‘ontzeg Amerikanen het recht om te weten’).

Neil Young heeft de staat Vermont 100.000 dollar geschonken om hun gerechtszaak tegen Monsanto en andere agro-bedrijven te financieren (Officieel werd de klacht ingediend door de lobby-organisatie Grocery Manufacturers Alliance). Vermont is de eerste staat die in 2014 besliste om GGO-labelling verplicht te maken. De staten Connecticut en Maine overwegen gelijkaardige initiatieven. “Ik ben slechts een rock’n’roller die gelooft dat de mensen het recht hebben te weten wat ze eten”, verklaarde Young over deze schenking.

In het nummer ‘A Rock Star Bucks a Coffee Shop’ op zijn album The Monsanto Years zingt Neil Young over Vermont:

  • “When the people of Vermont voted to label food with GMOs”
  • “So they would know what was in what the farmer grows”
  • “Monsanto and Starbucks throught the Grocery Manufacturers Alliance”
  • “Sued the state of Vermont to overturn the people’s will”

(Toen de bevolking van Vermont stemde om voedsel met GGOs te labellen, zodat ze zouden weten wat er zit in wat de boer teelt, daagden Monsanto en Stabrucks, via de Grocery Manufacturers Alliance de staat Vermont voor de rechter om de wil van het volk teniet te doen.)

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.