Banken en duurzaamheid: te vaag, te traag

Open mijnbouw zoals in deze mijn van het Amerikaanse mijnbouwbedrijf Freeport McMoRan in Indonesië is enorm winstgevend. Deze mijnen zijn daarnaast ook verantwoordelijk voor enorme lucht- en watervervuiling en massale ontbossing. BNP Paribas investeert in dit bedrij

Open mijnbouw zoals in deze mijn van het Amerikaanse mijnbouwbedrijf Freeport McMoRan in Indonesië is enorm winstgevend. Deze mijnen zijn daarnaast ook verantwoordelijk voor enorme lucht- en watervervuiling en massale ontbossing. BNP Paribas investeert in dit bedrijf (Simon Pearson/CC)

FacebooktwitterFacebooktwitter

Meer en meer banken vinden het nuttig/nodig hun investeringen een duurzaam, klimaatvriendelijk, sociaal rechtvaardig imago te geven. Hoe goed komt die retoriek overeen met de werkelijkheid? Financiële watchdog FairFin publiceert daarover een onderzoek. “Het gaat in de goede richting, maar blijft nog te vaag en te traag”. Bovendien zijn er nog teveel ‘uitzonderingen’.

BankWijzerDe ngo FairFin promoot duurzaam omgaan met geld. Dat doet ze met de verspreiding van informatie en met sensibiliseringscampagnes. FairFin onderzoekt ook de werking van de Belgische banken en toetst hun officieel investeringsbeleid aan de reële investeringen.

In samenwerking met een aantal andere organisaties publiceert FairFin voor de derde maal de BankWijzer. Daarin worden negen grote banken (zie tabel) onder de loep genomen. Deze BankWijzer wordt samengesteld in samenwerking met Réseau Financité, Oxfam-Solidariteit, Bond Beter Leefmilieu, Vrede, 11.11.11, CNCD-11.11.11, Amnesty International, ACV, CSC en Netwerk Bewust Verbruiken. Bankwijzer België maakt deel uit van Fair Finance Guide International, een samenwerking van nationale coalities in België, Brazilië, Frankrijk, Indonesië, Japan, Nederland en Zweden.

banken-en-duurzaamheid-te-vaag-te-traag

Conclusie: “Na drie jaar BankWijzer hebben de meeste banken werk gemaakt van een duurzaam investeringsbeleid. Alle banken hebben het afgelopen jaar progressie gemaakt. Ze voelen dat hun klanten en de samenleving van hen vragen om meer maatschappelijk verantwoord te werk te gaan. Dit is belangrijk, want wat een bank met ons geld doet, heeft een grote impact op mens en milieu hier en wereldwijd,” zegt Sébastien Mortier van FairFin.

Van de negen onderzochte banken doen Triodos en de zakenbanken Van Landschot en VDK het best, Argenta, ING en KBC vormen de middenmoot en Belfius, Deutsche Bank en BNP Paribas zijn de slechte leerlingen van de klas: “Zij houden bij hun investeringsbeleid het minst rekening met maatschappelijke thema’s als klimaat en mensenrechten”.

Achterpoortjes en uitzonderingen

Gaat de evolutie in de positieve richting, het blijft volgens FairFin allemaal nog veel te vaag en veel te traag. Er komen te weinig concrete maatregelen. Er zijn zelfs banken die het omgekeerde doen van wat ze belijden. Zo blijft BNP Paribas investeren in het Amerikaanse mijnbedrijf Freeport McMoRan. De afdeling van dit bedrijf in Indonesië dumpt elke dag 150.000 ton giftig afval in de rivier Otomia. Rond de mijn zelf werd een enorme oppervlakte ontbost.

De Staat van de banken 2017

Deutsche Bank bakt het nog bruiner met investeringen in Leonardo SpA, een producent van componenten voor kernwapens, en in Hanwha, dat onderdelen voor clusterbommen fabriceert. ING stelt te investeren in nieuwe energie, maar investeert nog steeds in de bouw van nieuwe steenkoolcentrales in Tsjechië en in Indonesië.

Triodos doet het zeer goed op een aantal specifiek punten, zo deelt de bank geen bonussen uit aan zijn toppersoneel, net als Argenta. Triodos is ook de beste bank qua duurzame beleggingsproducten en qua duurzaam pensioensparen.

Fairfin onderzocht naast de negen banken voor de BankWijzer ook nog 9 kleinere banken: ABK Bank, AXA Bank, Bank Van Breda, CPH, Crelan, Beobank, Europabank, Keytrade Bank en bpost. Geen enkel van deze banken blijkt een duurzaam investeringsbeleid te hebben. Daar staat tegenover dat deze negen kleinere banken grotendeels investeren in de reële economie, dit in tegenstelling tot de negen grootbanken.

De resultaten van het onderzoek van deze achttien banken door FairFin wordt binnenkort gepubliceerd in het rapport De Staat van de banken 2017.

FairFin meent dat de tijd dringt. De banken moeten meer werk maken van de concretisering van hun intenties. Suggestie: “Investeer in de reële economie en bied meer duurzaam pensioensparen aan”.

Bankwijzer 2017

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.