Israëlische organisatie mensenrechten B’Tselem bevestigt oorlogsmisdaden bezetting en blokkade Gaza

FacebooktwitterFacebooktwitter

Op dezelfde dag dat Joods Actueel via een ‘bezorgd burger’ klacht indiende voor beweerd anti-semitisme tegen vakbondsverantwoordelijke Robrecht Vanderbeeken sprak de Joods-Israëlische mensenrechtenbeweging B’tselem de VN-Veiligheidsraad toe. Hagai El-Ad, directeur van de organisatie, schetste in zijn toespraak een vernietigend beeld van de bezetting van de Palestijnse gebieden en de blokkade van Gaza, die de kritiek op de bezetting in talrijke artikels op deze website volledig bevestigt.

De internationale Israël-lobby voelt de bui al jaren hangen, meer nog dan de regering in Israël zelf. Die laatste kan zich nog enigszins wentelen in de comfortabele bubbel van het zionisme in eigen land, de kolonies in de bezette gebieden en de cenakels van de Amerikaanse regering en politieke elite. Stilaan wordt echter ook voor hen duidelijk dat zij de strijd voor de wereldwijde publieke opinie verloren hebben. De boycotbeweging BDS (Boycot-Divest-Sanction) blijft onverminderd aangroeien.

Alleen VS en EU blijven over

Net als in de laatste jaren van de apartheid in Zuid-Afrika blijft alleen nog de steun over van de Amerikaanse regering en de politieke elite en mainstreammedia in de VS en Europa. Die steun van de VS blijft een aanzienlijke factor. Zelfs al neemt de overmacht van de VS af, het land is en blijft met enorme voorsprong de sterkste grootmacht ter wereld. Niets is echter nog wat het is. Zelfs de onverwoestbaar geachte band tussen de VS en Saoedi-Arabië staat onder druk. Met de huidige wispelturige president in het Witte Huis zijn er geen zekerheden meer.

Evolutie bezetting Palestina

De Britse Israël-lobby werd in een Al Jazeera-documentaire ontmaskerd. Eenzelfde documentaire over de Amerikaanse Israël-lobby wordt met harde middelen tegengehouden, maar uittreksels circuleren al op het internet en tonen een zelfde beeld van rechtstreekse inmenging in de binnenlandse politiek van andere landen door de ambassades van Israël. Voor het ogenblik zet de Israël-lobby alle middelen op het delegitimeren en criminaliseren van BDS-activisten. Dat lukt soms maar mislukt meestal. Meerdere rechtbanken hebben immers al gevonnist dat BDS een vorm van vrije meningsuiting is die niet aan banden kan worden gelegd.

Kritiek op de bezetting is géén antisemitisme

Bovendien poogt de lobby elke vorm van kritiek op het beleid van de huidige machthebbers in Israël te vereenzelvigen met antisemitisme. Dat gebeurt ook nu recent in eigen land. ACOD-verantwoordelijke voor de cultuursector Robrecht Vanderbeeken werd op 18 oktober 2018 door ‘een bezorgd burger’ beschuldigd van anti-semitisme en Antwerps politicus André Gantman (N-VA) eist een dag later zijn ontslag bij de vakbond.

Israëlische troepen nemen een Palestijns kind gevangen, een dagelijkse praktijk van de bezetting
Israëlische troepen nemen een Palestijns kind gevangen, een dagelijkse praktijk van de bezetting (progressive.org)

In zijn artikel Syndicale strijd voor Palestijnse mensenrechten van 30 augustus 2018 uit Vanderbeeken keiharde kritiek op de wanpraktijken en de oorlogsmisdaden van het Israëlisch bezettingsleger in de Palestijnse gebieden en bij de blokkade van Gaza. Op geen enkele manier kan deze kritiek worden geïnterpreteerd als kritiek op de Joodse godsdienst of op alle Joden. Het Israëlisch leger kan zelfs niet claimen alle Israëlische Joden te vertegenwoordigen want heel wat Joods-Israëlische organisaties en persoonlijkheden, media en journalisten zoals Gideon Levy uiten dezelfde kritiek als Robrecht Vanderbeeken en anderen op deze website tegen de bezetting en tegen de apartheid in Israël zelf. (zie ook de getuigenis van voormalig Israëlisch piloot Yonatan Shapira: Van Israëlische gevechtspiloot tot activist en van Israëlisch historicus Ilan Pappé over Trump en de betogingen in Gaza).

Israëlische organisatie B’Tselem spreekt

Op 18 oktober, dezelfde dag dat een ‘bezorgd burger’ namens Joods Actueel een klacht indiende tegen Robrecht Vanderbeeken, sprak Hagai El-Ad, directeur-generaal van de Joods-Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem (‘in Gods naam’), The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, de VN-Veiligheidsraad toe in New York.

Eerder dan zelf aan te tonen dat kritiek op de wanpraktijken en de oorlogsmisdaden van het Israëlische bezettingsleger niet kan verward worden met antisemitisme laten we deze Joods-Israëlische organisatie aan het woord met een aantal citaten uit hun toespraak (Voor de volledige toespraak, in het Engels, zie Hagai El-Ad’s address at the United Nations Security Council, 18 Oct. 2018).

“Sinds ik hier voor het laatst tot u sprak (op 16 oktober 2016) werden 317 Palestijnen vermoord door de Israëlische troepen en werden 13 Israëli’s gedood door Palestijnen, heeft Israël 294 Palestijnse huizen vernietigd en gaat het land door met aanhoudingen op dagelijkse basis, waaronder minderjarigen. Israëlische kolonisten hebben duizenden olijfbomen en wijngaarden ontworteld. De Israëlische troepen gaan er mee door voortdurend binnen te vallen in Palestijnse huizen, dikwijls in het midden van de nacht om kinderen wakker te schudden, hun namen te noteren en hun foto’s te nemen. Palestijnen blijven ontelbare uren verliezen aan checkpoints zonder enige uitleg. Zo marcheert de bezetting routineus verder.”

foto van het jonge meisje Dalia Khalifa, getroffen door Israëlisch shrapnel
Deze foto van het jonge meisje Dalia Khalifa, getroffen door Israëlisch shrapnel (elke wonde bevat een metalen of stenen scherf), werd door de World Humanitarian Summit 2015 geselecteerd als symbool van het Palestijnse volk tijdens de oorlog van 2014 tegen Gaza (World Humanitarian Summit 2015/Mohammed Asad Muhaisen)

“Niets van dit alles is toevallig. Dit maakt allemaal deel uit van een beleid. Twee van de recent meest in het oog springende voorbeelden zijn het gedrag van Israël tegenover de protesten in Gaza en de plannen voor Khan al-Ahmar, een Palestijns dorpje van schaapherders. Ongeveer 200 mensen leven in Khan al-Ahmar, slechts enke kilometers ten oosten van Jeruzalem. Dit is een gebied waar Israël er reeds lang naar ijvert om de Palestijnse aanwezigheid te minimaliseren voor de uitbreiding van de koloniale nederzettingen. Israël is van plan deze volledige gemeenschap weg te vegen, met de bewering dat hun huizen ‘illegaal’ werden gebouwd.”

“Verder beweert de regering dat het een genereus aanbod heeft gedaan om deze gemeenschap te hervestigen en voegt ze er zelfs aan toe dat ze bereid is de rekening te betalen voor hun nieuwe woonplaats. Israël stelt verder dat deze acties legitiem zijn: het Hooggerechtshof heeft immers toch zijn zegen gegeven, toch? Deze beweringen zijn echter niet meer dan door ijverige advocaten zorgvuldig in elkaar gestoken verdraaiingen. Ze baseren zich op onbetamelijke en onrechtvaardige premissen van holle wettelijke formalismen.”

“Om maar één ding te vermelden, het is geen argument dat dezer huizen werden gebouwd zonder bouwvergunningen van de Israëlische autoriteiten. Dat is zo, maar niet omdat de Palestijnen onverbeterlijke wetsovertreders zouden zijn, zoals sommigen in Israël suggereren. Eerder is dat zo omdat zij geen enkel ander alternatief hebben. Het is zo goed als onmogelijk voor Palestijnen om bouwvergunningen te verkrijgen van de Israëlische autoriteiten omdat het door Israël ingeplante regime op de Westelijke Jordaanoever ontworpen en bedoeld is om kolonisten te bedienen en Palestijnen te onteigenen.”

Studeren bij kaarslicht in Palestijns vluchtelingenkamp Khanyounis in de Gazastrook
Studeren bij kaarslicht in Palestijns vluchtelingenkamp Khanyounis in de Gazastrook (Mohammed Seba/EPA)

“Ten tweede ‘vergeet’ de regering te vermelden dat de twee relocatiesites die het zo ‘genereus’ aanbiedt een en ander te wensen overlaten, een van beide sites ligt naast een afvalstortplaats en, de andere naast een installatie voor het reinigen van zwaar vervuild water. Bovendien, deze relocatie zal de mogelijkheid voor deze kleine gemeenschap om zelf in zijn levensonderhoud te voorzien volledig ondermijnen.”

“Net als met Khan al-Ahmar heeft het Hooggerechtshof de beleidsdaden van Israël tegenover Gaza ‘wettelijk’ verklaard over een hele reeks zaken: van instemming met meerdere aspecten van de blokkade tot de recente gedragsregels die Israëlische scherpschutters toestaat vanop afstand te vuren op betogers in Gaza.”

“Het enige probleem met dit alles is dat niets ervan in feite legaal is, of moreel, of zelfs maar in de verte aanvaardbaar. Echter, zolang dit methodische en meedogenloze proces doorgaat zonder internationale verontwaardiging en internationale actie, kan Israël succesvol doorgaan met deze inhoudelijke contradictie: miljoenen mensen onderdrukken en nog steeds als een ‘democratie’ gezien worden.”

Beit Hanoun, Gaza
Foto: Beit Hanoun, Gaza (Ludo De Brabander)

“Met meer dan vijftig jaar ervaring hebben wij tijd genoeg gekregen om deze goed geoliede farce te perfectioneren. We zijn nu experten in de constructie van deze façade van wettelijkheid, die er zeer succesvol in blijft slagen geen rekening te moeten houden met enige echte internationale repercussies.”

“Tot eerste minister Netanyahu zeg ik dit: “U zal ons nooit het zwijgen opleggen – net zomin als de honderdduizenden Israëli’s, die een heden verwerpen dat gebaseerd is op suprematie en onderdrukking en die staan voor gelijkheid, vrijheid en mensenrechten.”

“Ik ben noch een verrader, noch een held. De helden zijn de Palestijnen die de bezetting doorstaan met moed en doorzetting, die in het midden van de nacht wakker worden omdat soldaten hun huizen binnenvallen, die weten dat wanneer een dierbare wordt vermoord, onstraffelijkheid gegarandeerd is voor de daders, die op hun akkers en eigendom blijven in het besef dat het slechts een kwestie van tijd is voor de bulldozers aankomen.”

De VN-gezant van Israël heeft op de toespraak gereageerd op de manier die men van een apartheidsregime mag verwachten, zonder ontkenning of tegenargument: “U bent een verrader” …

De volledige toespraak begint vanaf minuut 23 op deze VN-opname:

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.