Israël verhindert bestrijding coronavirus door VN in Oost-Jeruzalem

Ingang van een UNRWA-compound in Oost-Jeruzalem. Foto: daysofpalestine.com

FacebooktwitterFacebooktwitter

Israël verhindert de inspanningen van het VN-agentschap UNRWA om de verdere verspreiding van het coronavirus in het bezette Palestijnse deel van Jeruzalem te voorkomen. Eerder werden een noodhospitaal en een corona-testlokaal afgebroken. Het besef dat door deze aanpak de pandemie Israël zelf bedreigt zal voor duizenden slachtoffers in Israël én in de bezette gebieden te laat komen.

Sami Mashada is woordvoerder van het VN-agentschap United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees (UNRWA). In een gesprek met het Palestijnse persagentschap Wafa verklaart hij dat de recente belemmering van de inspanningen van het UNRWA niet nieuw zijn. Dit is de consequente verderzetting van de hindernissen die Israël reeds twee jaar in de bezette gebieden oplegt aan het VN-agentschap sinds VS-president Donald Trump Jeruzalem (Oost- en West) erkende als ‘onverdeelde’ hoofdstad van Israël en sinds de hervestiging van de VS-ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem.

De toegang tot de Palestijnse wijken in Oost-Jeruzalem en tot de vluchtelingenkampen daar wordt door de bezettingsmacht verhinderd, wat vooral in het kamp Shuafat ernstige gevolgen zal hebben. Veel lokale inwoners komen bovendien in zware financiële problemen zonder de steun van het UNRWA, wat hun mogelijkheden om preventieve maatregelen tegen het coronavirus zwaar beperkt. Deze restricties door de (reeds meer dan een jaar ontslagnemende) huidige regering in Israël zijn net nieuw. Zij zijn de verderzetting van de repressieve maatregelen zoals die al jaren door de bezetter worden toegepast.

De regering van Israël is niet van plan de bezetting te versoepelen om een gecoördineerde aanpak van de coronapandemie in de bezette gebieden mogelijk te maken. Meerdere Joods-Israëlische organisaties en personen – ook al vertegenwoordigen zij niet de meerderheid – protesteren tegen deze gang van zaken en organiseren zelf hulp voor de Palestijnse inwoners van Gaza, Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever.

Zij beseffen dat deze manier van handelen Israël zelf in gevaar zal brengen. Zoals reeds is gebleken in de rest van de wereld, stoort het coronavirus zich niet aan ideologische, etnische, raciale, taalkundige grenzen. Contact van militairen, politie, cipiers met duizenden Palestijnen blijft in een strak volgehouden bezetting immers onvermijdelijk.

Tot nu was de grootste instroom van bezette personen afkomstig van Israëlische staatsburgers die terugkeren uit de VS. Om politieke redenen weigert eerste minister Netanyahu elke restrictie of preventieve maatregel. Te vrezen valt dat hij voor het risico besmetting van de eigen bevolking door de bezetting evenmin bereid is af te wijken van het huidige repressieve aanpak van de bezetting.

Het besef dat zo de pandemie Israël zelf bedreigt zal voor duizenden slachtoffers in Israël én in de bezette gebieden te laat komen.

 

Note:-

Israel Restricts UNRWA Coronavirus Efforts In Jerusalem

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.