Hoe Israëllobby, media en elite Jeremy Corbyn neerhaalden is waarschuwing voor alle progressieve krachten

De mediahetze tegen Corbyn was zonder precedent in de Britse naoorlogse geschiedenis. Foto: Chatham House/CC BY-SA 2:0

FacebooktwitterFacebooktwitter

Er zijn op deze nieuwssite en op dewereldmorgen.be talrijke artikels over geschreven. In Groot-Brittannië bewezen drie grondige onderzoeken hoe het Britse establishment ‘antisemitisme’ inzette om de mogelijkheid van een Britse eerste minister met een echt sociaal programma te verhinderen, die bovendien van mening was dat Palestijnen ook mensenrechten hebben. Het boek ‘Weaponising Anti-Semitism’ schetst een ontnuchterend beeld van het Britse politieke bestel.

Voor de volgers van deze nieuwssite is het al lang geen geheim meer. Toen Jeremy Corbyn in 2015 werd verkozen tot voorzitter van Labour sloeg het volledige politiek-economisch-media-establishment in een kramp, met inbegrip van de rechtervleugel van zijn partij.

Nauwelijks twee jaar later haalde Corbyn met zijn politieke project For the Many Not the Few het beste resultaat voor Labour in dertig jaar, ondanks een onafgebroken mediahetze zonder historisch voorgaande in de Britse geschiedenis.

In 2019 behaalde die hetze uiteindelijk het beoogde doel. Keir Starmer formuleerde een dubbelzinnig standpunt over Brexit, wat Labour een grote nederlaag bezorgde.

Met de belofte om het programma van Corbyn verder te zetten raakt hij vervolgens verkozen als nieuwe partijvoorzitter. Nauwelijks een jaar later zette hij zijn voorganger uit de partij en heeft hij alle tien de beloften van zijn voorzitterscampagne afgezworen.

De partij heeft alle leden verloren die er onder Corbyn waren bijgekomen en zit diep in de schulden, nadat Corbyn er als eerste partijvoorzitter van Labour in was geslaagd schuldenvrij te zijn.

Een massapartij met honderdduizenden leden die echte inspraak eisten, een programma dat een echt antwoord bood op het neoliberale afbraakbeleid van de Conservatieven, het was allemaal teveel voor Corneel in de achterkamers van de Britse elite.

Hier lees je hoever het politiek-mediabestel bereid is te gaan als het echt spannend wordt voor hun agenda. Dit boek is een waarschuwing voor alle progressieve krachten, ook in België.

Van Britse tabloids is men wel een en ander gewoon qua moddercampagnes. Nieuw was dat niet zij maar de deftige overheidsomroep BBC en de zichzelf progressief noemende krant The Guardian het voortouw namen om Corbyn neer te halen.

De gedachte dat Groot-Brittannië een regering zou hebben die Palestina zou erkennen en zou afstappen van veertig jaar neoliberalisme was onaanvaardbaar.

Auteur Asa Winstanley vat vijf jaar Corbyn samen in dit boek waarvan de titel alles zegt Weaponising Anti-Semitism – How the Israel Lobby Brought Down Jeremy Corbyn. Ik ga het hier niet pogen samen te vatten. Dit boek is een vertaling waard. Het is immers een waarschuwing voor alle progressieve krachten hier.

Laat ik enkele persoonlijkheden citeren die het boek ook hebben gelezen:

Noam Chomsky: “Jeremy Corbyn beangstigde het Britse establishment zo erg dat het een verbeten campagne lanceerde om Corbyn persoonlijk te demoniseren en zijn inspanningen te verpletteren om de Britse politiek te democratiseren. Het wapen dat ze inzetten waren beweringen van anti-semitisme, rijkelijk voorzien van misleidend bedrog en laster, dat alles met machtige ondersteuning. Dit onthullend boek van dit smerig verhaal geeft veel inzichten, niet alleen in de lelijke tactieken van de supporters van de misdaden van Israël, maar ook in de diepe angst voor democratie van de dominante Britse elitecultuur, hun media en hun andere instellingen.”

Beeld: Twitter X @CraftDRap

John Pilger: “Asa Winstanley’s onderzoekswerk in het openbaren van de valse aard van deze anti-semitisme-moddercampagne in Labour is uitmuntende journalistiek.”

Roger Waters: “In dit opwindende verslag, dat meticuleus gedetallieerd is in zijn onderzoek en leest als een trein, toont onderzoeksjournalist Asa Winstanley hoe de anti-semitisme-crisis van Labour werd in elkaar gestoken door zij die bang waren voor de steun van Jeremy Corbyn voor de Palestijnse kwestie en voor zijn brede progressieve agenda. Op basis van nieuwe interviews met veel van de slachtoffers van de zuiveringsacties, die volgens de leiding van Labour nodig waren om het anti-semitisme in de partij aan te pakken, ontmaskert Winstanley een zeer effectieve operatie die door de ambassade van Israël, de rechtervleugel van Labour en de mainstream media eendrachtig werd uitgevoerd om de toegang van een socialist tot Downing Street (adres van de eerste minister) te verhinderen.”

In 2018 plaatste BBC-Newsnight Corbyns foto op een rode achtergrond naast Russische gebouwen. Screenshot BBC

Nieuw partijvoorzitter Keir Starmer gaf opdracht voor een grondig onderzoek dat hij in handen gaf van een betrouwbaar geacht lid van het Hogerhuis met een uitstekende juridische reputatie.

Zijn rapport werd onmiddellijk geklasseerd en door de media compleet genegeerd. Het kwam immers tot de verkeerde conclusie, namelijk dat er wel degelijk een hetze was gevoerd gebaseerd op valse beschuldigingen.

Ik las het boek in één ruk uit. Er staat gewoon teveel in om het hier samen te vatten. Dit is een volledig overzicht van de anti-Corbyn-campagne. Wie er uiteindelijk nog het meest slecht en verdorven uitkomt, is de hele Britse mainstream journalistieke klasse.

Wat het bovendien nog tragischer maakt, is hoe slaafs devoot buitenlandse correspondenten en media de Britse BBC en The Guardian na-aapten. Elke journalistieke deontologie van neutrale observatie werd daarbij aan de kant geschoven.

Wat met Jeremy Corbyn gedaan werd was een aanval op het wezen van de democratie zelf. Het is een waarschuwing voor alle krachten in andere Europese landen, België incluis.

In dit boek lees je hoever een establishment bereid is te gaan als de democratie volgens hen te ver gaat, namelijk naar echte inspraak, naar een einde aan veertig jaar neoliberale sociale inleveringen, naar een einde aan de megawinsten voor de 1 procent en de alsmaar dalende koopkracht voor de rest.

Elke progressieve burger met ambities om iets te veranderen aan het huidige politieke bestel doet er goed aan te beseffen dat haar/zijn strijd zal gevoerd worden zonder enige steun van de grote media. Laat ik dat herformuleren, dit wordt een strijd waarin de grote media als een van de tegenstanders moeten gezien worden.

Essentiële lectuur.

 

Asa Winstanley. Weaponising Anti-Semitism – How the Israel Lobby Brought Down Jeremy Corbyn. OR Books, New York, 2023, 320 pp. ISBN 978 1682 1938 15

 

Zie ook ons volledig Dossier Jeremy Corbyn en in het bijzonder deze artikels:

Neem ook even de tijd om naar deze vier korte documentaires te kijken die een undercover journalist maakte van gesprekken van Labour-politici met lobbyisten van de ambassade van Israël: Bestaat de Israëlische lobby echt en hoe werkt ze?

 

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.