Ontwikkelingssamenwerking niet langer prioriteit voor Belgische regering

FacebooktwitterFacebooktwitter

De regering-Di Rupo bespaart voor het tweede jaar op rij op het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Van de principiële belofte om minimum 0,7 procent van het overheidsbudget aan ontwikkelingshulp te besteden, is geen sprake meer. België heeft die norm nooit gehaald en zal dat dus ook de komende jaren niet doen.

Met dit budget blijft het land op een schamele 0,5 procent hangen. Ironisch genoeg zit het land daarmee op het Europees gemiddelde. Vermits die gemiddelden zelf het resultaat zijn van de permanente neerwaartse vergelijking tussen de EU-lidstaten is verdere vermindering in de komende jaren bijna onvermijdelijk.

Bovendien werd het reeds zwaar ingekrompen budget voor dit jaar 2012 niet eens volledig uitgegeven. Daarmee blijft dat andere al jarenlang tergende probleem aanslepen, namelijk dat de Belgische overheid niet eens in staat is zich zo te organiseren dat het afgesproken budget effectief wordt uitgegeven.

Het is allemaal nog pijnlijker omdat ontwikkelingsprojecten voor een effectieve impact afhangen van een jarenlang volgehouden engagement. Aan de gang zijnde projecten worden deze besparing gefnuikt in hun werking. Projectorganisaties zullen nog meer dan voorheen aarzelen om zich nog verder te engageren.

“Dit wordt krap. Ontwikkelingsprojecten en -programma’s worden opgesteld op basis van voorziene budgetten. Die nog eens zomaar schrappen op het einde van het jaar zou onze internationale geloofwaardigheid absoluut geen goed doen. Om maar te zwijgen over de effectieve gevolgen”, aldus 11.11.11 in een eerste reactie.

Daarmee toont deze regering waar haar prioriteiten liggen, in ieder geval niet bij de Derde Wereld, waar wat wij hier de ‘economische crisis’ noemen al vijfitg jaar de normale gang van zaken is.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.