ACV blijft voorstander eenheidsstructuur NMBS

Regeringsplan NMBS is voorbereiding privatisering

(foto Lode Vanoost)

FacebooktwitterFacebooktwitter

De groep Spoorwegen van ACV-Transcom blijft overtuigd dat alleen de eenheidsstructuur van de NMBS garantie biedt voor degelijk, stipt en comfortabel openbaar vervoer met de trein. In de voorgestelde gesplitste structuur zullen de spoorwerknemers onmogelijk een kwaliteitsvolle openbare dienstverlening kunnen aanbieden aan de reizigers.

Luc Piens, ACV-hoofdverantwoordelijke voor de sector Spoorwegen binnen de afdeling Transport en Communicatie (ACV-Transcom), meldt dat de christelijke vakbond onveranderd zijn standpunt behoudt van vorig jaar: de door de regering op 11 januari 2013 voorgestelde wijziging van de structuur van het spoorbedrijf is geen goede oplossing is en blijft onaanvaardbaar.

Daarmee verwerpt ACV-Transcom nogmaals het basisidee achter deze gesplitste structuur. De eenheid van trein en spoor is een fundamenteel beginsel van deze vervoersmodus. HR Rail (Human Resources Rail), de toekomstige bestuurder van het personeel, zal binnen de nu voorgestelde structuur niet over de beheersautonomie beschikken om als een normaal bedrijf te functioneren. HR Rail zal immers ondergeschikt zijn aan de andere structuren, de beheerder van de infrastructuur en de beheerder van de exploitatie. Dit zal onvermijdelijk leiden tot een personeelsbeleid met twee snelheden.

Bovendien is ook de levensvatbaarheid en de financiële duurzaamheid van HR Rail zeer onzeker, omdat de toekomst van het bedrijf volledig zal afhangen van de keuzes die worden gemaakt door de andere structuren, keuzes waarop HR Rail geen enkele impact zal hebben. Er is daarnaast nog steeds grote onduidelijkheid over de afhandeling van de historische schuld van het bedrijf. Reizigers en spoorwerknemers zullen de eerste slachtoffers van deze politieke beslissing worden, aldus nog ACV-Transcom.

Op 21 november 2012 hebben de spoorvakbonden gemeenschappleijk hun argumenten voor een eenheidsstructuur op een rij gezet (zie dit artikel). Samengevat komen die hier op neer:

  1. De Europese wetgeving eist alleen een boekhoudkundige scheiding van de activiteiten, niet een beheersmatige. De Duitse en Oostenrijkse eenvormige structuur is conform met de Europese richtlijn 91/440.
  2. Frankrijk besliste einde oktober 2012 om terug te keren naar de geïntegreerde structuur. In Nederland hebben alle politieke partijen, ook die van de nieuwe meerderheid, de samenvoeging in hun programma staan van Prorail en NS tot de oude eenheidsstructuur. Luxemburg heeft altijd de eenheidsstructuur behouden.
  3. Groot-Brittannië is het land dat het eerst en het verst is gegaan in de liberalisering van het spoor. In een opiniepeiling van 2012 sprak 70 procent van de bevolking zich uit voor de hernationalisering.  Als gevolg van de fragmentering in talloze afzonderlijke treinbedrijven en onvoldoende samenwerking met de infrastructuurbeheerder is het Britse spoor gemiddeld 40 procent minder efficiënt dan het spoor in de rest van de EU.
  4. In een rapport van 31 augustus 2012 stellen Roland Berger Consultants vast dat de spoorwegen in de VS, Japan, China en Canada geïntegreerd zijn. Samen zijn ze goed voor 80 procent van alle goederenvervoer per trein op de wereld en 50 procent van het reizigersvervoer. Al deze maatschappijen hebben met een eenheidsstructuur hun verkeersvolume, personeelsproductiviteit en investeringen verbeterd over de laatste tien jaar.
  5. Een andere studie van hetzelfde consultancybedrijf stelt vast dat verticale scheiding (= de opsplitsing van infrastructuur en exploitatie) leidde tot een vermindering van de kwaliteit van de dienstverlening.
  6. Volgens de Wereldbank wordt slechts 2 procent van het spoorvervoer ter wereld door verticaal gescheiden bedrijven uitgevoerd, omdat een dergelijke scheiding complexiteit creëert, meer transactiekosten en meer regelgeving.
  7. Volgens Boston Consulting Group is de structuur van de spoorwegen niet de bepalende factor. Volgens hun Rail Peformance Index zijn Zwitserland, Frankrijk en Duitsland, drie landen met een eenheidsstructuur, de best presterende maatschappijen.
  8. Volgens een studie van Christine Laabsch en Helga Sanner van de spooractiviteiten in 9 Europese landen tussen 1994 ern 2009 is er geen enkel bewijs dat de verticaal gesplitste structuur de beste is.
  9. Volgens een studie van het CER, een organisatie die 80 spoorexploitanten in Europa verenigt, werd evenmin een bewijs gevonden dat een verticale scheiding tot betere resultaten zou leiden. Een opgelegde scheiding op Europees niveau zou bovendien de kosten doen stijgen.  Een grotere dichtheid van het net leidt bovendien tot nog hogere kosten bij een splitsing. België heeft het dichtste net van Europa.

ACV-Transcom meldt verder haar intentie om ‘de reizigers en de spoorwerknemers zo goed mogelijk te informeren’.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.