G77 in Bolivia voor einde extreme armoede tegen 2030

g77

(foto G77.com)

FacebooktwitterFacebooktwitter

Tijdens het weekend van 14-15 juni hield de G77 een tweedaagse top in de Boliviaanse stad Santa Cruz onder het voorzitterschap van president Evo Morales. Meer dan honderd lidstaten stuurden een delegatie naar deze “VN van het Zuiden”.

De ‘Groep van 77’ of G77 is een informeel samenwerkingsverband dat in 1964 werd opgericht tussen 77 landen van de Derde Wereld. Anno 2014, een halve eeuw later, zijn 132 landen er lid van. De naam G77 blijft behouden.

Geen enkel Europees land – met uitzondering van Bosnië-Herzegovina – is er lid van, evenmin als de voormalige staten van het Oostblok en de Sovjet-Unie – met uitzondering van Tadzjikistan. In het zuidelijk halfrond zijn alleen Mexico, Zuid-Korea, Australië en Nieuw-Zeeland geen lid. Cyprus, Malta en Roemenië verlieten de organisatie toen ze lid werden van de EU. Ook de Palestijnse Autoriteit werd door de G77 als lid aangenomen (Israël is geen lid).

China is het enige land van de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad dat sinds 1981 ook wordt uitgenodigd op de topvergaderingen. De huidige top in Bolivia noemt zich ‘G77+China’. Hoewel het geen echt formele organisatie is, onderhoudt de G77 een aantal permanente structuren, zoals een secretariaat dat onder meer het voorzitterschap ondersteunt. Dat voorzitterschap roteert elk jaar tussen een lidstaat uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika. In 2014 is Bolivia voorzitter.

Het doel van de organisatie is drievoudig:

  • de promotie van gemeenschappelijke economische belangen van het Zuiden;
  • versterken van de economische onderhandelingscapaciteit op wereldschaal;
  • bevorderen van de Zuid-Zuid-samenwerking voor economische ontwikkeling.

Armoede en ongelijkheid

Op het einde van de top van 14-15 juni 2014 in Bolivia kwam er een gemeenschappelijke verklaring, Een nieuwe wereldorde voor een goed leven. Daarin werd opgeroepen tot een vermindering van armoede en ongelijkheid, de bevordering van duurbare ontwikkeling, de bescherming van de soevereiniteit van staten over hun natuurlijke grondstoffen en de promotie van eerlijke handel. De G77 verbond er zich ook toe extreme armoede in de lidstaten uit te roeien tegen 2030.

Tevens werd op de top een steunverklaring afgelegd aan de regering in Venezuela. Daar poogt de oppositie sinds februari 2014 via dagelijkse betogingen de verkozen president tot aftreden te dwingen. De top herhaalde een oproep aan de VS om de economische blokkade van Cuba stop te zetten. Ook de bezetting van Palestina met inbegrip van Oost-Jeruzalem en van de Syrische Golan-hoogvlakte door Israël werd nogmaals veroordeeld.

De top besliste ten slotte een permanente ‘Instituut voor dekolonisatie en Zuid-Zuid-samenwerking’ op te richten, zetelend in de Boliviaanse hoofdstad La Paz. In zijn slottoespraak lanceerde president Morales het idee om de VN-Veiligheidsraad op te heffen. Bovendien nodigde hij als nieuw lid Rusland uit, dat recent uit de G8 (en dus: G7) werd verbannen.

De zuinige aandacht die westerse media gaven aan de top van G77 in de westerse media – in de marge waarvan de presidenten van Bolivia, Ecuador, Venezuela, Uruguay en Cuba een apart overleg hadden – staat in schril contrast tot de grote belanstelling die de samenkomsten van de G7 verwekken. De G77 vertegenwoordigen ongeveer 60 procent van de wereldbevolking. De G7 vertegenwoordigen 14 procent van de wereldbevolking en 60 procent van de economische wereldproductie.

Cumbre del G77+China: Hacia un nuevo orden contrahegemónico para vivir bien

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.