Provinciepersoneel eist duidelijkheid over toekomst

ACV-actie in Brugge
FacebooktwitterFacebooktwitter

Het Vlaams regeerakkoord voorziet de overheveling van alle provinciale bevoegdheden voor welzijn, cultuur en sport naar het Vlaamse niveau, maar heeft geen plan voor de overheveling van de 1500 betrokken personeelsleden. Op donderdag 9 oktober en maandag 13 oktober voert ACV-Openbare Diensten actie om duidelijkheid over hun toekomst te eisen.

De betrokken personeelsleden klagen aan dat naast de overheveling van bevoegdheden geen enkel plan werd voorzien voor de overheveling van personeel. Zij weten niet waar ze terecht zullen komen, wanneer de overheveling concreet zal gebeuren en onder welke sociale voorwaarden. Heel wat van deze provinciale werknemers hebben immers geen statutair arbeidscontract of een contract van beperkte duur.

De actievoerders eisen een volwaardig sociaal overleg voor het behoud van hun huidige arbeidsvoorwaarden en een stappenplan om de overheveling van de taken op een realistische manier te laten gebeuren.

Een van de voornaamste argumenten van de Vlaamse regering om deze overheveling te bepleiten is de verbetering van de dienstverlening van de betrokken sectoren. De actievoerders vragen daarom ook garanties dat bij de overheveling de dienstverlening inderdaad objectief zal verbeteren.

Provinciepersoneel eist duidelijkheid over toekomst
Provinciepersoneel eist duidelijkheid over toekomst

De actievoerders van ACV-Openbare Diensten hebben op 9 oktober 2014 ’s ochtends met een aantal symbolische acties de huidige bestaande dienstlevering van de provincies in de verf gezet. Aan de stations van Antwerpen-Berchem en Duffel vroegen ze aandacht voor de inspanningen die worden gedaan voor de fietsers, in Oost-Vlaanderen gebeurt hetzelfde aan de Brielpoort in Deinze.

Peter Wieme van ACV legt uit waarom zij in Deinze actie voerden: “Oost-Vlaanderen staat bekend voor zijn mooi uitgebouwd provinciaal fietsnetwerk. Wij vrezen dat dit bij een overheveling naar de Vlaamse overheid gaat teloorgaan in het grotere geheel. Dit netwerk is goed maar vraagt degelijk en regelmatig onderhoud. Wij vrezen dat dit in verval gaat raken.”

Vlaams-Brabant voerde actie op het (symbolische) Provincieplein in Leuven met een rolstoelrace naar de sociale afbraak. West-Vlaanderen voerde actie in Brugge voor de spoeddiensten van de provincie. In de provincie Limburg wordt maandag 13 oktober nog een ‘Ronde van Limburg’ georganiseerd.

Christoph Vandenbulcke, nationaaal secretaris ACV Lokale en Regionale Besturen, ziet de logica van de beslissing van de Vlaamse overheid niet. “Het was hun intentie om een bovenlokaal niveau te creëren vanuit democratische gronden. Dat niveau bestaat al, de provincies. Die gaat me nu echter geleidelijk afschaffen, terwijl er niets anders in de plaats komt. De bestaande dienstverlening van de provincies wordt niet meer gefinancierd, terwijl er nog geen regeling is om dit anders te organiseren. Dit is geen voorbeeld van goed en behoorlijk bestuur.”

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.