Marokkaanse mensenrechtenorganisatie verbijsterd over uitspraken Theo Francken (N-VA)

Khadija Riyadi, VN-Mensenrechtenprijs 2013, namens de Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)

Khadija Riyadi, VN-Mensenrechtenprijs 2013, namens de Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) (screenshot nwez.ma)

FacebooktwitterFacebooktwitter

De Marokkaanse mensenrechtenorganisatie AMDH dient klacht in tegen Theo Franken, staatssecretaris voor asiel en migratie in de regering Michel I. AMDH werd in 1979 opgericht tegen de politieke repressie onder het regime van voormalig koning Hassan II en heeft sinds 2013 een Belgische afdeling.

 

Mensenrechten in Marokko

De mensenrechtenorganisatie Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) strijdt al jaren voor de burgerrechten in eigen land. In andere landen werden afdelingen opgericht, deels om de buitenwereld beter te informeren over de ware aard van het regime in Marokko, deels om op te komen voor de rechten van Marokkaanse migranten in het buitenland. De Belgische afdeling van AMDH werd opgericht in april 2013.

Mevrouw Khadija Riyadi vervoegde de organisatie in 1983 en was er jarenlang voorzitter van. Op 20 december 2013 ontving zij voor haar inzet de VN-Mensenrechtenprijs. Op 4 maart 2014 was zij in België en had DeWereldMorgen met haar een gesprek.

Volgens Riyadi is er zowel bij de eigen bevolking als in het buitenland nog veel onwetendheid over de situatie in Marokko. Zo slaagt het regime erin om de schijn te wekken van goodwill door allerlei teksten en conventies te ondertekenen waarin het belooft iets te doen aan de corruptie en de mensenrechtenschendingen, maar ziet in de praktijk het volk daar weinig van. In het dagelijkse leven zijn buitensporige en gewelddadige schendingen van mensenrechten nog altijd schering en inslag. AMDH volgt deze gevallen op de voet en brengt ze aan het licht.

Mensenrechten in België

De Belgische afdeling van AMDH is verbijsterd over het feit dat Theo Francken (NVA) als nieuwe federale staatssecretaris voor asiel en migratie de intentie heeft geuit vonnissen van het Europees Hof van de Rechten van de Mens naast zich neer te leggen en opnieuw minderjarige asielzoekers wil opsluiten in gesloten asielcentra. Deze vonnissen hebben België voor deze praktijk veroordeeld.

Ook eerdere verklaringen van Francken baren de organisatie zorgen. Hij twijfelt immers aan de ‘economische meerwaarde’ die Marokkaanse migranten zouden hebben. De organisatie wijst er op dat Marokkaanse migranten in de twintigste eeuw een zeer grote bijdrage hebben geleverd aan de Belgisch industrie en bij heel wat grote infrastructuurwerken, zoals de aanleg van de Brusselse metro, in hebben gestaan voor een groot deel van het zware en gevaarlijke werk. AMDH heeft daarom besloten een klacht wegens racisme in te dienen tegen de staatssecretaris.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.