‘Een Andere Joodse Stem’ start in Vlaanderen

Een Andere Joodse Stem

(foto http://www.redletterchristians.org/)

FacebooktwitterFacebooktwitter

Op 21 november 2014 werd de organisatie Een Andere Joodse Stem (EAJS) opgericht. Dit nieuwe initiatief roept onder meer op tot een duurzame vrede in Israël/Palestina, onder meer door de bezetting van Palestina te beëindigen.

EAJS wil de diverse gemeenschap van Joden in België verenigen, zowel zij die in Vlaanderen geboren zijn, als meer recente inwijkelingen vanuit de hele wereld (zoals uit andere EU-lidstaten, Israël en de VS).

In haar eigen bewoordingen wenst de organisatie een nieuwe progressieve stem voor Joden te zijn in Vlaanderen. Tevens wil EAJS een stem geven aan “een verscheidenheid van kritische standpunten met betrekking tot de Staat Israël, de betekenis en de politiek van het Zionisme, en wensen deze verschillen niet te reduceren tot één stem. Op dezelfde manier, vertegenwoordigen wij een breed religieus spectrum gaande van praktiserend tot seculier, met een waaier aan politieke overtuigingen. Wij zijn ervan overtuigd dat verschillen en verscheidenheid een troef zijn die we niet moeten verbergen.”

“We zijn een Joodse groep, die ijvert voor vrede en sociale rechtvaardigheid, in de overtuiging dat alle mensen gelijk zijn en recht hebben op een vrij en waardig bestaan. We wensen deze visie uit te dragen in Europa en in Israël-Palestina, twee plaatsen die historisch aan elkaar gelinkt zijn en belangrijk zijn voor ons, als Joden.”

“We verwerpen elke vorm van onderdrukking en onteigening en alle vormen van racisme, zowel institutioneel als vanuit de basis, met inbegrip van antisemitisme, islamofobie en xenofobie.”

“Wij onderschrijven het Joodse voorschrift ’tikkun olam, tikkun ha-adam’, wat betekent ’teneinde de wereld te herstellen, moeten we bij onszelf beginnen’. Wij wensen deze problemen zowel bij ons als in het Midden-Oosten te benaderen, vanuit een allesomvattende visie van het verleden en het heden. Dankzij een samenwerking met lokale en internationale organisaties die onze doelstellingen delen, hopen wij een einde te kunnen stellen aan dergelijke spiralen van uitsluiting en geweld.”

“We roepen op voor het beëindigen van de bezetting, voor respect en waardigheid van alle Israëli’s en Palestijnen en voor een duurzame vrede.”

EAJS verklaart met dat doel voor ogen samen te werken met andere Joodse organisaties in België, waaronder de Union Progressive des Juifs Belges (UPJB). Samen met UPJB vormt EAJS de Belgische vertegenwoordiging in de Europese koepelorganisatie European Jews for a Just Peace (EJJP).

EAJS nodigt andere organisaties, die zich in deze doelstellingen kunnen vinden, uit om met hen samen te werken.

Website: Een Andere Joodse Stem

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.