40.000 werkzoekenden verliezen uitkering

Vrouwen in armoede

(foto www.rosadoc.be)

FacebooktwitterFacebooktwitter

Op basis van de door VRT verzamelde cijfers bij de uitbetalingsinstellingen, blijkt dat 23.460 werklozen met een inschakelingsuitkering, in de komende dagen een brief in de bus krijgen dat zij vanaf eind januari 2015 geen uitkering meer zullen ontvangen.

De werklozensteun maakt een onderscheid tussen enerzijds personen die al gewerkt hebben en werkloos zijn geworden en anderzijds schoolverlaters die nog geen (of onvoldoende) arbeidsdagen hebben gepresteerd om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering. Voor deze laatsten voorziet de sociale wetgeving een specifieke steun. Het bedrag van deze inschakelingsuitkering (het is de bedoeling dat jonge werkzoekenden zich met deze steun kunnen ‘inschakelen’ in het arbeidscircuit) wordt bepaald door de leeftijd en door de gezinssituatie.

Volgens de socialistische vakbond ABVV zullen eind februari 2015 naar schatting nog meer dan 3.000 werklozen eenzelfde bericht ontvangen. Ook in de maanden daarna zullen nog meerdere jonge schoolverlaters geschorst worden. Hun recht op een inschakelingsuitkering verloopt eveneens in de komende maanden. Op die manier zullen in totaal meer dan 30.000 werklozen deze uitkering verliezen. Dit is veel meer dan de 16.900 die de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en de regering in november 2014 nog had aangekondigd.

Actief werkzoekenden

Het gaat volgens het ABVV nochtans over werklozen die allemaal door de RVA positief geëvalueerd werden voor hun zoektocht naar werk. Dat betekent onder meer dat zij voldoende gesolliciteerd hebben. Zij hebben met andere woorden bewezen alle moeite gedaan te hebben om werk te vinden.

Vooral laaggeschoolden, vrouwen en mensen met medische problemen dreigen hierdoor in de armoede te belanden, nog meer in regio’s met een hoge werkeloosheid.

Bovendien besliste de regering Michel ook nog dat 10.000 schoolverlaters helemaal geen toegang op een inschakelingsuitkering zullen krijgen. Het gaat om al wie 24 jaar of ouder is op het moment van afstuderen, wie jonger is dan 21 jaar op het moment van hun aanvraag en wie geen volledig diploma van 6 jaar secundair onderwijs heeft verworven.

In totaal zullen binnenkort 40.000 mensen hun enige vervangingsinkomen verliezen. De helft van deze personen zijn gezinshoofd, alleenstaande of samenwonende met een partner met een zeer laag inkomen. De OCMW’ s zullen hen moeten opvangen. Het aantal leefloners dat nu afhankelijk is van steun door de OCMW’s zal volgens het ABVV met 20 procent stijgen.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.