Piketty: “Met de eurozone werd een monster gecreëerd”

Thomas Piketty

Thomas Piketty (foto WikiMedia Commons)

FacebooktwitterFacebooktwitter

In een interview met het Duitse weekblad ‘Der Spiegel’ noemt econoom Thomas Piketty het financiële stabiliteitspact van de eurozone een “waarachtige catastrofe”. De eurozone is een “monster”. Piketty pleit voor fiscale en budgettaire harmonisering en voor overheidsinvesteringen.

In een interview met Der Spiegel van 7 maart 2015 wijst Piketty erop dat de creatie van een muntunie – terwijl de betrokken landen hun eigen fiscale en politieke beleid bleven voeren, van bij het begin – een monsterlijke constructie was, die nooit kon functioneren.

Wat met Griekenland gebeurt, is daar een voorbeeld van. Binnen de eurozone kon het land nooit zijn eigen munt devalueren om zijn economische competiviteit te verhogen. Piketty pleit in de plaats van de huidige eurozone voor een systeem van gemeenschappelijke afschrijving van de schulden. “Door het uitgeven van gemeenschappelijke euro-obligaties kan de schuld geherfinancierd worden.”

Het gedrag van de negentien EU-lidstaten, die lid zijn van de eurozone, is volgens Piketty sinds het begin van de crisis “gewoon catastrofaal. Vijf jaar geleden stond het werkloosheidspeil en de openbare schuld in de EU nog op hetzelfde niveau als in de VS. Sindsdien is de werkloosheid in de VS blijven dalen en is die in de EU nog gestegen.”

“Zelfs het IMF heeft drie jaar geleden al toegegeven dat men met de besparingen te ver was gegaan. De door de eurozone opgelegde verplichting de schuld zo snel mogelijk af te bouwen, heeft vreselijke gevolgen gehad voor de economische groei.”

Ook het financiële stabiliteitspact van de eurozone kent bij Piketty geen genade. ” Vaste regels1 opleggen voor het niveau van het budgettaire deficit kan gewoon niet functioneren. Landen kunnen hun deficit niet verminderen als de economie niet groeit”. Hij herinnerde eraan dat Frankrijk en Duitsland na 1945 hun zware schulden nooit helemaal hebben terugbetaald. “Deze historische amnesie heeft ernstige gevolgen. Dat vertaalt zich nu in een diepe vertrouwenscrisis (van de bevolking) tegenover de Europese gedachte.”

Piketty ziet de oplossing enkel in massale overheidsinvesteringen, vorming van jongeren en investeringen in onderzoek naar economische vernieuwing.

Bron: Piketty: “Con la eurozona hemos creado un monstruo”

1 In de eurozone is elke lidstaat verplicht een begrotingsoverschot van minimum 3 procent te handhaven en mag de totale overheidsschuld nooit hoger liggen dan 60 procent van het bnp.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.