Henry Kissinger: “Oorzaak crisis Oekraïne ligt volledig bij EU”

Henry Kissinger: "Het Westen begaat een fatale fout in Oekraïne, die kan uitdraaien op een tragedie"

Henry Kissinger: "Het Westen begaat een fatale fout in Oekraïne, die kan uitdraaien op een tragedie" (foto CC/david_shankbone)

FacebooktwitterFacebooktwitter

Voormalig Amerikaans minister van buitenlandse zaken Henry Kissinger veroordeelt het westers beleid tegenover Oekraïne en Rusland. De oorzaak voor het conflict ligt volgens hem bij de EU, die een handelsakkoord doorduwde zonder rekening te houden met de verdeeldheid die dit zou zaaien in Oekraïne.

Henry Kissinger was ooit een van de voornaamste advocaten van de Koude Oorlog in Washington. Hij was niet bepaald een vriend van de Sovjet-Unie en voelt ook voor het nieuwe Rusland weinig affectie. Hij is een hardleers voorstander van het basisprincipe van totale overmacht in internationale betrekkingen. Die overmacht komt volgens hem alleen de VS toe.

Kissinger is echter ook een pragmaticus. De Sovjet-Unie en het latere Rusland moeten dan wel ondergeschikt zijn aan de almacht van de VS, hij heeft ook altijd verkondigd dat Rusland (en China) moesten erkend worden als regionale grootmachten.

In een recent interview veroordeelt hij het huidige westerse beleid tegenover Oekraïne en Rusland en roept op tot meer samenwerking tussen Washington en Moskou. “Als we Rusland echt als een grootmacht behandelen, dan moeten wij reeds in een vroeg stadium bepalen hoe hun zorgen kunnen verzoend worden met onze belangen… De relatie tussen Oekraïne en Rusland zal altijd een speciaal karakter hebben. Dat kan niet alleen maar een relatie zijn tussen twee soevereine staten, zeker niet vanuit Russisch standpunt, zelfs niet vanuit Oekraïens standpunt. Wat in Oekraïne gebeurt kan je niet zomaar in een simpele formule toepassen zoals dat in westelijk Europa werkt.”

Het westen heeft volgens hem compleet de historische context genegeerd toen het zich eenzijdig aan één kant van het conflict in Oekraïne ging scharen. Vooral de EU krijgt de volle laag: “De eerste fout was het ondoordachtig gedrag van de EU. Zij negeerden de implicaties van hun eigen voorwaarden (voor een economisch samenwerkingsakkoord met de EU, nvdr). De binnenlandse politieke verhoudingen in Oekraïne maakten het voor president Viktor Janoekovitsj onmogelijk om die EU-voorwaarden te aanvaarden en nog herkozen te geraken of voor Rusland om die (voorwaarden) als puur economisch te zien.”

Toen vervolgens president Janoekovitsj het akkoord verwierp reageerden de EU en Rusland “op basis van hun wederzijdse verkeerde opvattingen over elkaar” en werden geen “betekenisvolle politieke discussies” gestart.

Kissinger stelt voor om van Oekraïne terug een bufferstaaat te maken tussen Rusland en het Westen. Hij roept ook op om er mee op te houden Kiev “ten allen koste” eenzijdig te blijven steunen. “We moeten de mogelijkheid van een niet-miitaire status van het territorium (van Oekraïne) bestuderen tussen Rusland en de grenzen van de NAVO.”

Tevens trekt hij een parallel met de Griekse crisis: “Het Westen aarzelt met het economisch herstel van Griekenland. Het gaat daar toch zeker niet Oekraïne bij nemen als een unilateraal project. Men zou minstens de mogelijkheid moeten onderzoeken van een of andere samenwerking tussen het Westen en Rusland in een militair ongebonden Oekraïne.”

Interview Henry Kissinger in The National Intrest

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.