Wereldgezondheidsdag: stop privatisering gezondheidszorg

"Onze gezondheid is niet te koop". Deze 'noodkliniek' biedt zeer goede gezondheidszorg ... voor wie het kan betalen

"Onze gezondheid is niet te koop". Deze 'noodkliniek' biedt zeer goede gezondheidszorg ... voor wie het kan betalen (Sebastian Franco)

FacebooktwitterFacebooktwitter

Elk jaar op 7 april is het Wereldgezondheidsdag, een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de VN. Meerdere organisaties voeren die dag in Europese steden actie voor kwalitatieve gezondheidszorg voor iedereen en tegen de vrijhandelsakkoorden TTIP, TISA en CETA. Die akkoorden zullen gezondheidszorg verder omvormen tot koopwaar voor de gretigste bieder.

Vier Europese koepelorganisaties voeren op 7 april 2016 actie in een aantal Europese steden, onder meer Madrid, Barcelona, Zaragoza, Parijs, Lille, Brussel en Milaan. In Brussel werken Belgische organisaties mee (zie onderaan voor de lijst van deelnemende organisaties).

Kwaliteitszorg, alleen voor wie het kan betalen

Met een aantal acties wijzen deze organisaties op de desastreuse gevolgen van de toenemende commercialisering van gezondheidszorg over heel Europa. In Brussel richten ze daarom symbolisch twee noodklinieken op. Eén kliniek is bestemd voor personen die de dure gezondheidszorgen kunnen betalen met de beste zorgen. De tweede kliniek is voor al de rest met lange wachtrijen en een belabberde dienstverlening. Zo willen de actievoerders de voorbijgangers wijzen op de concrete gevolgen van een toekomst met een geprivatiseerde gezondheidszorg.

Wereldgezondheidsdag
(Sebastian Franco)

Jan Willem Goudriaan, algemeen secretaris van de EPSU, wijst op de nefaste gevolgen die de privatisering van de gezondheidszorg heeft op de vergrijzende bevolking: “Gezondheidsdiensten worden tot het uiterste gedreven door bezuinigingen, uitbesteding en vermarkting. Met als gevolg een verminderde kwaliteit van zorg, verslechterende werkvoorwaarden en een ongelijk gezondheidssysteem… Onze gezondheid en ons welzijn zijn geen koopwaar dat verkocht kan worden aan de laagste bieder.”

Sebastian Franco, coördinator van het Health European Network, legt uit wat de bedoeling is van deze actie op Wereldgezondheidsdag: “We willen hiermee onze strijd versterken tegen de commercialisering van gezondheid over heel Europa. We zullen dit elk jaar op 7 april doen. In elk land zien we dezelfde bedreiging: de grenzeloze honger van grote ondernemingen die de gezondheissector als een kans zien om veel geld te verdienen. De Europese overheden hebben een markt gebouwd waar competitie belangrijker wordt dan toegang tot gezondheidszorg voor iedereen.

Chiara Bodini, coördinator van de People Health Movement, wijst op het verband tussen armoede, ongelijkheid, werkonzekerheid en gezondheid. De huidige bezuinigingsgolf maakt deze problemen nog erger en vergroot zo nog het gezondheidsprobleem in heel Europa.

TTIP, TiSA, CETA

De actievoerders wijzen ook op het grote gevaar van de vrijhandelsakkoorden Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) tussen de VS en de EU dat investeerders en de grote bedrijven de macht zal geven om bestaande wetgeving naast zich neer te leggen. Het Trade in Services Agreement (TiSA) dat een groot aantal overheidsdiensten wil privatiseren. En het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) tussen de EU en Canada dat eenzelfde agenda nastreeft als het TTIP. Deze akkoorden zullen de privatisering van de gezondheidszorg in een verdere stroomversnelling brengen.

Deelnemende organisaties

Wereldgezondheidsdag
(Sebastian Franco)

Het Health European Network verenigt Europese organisaties, vakbonden en actiegroepen voor een betere gezondheidszorg. De Europese vakbonden van overheidspersoneel en openbare diensten werken samen in de koepelorganisatie European Federation of Public Service Unions (EPSU). Organisaties die ijveren voor fiscale en financiële democratie zoals ATTAC werken op Europees niveau samen in het platform Alter Summit. De People Health Movement is een internationale organisatie voor betere openbare gezondheidszorg.

In Brussel krijgt hun actie medewerking van het Actieplatform Gezondheid & Solidariteit, de ACV, ABVV, LBC, BBTK, de Christelijke Mutualiteiten, Solidaris, de Fédération des maisons médicales, NCOS-11.11.11, de Conseil Bruxellois de Coordination Sociopolitique, het FOS, Geneeskunde voor het Volk, Geneeskunde voor de Derde Wereld, Femmes et Santé, het Trade and Health Network, Memisa, de Fédération Francophone Indépendante des Associations de Patients en Dokters van de Wereld.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.