Waals Gewest keurt vrijhandelsakkoord met Canada af

TTIP actie
FacebooktwitterFacebooktwitter

Het Waals Gewest is de eerste Belgische overheid die weigert de komende vrijhandelsakkoorden van de EU te zullen goedkeuren. Paul Magnette, Waals minister-president, heeft de federale regering laten weten dat het CETA-akkoord met Canada onvoldoende democratische garanties bevat om aanvaard te kunnen worden.

Met de recente beslissing van de regering van het Waals Gewest neemt voor het eerst een Belgische overheid een standpunt in dat ingaat tegen de vrijhandelsakkoorden die op dit moment worden onderhandeld door de Europese Commissie met een aantal andere landen.

Het gaat in dit geval over het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) tussen de EU en Canada. Dat verdrag wordt als een voorbode gezien van hetTransatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) tussen de EU en de VS en het Trades and Service Agreement (TISA) tussen de EU en 23 andere landen, waaronder ook de VS. TISA heeft als voornaamste doelstelling de privatisering van een groot aantal diensten die nu nog door de overheid worden geleverd.

Paul Magnette
Paul Magnette

Waals minister-president Paul Magnette heeft zich aangesloten bij een resolutie in het Waals Parlement van de PS, zijn eigen partij, met Ecolo en CDH, de Franstalige christendemocraten. Hij antwoordt daarmee op een verzoek van meerdere organisaties zoals 11.11.11. die hem vroegen een standpunt in te nemen tegen de komende vrijhandelsakkoorden.

Deze beslissing is niet vrijblijvend. Sinds de laatste staatshervorming moeten Europese verdragen door alle federale en regionale parlementen worden geratificeerd om geldig te zijn. (Ratificatie gebeurt door de goedkeuring van de verdragstekst bij meerderheidsstemming. De tekst kan echter niet worden geamendeerd, zoals bij het normale wetgevende werk. Vandaar de specifieke term ‘ratificatie’.).

De onderhandelingen van het CETA-verdrag met Canada zijn het verst gevorderd, daarom richt het verzet zich in de eerste instantie tegen dit akkoord. Het is echter evident dat de betrokken organisaties van het maatschappelijk middenveld een zelfde houding zullen verwachten over het TTIP en het TISA.

Arnaud Zacharie, secretaris-generaal van het CNCD-11.11.11 (de Franstalige partner van 11.11.11 in Vlaanderen), ziet in deze beslissing van het Waals Gewest een eerste belangrijke stap. “Dit is het gevolg van een lange informatie- en sensibilisatiecampagne. Het werk is echter nog lang niet gedaan”.

In september 2016 plannen een groep Belgische bewegingen een grote manifestatie in Brussel onder de slogan ‘Stop TTIP & CETA’.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.