Vluchtelingen uit Irak verbijven in Belgisch kamp waar 13 jaar geleden oorlog tegen Irak werd voorbereid

Vluchtelingen uit Irak verbijven in Belgisch kamp waar 13 jaar geleden oorlog tegen Irak werd voorbereid
FacebooktwitterFacebooktwitter

Het militaire kamp Westakkers in Sint-Niklaas werd in 2003 gebruikt door het Amerikaans leger om materiaal te verschepen naar Irak via de haven van Antwerpen. Dertien jaar later is het kamp een opvangcentrum voor vluchtelingen uit … Irak.

westakkersplakkaat

Op zijn Facebookpagina wijst Christoph Van Dyck er op dat het militair kamp van Westakkers vandaag een vluchtelingenkamp is waar ondermeer vluchtelingen uit Irak worden opgevangen. 13 jaar geleden werd hier de oorlog tegen Irak voorbereid.

#decirkelisrond

Christophe Van Dyck schrijft daar over op Facebook: “Nu 13 jaar later, 13 jaar van nodeloos bloedvergieten in Irak en omstreken, 13 jaar van aankweken van sektarisch geweld, 13 jaar na de illegale invasie en vernietiging van een land, 13 jaar van toenemend extremisme, 13 jaar van steeds toenemend terrorisme, 13 jaar van waanzin….. Nu 13 jaar later is datzelfde militair kwartier Westakkers een opvangplaats van het Rode Kruis voor vluchtelingen uit Irak en omstreken…#decirkelisrond”.

Het Chilcotrapport over de Britse deelname aan de oorlog tegen Irak dat op 6 juli werd gepubliceerd besluit onder meer dat vanaf het begin duidelijk was dat een oorlog in Irak een grote humanitaire crisis zou veroorzaken. De Britse en Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwden er voor dat Irak bij een invasie uit elkaar zou vallen.

Volgens de Britse en Amerikaanse inlichtingendiensten zou de gewelddadige verstoring van de bestaande politieke evenwichten en de vernietiging van de overheidsstructuren in Irak leiden tot chaos, etnisch conflict en een toename van vergeldingsterrorisme in Europa en de VS.

Bovendien zou een invasie en bezetting duizenden Irakezen op de vlucht jagen. Dit alles wisten de Britse eerste minister Tony Blair Amerikaanse president George W. Bush in 2003, voor ze beslisten Irak binnen te vallen, zonder goedkeuring van de Verengde Naties, zo blijkt uit het Chilcotrapport.

Van logistieke voorbereiding naar opvangcentrum

De Amerikaanse en Britse regering vroegen aan de Belgische regering de toestemming om troepen en materiaal vanuit hun militaire basissen en vliegvelden met treinen naar de haven van Antwerpen te vervoeren. Op parlementaire vragen antwoordde de Belgische regering dat zij dit niet kon weigeren, omdat dit volgens haar paste in het kader van gemaakte afspraken in NAVO-verband.

Om dat transport naar de haven van Antwerpen logistiek voor te bereiden kwam een transporteenheid van 800 Amerikaanse soldaten naar België. Zij kregen van het Belgische leger voor hun verblijf en hun werk de beschikking over het militaire kamp van Westakkers in Sint-Niklaas. Het Vredesactie voerde op 19 maart 2003 een protestactie tegen deze transporten aan de basis Westakkers. Ook 11.11.11 kloeg in 2003 het bestaan aan van de geheime NAVO-akkoorden die deze transporten toelaten zonder inspraak van de Belgische overheid.

De jarenlange bezetting van Irak was illegaal en had geen toestemming van de Verenigde Naties. De door deze bezetting gecreëerde chaos heeft geleid tot het ontstaan van de terroristische organisatie Islamitische Staat en tot de gigantische vluchtelingencrisis, die de voorbije jaren alsmaar acuter is geworden.

500 vluchtelingen in Westakkers

Volgens de Rode Kruis-woordvoerder van het opvangcentrum Westakkers verblijven er op dit ogenblik ongeveer 500 vluchtelingen uit Irak, Syrië en Afghanistan, zowel volledige gezinnen als vrouwen met kinderen en mannen alleen. “Het exacte cijfer varieert want mensen komen en gaan in het centrum.”

Zie ook:

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.