Touring vindt behoud dagelijkse verkeerschaos belangrijk dan democratie

Dagelijkse monsterfiles, een loodzware last voor de Belgische economie

Dagelijkse monsterfiles, een loodzware last voor de Belgische economie (blog.seniorenent.be)

FacebooktwitterFacebooktwitter

Automobilisten-lobbyist Touring is boos dat op 20 september 2016 in Brussel een betoging doorgaat tijdens het avondspitsuur (om 17 uur). De organisatie heeft gemist dat deze betoging al voor de zomervakantie ruim werd aangekondigd. Vlot autoverkeer is voor Touring blijkbaar belangrijk dan de democratische vrijheid van meningsuiting.

De organisatie Touring biedt pechverhelping en verzekeringen aan voor autobestuurders en treedt tevens op als belangenvereniging van automobilisten. Ooit opgericht in 1895, als promotor van fietstoerisme, startte de organisatie in 1948 de allereerste pechverhelpingsdienst voor auto’s in België. Vandaag heeft Touring 500.000 leden.

Dat Touring maatschappelijke mobiliteit uitsluitend bekijkt en verdedigt vanuit het standpunt van de automobilist, kan de organisatie niet kwalijk worden genomen. Het is immers de reden van zijn bestaan. Het is dus eveneens normaal dat de organisatie zijn leden op de hoogte wil houden van verkeersbelemmeringen, van openbare werken over ongevallen tot … betogingen.

Men mag dus verwachten dat de organisatie zich degelijk informeert en pro-actief op zoek gaat naar elke informatie die van belang kan zijn voor de automobilist. Het is dan ook zeer verbazingwekkend dat Touring beweert pas op de morgen van 19 september op de hoogte te zijn van het feit dat er een betoging zal doorgaan te Brussel van de Anti-TTIP-beweging op 20 november. Deze informatie circuleert immers al maanden op sociale en klassieke media.

Schumanplein aangevraagd en verkregen

Tevens beklaagt de organisatie er zich over dat deze betoging een parcours zal gebruiken tussen metrostation Kunst-Wet en het Schumanplein en dat dit zal gebeuren om 17 uur, wanneer het avondlijk spitsuur in volle gang is.

De plannen voor een nationale betoging tegen het TTIP en andere vrijhandelsakkoorden circuleren echter op sociale en klassieke media al van in april-mei 2016. Ook uur en traject van de manifestatie zijn al zolang bekend. Als Touring dat gemist heeft zegt dat met andere woorden een en ander over de werking van de organisatie.

De keuze van het traject is voor ieder die de kwestie van TTIP een beetje volgt duidelijk genoeg: dit protest is tegen de Europese instellingen gericht. Het Schumanplein is met andere woorden een logische keuze. Touring gaat in zijn kritische reactie voorbij aan het feit dat deze betoging netjes werd aangevraagd én toegestaan, met inbegrip van uur en traject.

Nefaste gevolgen dagelijkse verkeerschaos voor economie

In zijn persmededeling zegt Touring: “We gaan ons niet uitspreken over de motieven van de betogers”, aldus Touring “maar het is ongehoord dat dit evenement wordt toegelaten in volle avondspits, met alle nefaste gevolgen vandien voor de economie.”

Een van de grootste problemen die België en de wereld dringend moeten aanpakken is de klimaatcrisis. Het steeds maar uitdeinende autoverkeer is een van de grote oorzaken van dit probleem. Recente Amerikaanse studies hebben een lijst opgesteld van vervuilde steden die in verhouding tot de bevolking qua aantal en dichtheid de langste en langst durende autofiles ter wereld hebben. Op de eerste plaats prijkt Antwerpen, op de tweede plaats Brussel.

De dagelijkse verkeersproblemen zijn al jaren een loodzware last voor de Belgische economie, lasten die worden gedragen door de belastingbetaler (waaronder dus ook de meeste automobilisten) en niet door de privésector.

TTIP zal luchtvervuiling en verkeerschaos vergroten

Touring gaat de ‘motieven van de betogers’ uit de weg. TTIP en andere vrijhandelsakkoorden zullen grote internationale bedrijven – waaronder dus ook autoconstructeurs – de vrijheid geven om zelf normen qua luchtvervuiling, qua veiligheidsvoorzieningen te bepalen, door de bedrijven te ‘bevrijden’ van bemoeizieke overheidsreguleringen.

Andere lobby-organisaties voor de bescherming van consumenten, landbouwers, milieunormen, voedselveiligheid, sociale bescherming hebben zich aangesloten bij het anti-TTIP-protest. Touring doet dat niet en sluit zich dus impliciet aan bij de voorstanders van dit verdrag.

Zowel de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) als het Internationaal Muntfonds (IMF) hebben in lijvige rapporten aangetoond dat sociaal activisme bijdraagt tot maatschappelijke aanpassingen van het economisch bestel die de economie uiteindelijk altijd ten goede komen.

Samengevat: Touring vindt het recht op dagelijks stilstaan in verstikkende files belangrijker dan het recht op betogen voor een verandering naar een betere wereld, zonder vervuiling, zonder files, voor openbaar vervoer, voor een gezond leefmilieu voor iedereen.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.