FIFA sponsort apartheidsvoetbal in bezet Palestina

Wedstrijd voor de Israëlische Landsbeker in de koloniale nederzetting Givat Ze'ev (Alex Levac/Human Rights Watch)

FacebooktwitterFacebooktwitter

De internationale voetbalorganisatie FIFA sponsort wedstrijden van de Israëlische competitie in de koloniale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden. De Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) roept de FIFA op om dit te stoppen.

De Fédération Internationale de Football Association (FIFA) is sponsor van wedstrijden van de Israëlische competitie die doorgaan in koloniale nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever. Deze wedstrijden gaan door op gronden die onwettig zijn afgenomen van de Palestijnse bewoners. Bovendien is toegang tot deze wedstrijden verboden voor de Palestijnse bevolking van de bezette gebieden.

De Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch onderzocht de situatie en publiceerde zijn bevindingen over deze praktijk in zijn rapport Israel/Palestine: FIFA Sponsoring Games on Seized Land. De organisatie wijst er op dat het verplaatsen van de eigen bevolking door de bezetter naar vestigingen in bezet gebied een overtreding is van de Vierde Conventie van Genève en oorlogsmisdaden zijn.

Rode kaart

rode-kaart“Door wedstrijden goed te keuren op gestolen gronden besmeurt de FIFA de mooie voetbalsport”, meldt Sari Bashi, HRW-directeur voor Israël/Palestina, “ FIFA heeft (in 2016) een aantal engagementen aangegaan over mensenrechten. De FIFA moet de voetbalploegen in de bezette gebieden een rode kaart geven.”

De wedstrijden van de Israëlische competitie zijn niet alleen schendingen van het internationaal recht. Ze zijn tevens overtredingen van de eigen interne regels van de FIFA. De Palestijnse Voetbalassociatie (PFA) wijst er op dat het een andere lidorganisatie van de FIFA, in dit geval de Israëlische Voetbalassociatie (IFA) verboden is eigen wedstrijden te organiseren op het grondgebied van andere door de FIFA erkende voetbalassociaties zonder hun toestemming.

Betwiste gebieden

De IFA beweert dat de bezette gebieden in feite slechts ‘betwiste gebieden’ zijn, een stelling waarmee Israël volledig geïsoleerd zijn in de wereld. Zelfs de VS, de grootste en machtigste bondgenoot van Israël gebruikt de term ‘bezette gebieden’ en ‘Westelijke Jordaanoever’.

Wedstrijd voor de Israëlische Landsbeker in de koloniale nederzetting Givat Ze'ev

Wedstrijd voor de Israëlische Landsbeker in de koloniale nederzetting Givat Ze'ev

Volgens HRW is dit echter veel meer dan een interpretatie van de interne reglementen van de FIFA. De FIFA neemt deel aan economische activiteiten die de koloniale nederzettingen in de bezette gebieden ondersteunen, wat regelrecht ingaat tegen de engagementen voor het respecteren van de mensenrechten waartoe de FIF zich recent heeft geëngageerd. De door de FIFA erkende clubs stellen uitsluitend personen met Israëlisch staatsburgerschap te werk en de Palestijnse bewoners van de bezette gebieden wordt elke toegang tot deze wedstrijden verboden.

Belofte maakt schuld

Gianni Infantino, de nieuwe voorzitter van FIFA, heeft bij zijn aantreden beloofd de FIFA weg te houden van de mensenrechten- en corruptieschandalen van de voorbije jaren. In het rapport UN Guiding Principles on Business and Human Rights van april 2016 heeft de VN specifieke aanbevelingen aan de FIFA gericht. HRW wijst er op dat dit nieuwe beleid niet te verzoenen valt met het verder erkennen en sponsoren van voetbalwedstrijden van de Israëlische competitie in de koloniale nederzettingen.

De kritiek op de FIFA geldt bovendien ook voor de Europese organisatie voor voetbal Union of European Football Associations (UEFA). De UEFA organiseert wedstrijden voor de Europese competitie en erkent de IFA als lid.

Vertegenwoordigers van de betrokken voetbalploegen in de koloniale nederzettingen wijzen er op dat zij onder meer een jeugdwerking hebben die zich in het bijzonder toespitst op kinderen uit kansarme gezinnen. Omdat ze dit echter alleen doen voor Israëlische kansarmen en niet voor Palestijnse kinderen, erkent de HRW dit argument niet. De IFA weigert elke commentaar op het rapport van HRW.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.