Jeremy Corbyn: “Wij zijn klaar voor vervroegde verkiezingen”

Jeremy Corbyn tijdens zijn toespraak in Liverpool

Jeremy Corbyn tijdens zijn toespraak in Liverpool (twitter)

FacebooktwitterFacebooktwitter

Voor een bomvolle zaal in Liverpool sloot Jeremy Corbyn op 28 september de partijconferentie van Labour af met een toespraak, die meermaals werd onderbroken door luid applaus. Na een verwachte oproep tot eenheid in de partij toonde Jeremy Corbyn zich klaar om de strijd aan te gaan met de regerende Conservatieve Partij.

In Liverpool hield Labour zijn jaarlijkse partijconferentie. Enkele dagen na zijn klinkende overwinning in de strijd voor het voorzitterschap van de partij gaf Jeremy Corbyn zijn slottoespraak. Naast een aantal voorspelde statements liet hij ook horen hoe hij de strijd met de huidige Conservatieve regering wil aanpakken.

Zijn toespraak begon hij echter met een emotionele herdenking van Jo Cox, het Labour-parlementslid dat op 16 juni 2016 werd vermoord door een witte extremist.

Hoewel hij dat niet met zoveel woorden zei, had hij daarnaast wel degelijk kritiek op de Labour-regeringen van Tony Blair en Gordon Brown. Zo herhaalde hij zijn excuses voor de oorlog in Irak, maar voegde daar zijn kritiek aan toe op de Conservatieve regering van David Cameron voor de chaos die hij veroorzaakte in Libië. “Tien jaar na Irak hebben wij blijkbaar nog niets geleerd en herhalen wij dezelfde fouten.”

Hij verbond er zich toe het buitenlands beleid van Groot-Brittannië grondig te hervormen in de richting van vrede, rechtvaardigheid en mensenrechten, weg van militaire confrontatie: “Een van mijn eerste beslissingen als eerste minister wordt het stopzetten van alle wapencontracten met Saoedi-Arabië.”

Enkele citaten uit zijn toespraak:

“Wij zullen geen Brexit toelaten die de sociale rechten van onze werkende mensen verder gaat vernietigen.”

“Migranten worden ingezet om de lonen te drukken en de arbeidsvoorwaarden te verslechteren. Dat is niet hun fout maar de schuld van misdadige bazen en van de uitholling van eenieders sociale rechten door deze regering. Wij gaan het wettelijke minimumloon optrekken tot een echt leefbaar loon, dat werkende mensen uit de armoede haalt. Wij zullen een einde maken aan de voortdurende inkrimping van de lonen en de verslechtering van de arbeidsvoorwaarden, die nu gebeurt door de uitbuiting van migranten.”

“De regering (van Theresa May) is geen nieuwe regering. Dit is de tweede editie van de regering-Cameron herpakt in progressief klinkende slogans, maar met een harder rechtser beleid.”

“Wij zijn nu de grootste socialistische partij van Europa, met meer leden dan alle andere Britse partijen samen.”

“De overgrote meerderheid van de Britse bevolking staat achter ons plan om de spoorwegen terug openbaar bezit te maken.”

Corbyn vermeldde ook de interne machtsstrijd die de voorbije maanden heeft gewoed. “Ik roep iedereen op de loopgravenoorlog te beëindigen en samen te werken.”

Met zijn vernieuwd mandaat roept hij ook op om samen een partijmanifest op te stellen voor de komende verkiezingen. Waarnemers gaan er van uit dat Conservatieve eerste minister Theresa May vervroegde verkiezingen gaat uitroepen. Corbyn: “Wij zijn klaar voor vervroegde verkiezingen in 2017.”

Volledige tekst van Jeremy Corbyn’s speech:  Read Jeremy Corbyn’s full speech at Labour’s 2016 conference in Liverpool, of luister er naar op deze opname: