Brussels Airlines sponsort nog steeds bezetting Palestina

President Fauré Gnassingbé van Togo op bezoek bij eerste minister Benjamin Netanyahu van Israël

President Fauré Gnassingbé van Togo op bezoek bij eerste minister Benjamin Netanyahu van Israël en zijn echtgenote (republicoftogo.com)

FacebooktwitterFacebooktwitter

Brussels Airlines is co-sponsor van de Africa-Israel Summit over ‘veiligheid en ontwikkeling’ op 23-27 oktober 2017 in Lomé, de hoofdstad van het West-Afrikaanse Togo. De top werd voorlopig afgelast nadat meerdere Afrikaanse landen weigerden deel te nemen, onder druk van BDS-activisten in eigen land.

Van 23-27 oktober heeft Israël een top gepland met Afrikaanse landen in Lomé. Daar komt volgens de website van de Africa-Israel Summit voorlopig niets van in huis. Volgens de Israëlische krant Jeruzalem Post is dat een gevolg van “boycott bedreigingen door een aantal landen en druk tegen de top vanuit Palestijnse en Arabische landen.” Er wordt nog geen nieuwe datum voorzien.

Wat zeker ook meespeelt is dat in Togo voor het ogenblik zwaar wordt gedemonstreerd tegen het bewind van de dynastie van president Fauré Gnassingbé, (vader en zoon met dezelfde naam) die met ruime westerse en Israëlische steun al vijftig jaar aan de macht is.

‘Wereldleider op vlak van veiligheid’

Er was voorzien dat meer dan 25 staatsleiders en 150 Israëlische bedrijven zouden deelnemen aan een charmeoffensief van eerste minister Benjamin Netanyahu in Afrika. Israël zou op de top zijn spitstechnologie op vlak van waterbeheer aanprijzen. Daarnaast propageerde Israël zich ook als “wereldleider op vlak van veiligheid en contra-terreur, met een bewezen palmares op vlak van deze expertise.”

Waar het op neerkomt is dat Israël de wapensystemen wil verkopen die het heeft uitgetest op de Palestijnse bevolking, door met die wapens het verzet tegen de bezetting te onderdrukken. Israël verkoopt nu reeds heel wat repressietechnologie aan Afrikaanse landen en wil die markt uitbreiden. Israël was in de jaren 1990 wapenleverancier aan de conflicten in Rwanda en Burundi, ten tijde van de genocide, iets waar men in Israël niet al te graag de aandacht op trekt.

Zuid-Afrika was ten tijde van de apartheid een nauwe bondgenoot van Israël. Israël was de voornaamste wapenleverancier (of transit) van Zuid-Afrika tijdens de apartheidsboycot. In 1991 veranderde dat. Het BDS-activisme tegen de apartheid in Israël is zeer actief in Zuid-Afrika. Soedan, Marokko, Algerije, Tunesië en Mauretanië hebben zich bij de boycot van de top aangesloten.

BDS-Zuid-Afrika verwelkomt de beslissing van de regering om niet deel te nemen aan de top. Meerdere activisten in Afrikaanse landen wijzen er bovendien op dat Israël racistisch optreedt tegen Afrikaanse vluchtelingen op eigen bodem. Israël zag de top als een onderdeel van de campagne om zijn imago op te vijzelen. Het land poogt een van de tijdelijke leden van de VN-Veiligheidsraad te worden.

‘Brussels Airlines doet niet aan politiek’

Talrijke bedrijven blijken medeplichtig te zijn aan de campagne van Isaël. Een van de sponsors van de top is Brussels Airlines. De Belgische maatschappij heeft een lange geschiedenis van steun aan de bezetting en kolonisatie van Palestina.

In augustus 2016 was er reeds controverse over het feit dat Brussels Airlines op zijn vluchten naar Israël snacks aanbiedt die in de koloniale nederzettingen in bezet Palestijns gebied worden geproduceerd. Toen stelde de woordvoerder van de maatschappij dat het bedrijf ‘geen politiek standpunt innam’ over het conflict in Palestina. De pro-zionistische houding van Brussels Airlines gaat terug op een lange traditie die ook al bestond bij voorganger Sabena (Sabena omzeilde ook altijd de boycot van Zuid-Afrika).

Door zijn steun aan de top in Lomé neemt Brussels Airlines andermaal een uitermate politiek standpunt in dat ingaat tegen het internationaal recht, tegen de resoluties van de VN en tegen EU-richtlijnen. Daarmee geeft het bedrijf steun en legitimiteit aan de bezetting en kolonisatie van Palestina en aan de verkoop van wapens door Israël aan Afrikaanse landen, om ook daar de bevolking te onderdrukken met militaire repressietechnologie, waarin Israël een proefondervindelijke expertise heeft opgebouwd in vijftig jaar onderdrukking van het Palestijns verzet tegen de bezetting.

Israel-Africa summit scrapped amid boycott

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.