11.11.11-enquête toont aan dat berichtgeving over problematiek vluchtelingen niet evenwichtig is

Refugees welcome

(foto overgenomen van 11.be)

FacebooktwitterFacebooktwitter

Derdewereldkoepel 11.11.11 liet een peiling uitvoeren naar de mening van Vlamingen over de vluchtelingenproblematiek. “8 op 10 Vlamingen vinden het belangrijk om solidariteit te tonen en willen helpen.” Dat lijkt verrassend. Wie de media volgt en de politici hoort heeft immers een andere indruk. In ieder geval wijst deze peiling op de noodzaak van nuancering in de huidige berichtgeving over deze kwestie.

Volgens de recente peiling van 11.11.11 staat de gemiddelde Vlaming heel wat positiever tegenover de vluchtelingenproblematiek dan men zou vermoeden uit de berichtgeving, uit politieke analyses en uit commentaren. Bovendien zijn heel wat Vlamingen kritisch tegenover de manier waarop politici met “het migratie-vraagstuk” omgaan.

11.11.11-voorzitter Bogdan Vanden Berghe: “Een opvallend cijfer uit de enquête is dat 57 procent van de ondervraagden vindt dat politici het migratie-vraagstuk te veel zien als een probleem en te weinig als een positieve uitdaging. Ook vindt bijna 60 procent van de ondervraagden dat problemen uitvergroot worden en het positieve nieuws onderbelicht. We moeten met andere woorden het frame veranderen.

In haar persverklaring meldt de organisatie ook: “(De Vlamingen) willen dat er een eind komt aan het sterven van mensen op zee en 82 procent meent dat vluchtelingenkampen geen permanente oplossing zijn. Meer dan 3 op 4 Vlamingen is van oordeel dat het beleid meer moet doen om het leven in de vluchtelingenkampen menswaardiger te maken. Van de ondervraagde Vlamingen vindt ook 73 procent dat Europa moet voorzien in veilige toegangswegen. Daarnaast vindt 70 procent dat Europa moet stoppen met beroep te doen op regimes die de mensenrechten niet respecteren, wat de laatste maanden meer en meer gebeurt.

11.11.11 voelt zich door deze peiling gesterkt om te starten met een campagne met de hashtag #AllemaalMensen die vluchtelingen en migranten meer positieve aandacht wil geven. Ze begint op 16 september 2017 in de Antwerpse zaal Roma, waar de Malinese zangeres en VN-ambassadrice Rokia Traoré, de Franse schrijfster Fatou Diome en de Nederlandse historicus Leo Lucassen het woord zullen nemen. Daarna volgt een optreden van Rokia Traoré. De activiteiten van de campagne kunnen worden gevolgd op de website allemaalmensen.11.be.

De campagne is gebaseerd op vier pijlers:

  • pak structurele oorzaken van gedwongen migratie aan, niet de symptomen. Zet in op de strijd tegen armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in het zuiden;
  • zorg voor veilige routes zodat vluchtelingen en andere migranten niet sterven of misbruikt worden onderweg;
  • behandel vluchtelingen en andere migranten als volwaardige burgers zodra ze hier zijn;
  • praat op een eerlijke en correcte manier over migratie

De resultaten van deze peiling lijken verrassend, omdat ze ingaan tegen de perceptie die media en politici reeds enkele jaren projecteren. Wie de berichtgeving volgt en de commentaren van politici hoort heeft immers een heel andere indruk. Het lijkt dan eerder dat een meerderheid van de bevolking wél achter het Belgische en EU-beleid staat. Federaal Staatssecretaris voor Asiel en MigratieTheo Francken (N-VA) prijkt al enige tijd op nummer één van de populariteitspoll van politici.

Het is positief dat organisaties zoals 11.11.11 de strijd voor de idealen waar ze in geloven niet opgeven en onverminderd doorgaan. Het lijdt evenmin twijfel dat het aantal mensen dat het niet eens is met het huidig beleid van Belgische en Europese overheden, groter is dan men uit de berichtgeving en de politieke commentaren zou kunnen vermoeden. Commentaren op sociale media zijn al evenmin een adequate graadmeter.

Of het inderdaad zo is dat 80 procent van alle Vlamingen voorstander is van een positieve, meer menselijke aanpak van de vluchtelingencrisis lijkt toch hoog. Het contrast van de cijfers van de 11.11.11-peiling met de perceptie die leeft in de media en in de politiek is immers groot.

Dat verandert niets aan de verdienste die deze campagne van 11.11.11 heeft. Het is altijd goed om te weten dat er nog altijd mensen en organisaties zijn zoals 11.11.11 die zich inzetten voor idealen en dat met dezelfde inzet doen, of ze door een brede laag van de bevolking worden gesteund of niet. Met andere woorden, of de steun van de bevolking 10 procent zou zijn of 90 procent, dit is een campagne die moet worden gevoerd.

Bovendien, wat deze peiling ook duidelijk maakt, de manier waarop de vluchtelingenproblematiek in de media wordt voorgesteld geeft veel te weinig aandacht aan positieve stemmen en gaat al te vanzelfsprekend uit van negatieve veronderstelde ‘evidenties’, die er helemaal geen zijn. Deze campagne geeft energie aan die andere stemmen.

Op zaterdag 16 september start de kickoff van de campagne AllemaalMensen in de zaal Roma te Antwerpen, meer informatie hier. De activiteiten van de campagne kunnen worden gevolgd op de website allemaalmensen.11.be.

 Persbericht 11.11.11: Vlaming is solidair met vluchtelingen en wil een menswaardige opvang

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.