Bezettingsrechtbank Israël durft geen openbaar proces Ahed Tamimi aan

Ahed Tamimi in 2016

Ahed Tamimi in 2016 (Haim Schwarczenberg/2016)

FacebooktwitterFacebooktwitter

De militaire bezettingsrechter heeft beslist alle media de toegang te ontzeggen tot het proces tegen de 17-jarige Palestijnse Ahed Tamimi, dat na weken uitstel van start gaat op 13 februari 2018. Daarmee geeft Israël toe dat de internationale aandacht voor haar zaak een enorm prestigeverlies betekent en dat het regime er niet langer in slaagt zijn versie van de bezetting aan de wereld op te dringen.

De komende weken zullen de zittingen van de militaire rechtbank achter gesloten deuren voor de 17-jarige Ahed Tamimi zwaar om dragen zijn. De bezettingsrechtbank gebruikt voor zijn vonnissen nog edicten van de Britse bezetting van Palestina na de Eerste Wereldoorlog. Die laten de rechter toe alle getuigenissen of bewijzen die de beklaagde aandraagt ter verdediging te weigeren. Hij kan ook anonieme getuigenissen ten laste aanvaarden en zelfs zogenaamde bewijstukken gebruiken voor zijn vonnis, die geheim blijven voor de verdediging van de beklaagde.

Ondanks haar jeugdige leeftijd – Ahed Tamimi werd 17 op 31 januari in gevangenschap – wordt zij als een volwassene geoordeeld. De militaire aanklager heeft zestien klachten tegen haar verzameld op feiten die teruggaan tot 2016, toen Ahed nog 15 jaar oud was. Zij riskeert een celstraf tussen twee en twaalf jaar. De wispelturigheid van deze militaire rechtbanken is groot, dus alles kan, behalve vrijspraak. In meer dan 99,5 procent van alle zaken wordt de beschuldigde veroordeeld.

Vonnissen door deze rechtbanken voorzien bovendien geen voorwaardelijke of vervroegde vrijlating. Gevangenen komen alleen vervroegd vrij als onderdeel van een politiek akkoord tijdens onderhandelingen tussen Palestijnen en Israël (meestal via derden). Gevangenen riskeren zelfs langere straffen dan uitgesproken in het vonnis, omdat de militaire rechtbank kan beslissen (en dat ook regelmatig doet) veroordeelden ‘om veiligheidsredenen’ niet vrij te laten na het uitzitten van hun volledige straf.

Apartheidsrechtspraak

In tegenstelling tot Palestijnse gevangenen worden Israëlische kolonisten in de bezette gebieden altijd berecht voor de gewone burgerlijke rechtbanken in Israël zelf. Een koloniste werd recent veroordeeld tot een financiële boete nadat ze identiek hetzelfde had gedaan als Ahed Tamimi, een soldaat in het aangezicht slaan.

De beslissing van de rechter om de media te bannen van de zittingen wijst er op dat Israël met de wereldwijde belangstelling voor haar zaak zwaar in de maag zit. Blijkbaar hoopt Israël dat door de zaak achter gesloten deuren te houden de internationale aandacht zal verslappen. De officiële uitleg is dat een gesloten zitting nodig is om “haar rechten te beschermen.

Advocaat Gaby Lasky en Ahed's vader Bassem Tamimi buiten de militaire gevangenis van Ofer
Advocaat Gaby Lasky en Ahed’s vader Bassem Tamimi buiten de militaire gevangenis van Ofer op 13 februari 2018 (Oren Ziv/Activestills.org)
Dat wordt door haar advocaat en haar vader tegengesproken: “Als de ouders en het meisje zelf openbare zittingen willen, dan is de beslissing om ze toch achter gesloten deuren te houden niet bedoeld om haar te beschermen, maar om de rechtbank af te schermen van openbare kritiek.”

Israël zit met Ahed Tamimi ook gevangen tussen twee uitersten. De eigen publieke opinie in Israël wil haar de zwaarst mogelijke straf opleggen. Ministers van de regering hebben haar al ’terroriste’ genoemd. Een journalist die suggereerde dat ze moest verkracht worden excuseerde zich halfslachtig dat hij het niet zo letterlijk had bedoeld.

Door de wereldwijde aandacht voor haar zaak leren miljoenen mensen echter voor het eerst hoe Israël met Palestijnse kinderen omgaat, vernemen ze dat kinderen voor militaire rechtbanken worden gedaagd waar de meest elementaire principes van de rechtstaat worden geschonden. Kortom, Ahed Tamimi legt de werkelijkheid van de bezetting en de kolonisatie bloot. Haar acties maakten deel uit van wekelijkse protesten van haar dorpsgenoten tegen de landroof door kolonisten.

Over heel de wereld nemen ondertussen de acties en petities voor Ahed toe, zie ook hier en hier. Het ziet er dus niet naar uit dat Israël in zijn opzet lukt. Israel behoudt nog steeds de steun van de Amerikaanse regering en in zijn kielzog die van de regeringen van de EU-lidstaten. De strijd voor de wereldwijde publieke opinie heeft het apartheidsregime echter al enige tijd verloren. De BDS-boycotcampagne blijft verder uitbreiden.

Ooit werd het andere apartheidsregime in Zuid-Afrika onoverwinnelijk geacht. Niemand had een jaar voor de val van dat regime verwacht dat het zo snel zou gaan. De toekomst is onvoorspelbaar. Alles blijft mogelijk, ook voor Ahed Tamimi en het Palestijnse volk.

Ahed Tamimi wordt de zaal binnengeleid waar de rechter dan beslist de zitting achter gesloten deuren verder te zetten: 

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.