Extreem-rechts in EU staat volledig ten dienste van de elite, niet van hun kiezers

(Corporate Europa Observatory)

FacebooktwitterFacebooktwitter
Alle extreem-rechtse partijen in de EU, waaronder het Vlaams Belang, profileren zich als de stem van de gewone mens die het ‘corrupte systeem’ gaat uitzuiveren. Uit hun stemgedrag blijkt het omgekeerde. Zij aanvaarden gulle fondsen van steenrijke sponsors, stemmen tegen sociale rechten en zijn betrokken in fraude en persoonlijke corruptie, volgens een onderzoeksrapport van Corporate Europe Observatory.

Commentatoren en politieke analisten gaan ervan uit dat op 26 mei bij de Europese verkiezingen extreem-rechts zeer goed gaat scoren. Vooral in de landen waar alleen Europese verkiezingen worden gehouden en waar geen stemplicht bestaat zal een lage participatiegraad van de algemene bevolking extreem-rechts bevoordelen, omdat zij als enigen hun kiezers weten te overtuigen toch te gaan stemmen. Zij gaan immers “het corrupte Europa opkuisen”, de uitbuitende elite op hun plaats zetten en tussendoor alle ongewenste vluchtelingen en migranten de deur wijzen, zodat “uw sociale bescherming” gered kan worden.

Uit onderzoek van de Europese watchdog-organisatie Corporate Europe Observatory (CEO) blijkt een complete tegenspraak tussen de retoriek van de extreem-rechtse partijen in de EU en hun effectief stemgedrag. De meeste van deze partijen beweren de ‘gevestigde elites’ te verwerpen, maar aanvaarden grote sommen geld en ondersteuning van diezelfde elites. Ze beloven ‘de politiek op te kuisen’ maar zijn voortdurend betrokken in financiële schandalen, corruptie, onwettige partijfinanciering, persoonlijke verrijking en fraude. Hun politici hebben het voortdurend over hun steun voor de teleurgestelde werkende mensen, maar hun stemgedrag in het Europees Parlement en in de regeringen waar ze aan deelnemen geeft blijk van een agenda volledig ten dienste van de grote bedrijven, vooral als het gaat over sociale bescherming en bedrijfsbelastingen, twee onderwerpen waar ze voortdurend tegen stemmen.

Partijen met twee gezichten

In het rapport Europe’s two-faced authoritarian right bundelt CEO zijn bevindingen van het onderzoek van de veertien extreem-rechtse partijen die nu in het Europees Parlement zetelen, waaronder het Vlaams Belang:

 • Rassemblement National (RN) in Frankrijk, het vroegere Front National
 • Alternative für Deutschland (AfD)
 • United Kingdom Independence Party (UKIP)
 • Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) in de Oostenrijkse regering
 • Lega Nord in de Italiaanse regering,
 • Fidesz, Hongaarse regeringspartij
 • Jobbik, Hongaarse oppositiepartij
 • Prawo i Sprawiedliwosc (PiS) in de Poolse regering
 • Czech Action for Dissatisfied Citizens (ANO)
 • Partij Voor Vrijheid (PVV) in Nederland
 • Dansk Folkeparti in Denemarken
 • Sweden Democrats in Zweden
 • Finns’ Party in Finland
 • Vlaams Belang

Vlaams Belang: anti-sociaal, anti-klimaat, pro-grote bedrijven

Een hoofdstuk van het rapport gaat dieper in op Belgisch extreem-rechts. Gerolf Annemans, de enige verkozene van het Vlaams Belang in het Europees Parlement, heeft voortdurend tegen maatregelen gestemd om in de EU-lidstaten een beter evenwicht tussen werk en privé-leven na te streven en tegen maatregelen voor betere werkvoorwaarden voor werknemers. Hij stemde tegen een richtlijn over waardig werk en tegen meerdere maatregelen om belastingontwijking door grote bedrijven tegen te gaan, tegen een verplichte rapportering van de EU-lidstaten over de winsten van multinationals, tegen een voorstel van een Europese minimumbelasting van 25 procent voor bedrijven. Annemans stemt ook bijna voortdurend – op enkele onthoudingen na – tegen klimaatmaatregelen en tegen voorstellen om de klimaatverandering verder te bestuderen.

Het CEO-rapport stelt een enorme discrepantie vast tussen het openbare discours van al deze partijen en hun stemgedrag. Meerdere van deze partijen hebben banden met rijke oligarchen in hun land, met belangrijke economische sectoren en stemmen voortdurend tegen de bescherming van sociale rechten én tegen fiscale verplichtingen voor grote bedrijven. Deze partijen staan tegenover elkaar met hun ultranationalistische standpunten maar zijn verenigd in het misprijzen voor de democratie.

CEO-onderzoeker Margarida Silva stelt vast: “We kennen reeds de afschuwelijke standpunten van deze partijen over migratie, racisme en burgerrechten. Hun schijnheilig stemgedrag en politieke acties, daar waar ze regeringsmacht hebben, zijn minder bekend, vooral als het gaat over arbeidsrechten en belastingen. Deze partijen hebben twee gezichten; zij bekritiseren de politieke en financiële ‘elites’, terwijl ze tegelijkertijd hun geld aanvaarden en in hun belang stemmen. Ze beloven ‘de politiek uit te zuiveren’ maar zijn voortdurend zelf betrokken in financiële schandalen. Er zit een lelijke realiteit achter de façade van deze autoritaire partijen.”

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.