Weigering te onderhandelen Belgische Petroleum Federatie dwingt vakbonden tot stakingsaanzegging

Petrochemie Antwerpen. Foto: Panatomix/CC BY-SA 2:0

FacebooktwitterFacebooktwitter

De ‘onaanvaardbare’ houding van werkgeversorganisatie Belgische Petroleum Federatie en zijn brutale weigering om over koopkracht en arbeidsvoorwaarden van de werknemers te onderhandelen, dwingt het gemeenschappelijk vakbondsfront van ACV, ABVV en ACLVB tot een stakingsaanzegging vanaf 10 november 2021.

De sectoriële vakbondsafdelingen ACV-bouw-industrie&energie, ABVV Petroleum en ACLVB hebben na overleg met hun basis in de bedrijven beslist een stakingsaanzegging1 in te dienen vanaf woensdag 10 november 2021.

Zij doen dit nadat de werkgeversorganisatie Belgische Petroleum Federatie (BPF) al hun sociale voorstellen heeft afgewezen. De BPF weigert in te stemmen met een loonsverhoging vanaf 1 januari 2022. De vakbonden wijzen er op dat de werknemers van de sector tijdens de lockdown van de voorbije twee jaren onverminderd zijn blijven doorwerken, omdat hun arbeid als ‘essentieel’ werd aanzien voor de economie.

Dankzij hun inspanningen konden de betrokken bedrijven hun winstmarges behouden en zelfs opdrijven. Desondanks zijn zij niet bereid hun werknemers in die productiviteitsopbrengsten te laten delen. In deze zeer productieve sector zijn de lonen nochtans slechts een klein deel van de kosten. Winsten en dividenden worden daarentegen onverminderd uitgekeerd, zonder dat aandeelhouders daarover moeten ‘onderhandelen’.

‘Essentiële’ sector met zware arbeidsomstandigheden

Dit gaat over een sector waar ploegenarbeid en nachtwerk noodzakelijk zijn. Daarnaast is de aard van het werk zelf een bijkomende stress- en vermoeidheidsfactor voor de werknemers. Bovendien willen de werkgevers de loopbaan voor deze zware banen nog verlengen door de pensioneringsleeftijd te verhogen.

De rode, groene en blauwe vakbonden verenigen hun krachten tegen de onwil van de werkgevers die de inzet van hun werknemers weigeren naar waarde te schatten. Foto: Gérald Garitan/CC BY-SA 3:0

De werkgevers hebben vroeger  – eveneens na zware sociale onderhandelingen – erkend dat medisch toezicht essentieel is voor het garanderen van de gezondheid van hun werknemers. Veel beroepsziektes uiten zich echter pas na jaren activiteit en soms komt dit er op neer dat gepensioneerde werknemers er pas tijdens hun pensioen mee worden geconfronteerd. Toch weigert de BPF om het medisch toezicht uit te breiden naar gepensioneerde werknemers, om zo verantwoordelijkheid te nemen voor de werkomstandigheden waaronder zij heel hun loopbaan moesten werken.

De door de vakbonden gevraagde loonsverhoging is verantwoord om de koopkracht van de werknemers op peil te houden. Een loonstijging is niet meer dan billijk na de inspanningen die het personeel heeft geleverd de voorbije twee jaar, minstens even billijk als het uitkeren van winstdividenden aan de aandeelhouders.

De BPF vindt het geleverde werk van de werknemers ‘essentieel’, maar niet de verloning of de arbeidsomstandigheden, die de productiviteit en de winstcijfers garanderen.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront is daarom vastbesloten: ‘Als zij bij hun standpunt blijven, zullen we overgaan tot actie. We starten vandaag met personeelsvergaderingen die kunnen uitmonden in werkonderbrekingen. Vandaag (21 oktober) werd een stakingsaanzegging ingediend die ingaat vanaf 10 november 2021.’

 

Note:

1   Een stakingsaanzegging is de procedure waarbij een vakbond (of vakbonden) met een aangetekende brief laat weten dat onderhandelingen mislukt of vastgelopen zijn, gericht aan de voorzitter van het paritair comité van de sector of aan de betrokken werkgevers, en meldt dat tegen een bepaalde datum acties, werkonderbrekingen of stakingen zullen worden georganiseerd. Het paritair comité is het overlegorgaan waarin werkgevers en werknemers even sterk vertegenwoordigd zijn (‘paritair’). Deze comités onderhandelen over collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s), soms treden zij ook op als sociaal bemiddelaar.