Betogers in Brussel: “Assange moet onmiddellijk vrijgelaten worden”

200 sympathisanten kwamen samen voor de VS-ambassade. Eigen foto

FacebooktwitterFacebooktwitter

Hooggerechtshof over de uitlevering van Julian Assange aan de VS verzamelden sympathisanten voor de VS-ambassade te Brussel. Hun eis is duidelijk: “Assange moet niet alleen vrijgesproken worden, hij moet onmiddellijk vrijgelaten worden. Journalistiek is geen misdaad.”

In Londen worden op 20 en 21 februari hoorzittingen gehouden door het Brits Hooggerechtshof waar zal beslist worden of Julian Assange nog in hoger beroep mag gaan tegen het bevel van de Britse regering voor uitlevering aan de VS.

Jen uit Californië, al 20 jaar Belg “De VS hebben geen eerlijk rechtssysteem”. Eigen foto

Als het Hof die vraag inwilligt is de lijdensweg voor Assange nog lang niet voorbij. Het betekent dan opnieuw een lange rechtsgang die nog twee jaar kan duren.

Als het Hof hem zijn recht op beroep weigert zijn voor hem alle rechtsmiddelen in het Britse gerecht uitgeput en rest hem alleen nog een beroepsprocedure bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Een procedure in Straatsburg werkt echter niet opschortend. Assange kan dus uitgeleverd worden als de regering dat beslist zonder een Europees vonnis af te wachten.

De kansen dat de VS een aan hen uitgeleverde Assange laat gaan zijn nihil, ook als het Europees Hof zijn uitlevering ongeldig zou verklaren.

Wereldwijde solidariteit

Om hun verzet tegen deze gang van zaken te uiten komen in talrijke steden in de wereld beschermingscomité’s voor Assange samen voor de ambassades van de VS en Groot-Brittannië. In Londen verzamelen zijn voor de rechtbank waar de zitting doorgaan.

In Brussel verzamelden 200 personen voor de VS-ambassade. Zij luisterden naar de toespraak van Anthony Bellanger, secretaris-generaal van de International Federation of Jounalists, de grootste internationale koepel van vakbonden van journalisten ter wereld. Hij somde de redenen op waarom het werk van Julian Assange journalistiek is. En in geen enkel geval als spionage kan  veroordeeld worden.

Journalistieke prijzen voor WikiLeaks en Julian Assange. Eigen foto

“Een veroordeling van Assange in de VS betekent het einde van onderzoeksjournalistiek in heel de wereld. Als dit gebeurt heeft elk land ter wereld een juridisch precedent om eender welke journalist waar ook ter wereld te laten aanhouden en uit te leveren op basis van nationale wetten die niet gelden buiten het eigen territorium en zeker niet voor personen die niet de nationaliteit van het eisende land hebben.”

Na hem nam Stelios Kouloglou het woord. Hij is Grieks Europarlementslid en voormalig journalist die in meerdere Griekse media publiceerde, evenals in buitenlandse media als Le Monde Diplomatique.

Marc Molitor, gepensioneerd RTFB-journalist, kondigde mezelf aan als derde spreker en verwees (door mij ongevraagd) naar de hetze die Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) voor het ogenblik voert tegen deze nieuwssite en tegen Vrede.be. Hij noemde het “een gevaarlijk precedent van intimidatie van de vrijheid van meningsuiting”.

Eigen foto

Ik heb kort het woord genomen met volgende bemerkingen: “Wij vertrouwen het Britse noch het Amerikaanse rechtssysteem. Geen van beiden zijn fair of transparant. Dit is geen rechtspraak, dit is een schijnvertoon. Felicitaties aan de media en de journalisten die hier aanwezig zijn om zich solidair te tonen met hun collega. Schande aan zij die hier niet zijn en al jarenlang over hem zwijgen of zijn strijd verkeerd voorstellen. Het proces tegen Assange is ook een proces tegen alle media. Nu ‘neutraal’ toekijken komt neer op medeplichtigheid.”

Het vonnis van het Britse Hof zal niet onmiddellijk vallen na de tweede zittingsdag op 21 februari. Het worden nog bange dagen voor Julian Assange in de ijskoude cel waar hij al vijf jaar verblijft, 23 uur per dag geïsoleerd met 1 uur per dag wandeling zonder aanwezigheid van andere gevangenen, in een maximum security gevangenis voor zware misdadigers.

Assange wordt in Groot-Brittannië niet eens vervolgd voor een misdrijf. Hij wordt enkel vastgehouden in afwachting van uitlevering aan de VS waar hem een gevangenisstraf van 175 jaar wacht…

Journalisten aller landen, verenig U voor het te laat is!

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.