Over sprookjes met kernenergie als ‘oplossing’ voor de klimaatcrisis

Neen aan de sprookjes van de kernenergie. Foto: Marjolein Velleman

FacebooktwitterFacebooktwitter

Sprookjes hebben twee kenmerken: ze zijn aangenaam om lezen en hebben niets met de werkelijkheid te maken. Terwijl op de Heizel de top van de kernenergiesector, gesponsord door het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie IAEA, samenzit met Europese politieke leiders, organiseerden milieuactivisten uit meerdere landen hun tegentop, waar ze hun alternatief presenteerden.

Een coalitie van meer dan 600 organisatie uit de EU en daarbuiten schaarden zich achter een gemeenschappelijk project voor een andere energiewereld, weg van fossiele brandstoffen, weg van kernenergie.

Zij lanceren een oproep om de fabeltjes over een zogezegde wedergeboorte, een renaissance van de kernenergie als antwoord op de klimaatcrisis. Het enige alternatief is hernieuwbare energie, die gebaseerd is op het algemeen belang, niet op brutale winst ten koste van al de rest.

“Kernenergie is nog nooit rendabel geweest”

Vertegenwoordigers van milieubewegingen uit Frankrijk, Groot-Brittannië, de VS, Oostenrijk, Duitsland, Nederland, Rusland namen het woord naast Belgische sprekers Ludo De Brabander (vrede.be), Jan Vande Putte (Greenpeace), Dirk Vansintjan (Rescoop), Marc Alexander (11-maartbeweging1) en Aviel Verbruggen, dé expert-par-excellence over zowat alles wat met energie te maken heeft in België – en net daarom persona non grata in de mainstream media. Tevens werden boodschappen voorgelezen van activisten en organisaties in Zuid-Afrika, Japan, en Oekraïne.

Foto: Marjolein Velleman

Aviel Verbruggen was jarenlang lid van het VN-klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Hij wees er in zijn tussenkomst op dat het IPCC, meer bepaald Working Group 3 (WG3), de werkingsregels van de eigen IPCC-reglementering schendt.

“Alle wetenschappelijke literatuur die kernenergie kritisch analyseert wordt geweerd uit de IPCC-onderzoeken. Commentaren over kernenergie die wetenschappers aan het IPCC bezorgen, worden systematisch verzwegen, in overtreding van de IPCC-regels die stellen dat alle ingediende commentaren moeten behandeld, besproken en gepubliceerd worden.”

“WG3 doet dit onder invloed van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). Elke commentaar of wetenschappelijke studie die er op wijst dat kernenergie niet compatibel is met wind- en zonne-energie wordt genegeerd. Verrassend genoeg – of net niet? – wordt deze praktijk door de mainstream media volledig verzwegen.”

Foto: Marjolein Velleman

Het verhaal dat kernenergie samengaat met en essentieel zou zijn voor de bestrijding van de klimaat verandering is vals. Meerdere sprekers benadrukken dat in hun tussenkomst.

Bovendien wijzen ze erop dat kernenergie noch rendabel noch duurzaam is. De Brit Allan Jeffery, de Française Marion Rivet en de Amerikaanse Linda Pentz Gunter2 halen voorbeelden van projecten voor nieuwe kerncentrales die blijven mislukken, die 20-30 jaar worden uitgesteld.

“Kernenergie kan niet zonder massale overheidssubsidies”

Wat bij meerdere sprekers ook aan bod kwam: kernenergie kan alleen bestaan met massale overheidssubsidies. Privébedrijven weigeren er in te investeren zonder dat de overheid als waarborg optreedt. Verzekeringsmaatschappijen weigeren kernenergie te verzekeren. De betrokken bedrijven slagen er via lobbying in elke financiële verantwoordelijkheid af te wimpelen op de overheid, met andere woorden op de belastingbetaler.

We spraken wat uitgebreider met Jan Vande Putte, die Greenpeace vertegenwoordigde tijdens deze manifestatie: “Vandaag is hier (in de Expo-hallen aan de Heizel) een nucleaire top begonnen om nogmaals miljarden euro’s te draineren naar kernenergie. Die is heel duur en zal minstens nog 20 jaar vergen vooraleer ze elektriciteit produceert. We kunnen geen tijd verspillen aan dure en gevaarlijke kernenergie. We moeten nu oplossingen hebben met hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, die reeds volgend jaar of binnen twee jaar de CO2-uitstoot kunnen verminderen”.

“Die top hier is de eerste zelfverklaard ‘historische’ nucleaire top die volledig wordt georganiseerd door het Internationaal Atoomenergie Agentschap. Dat agentschap heeft als eerste doel de promotie van kernenergie. We weten echter al lange dat kernenergie geen oplossing kan bieden, ondanks alle retoriek over nucleaire ‘renaissance’. Zij vertellen dit al 20 jaar zonder dat hun mooie woorden ooit werden verwezenlijkt. Er komt geen nucleaire renaissance.”

Aviel Verbruggen. Alle foto’s: Marjolein Velleman

Allan Jeffery (GB)

Lorelei Limousin (Greenpeace)

Dirk Vansintjan (Rescoop)

Vladimir Slivyak (Rusland)

Linda Pentz Gunter (VS)

X

X

X

X

X

X

X

 

Notes:

1   Op 11 maart 2011 werd de Japanse kerncentrale in Fukushima verwoest door een tsunami, na een zware aardbeving in zee. De kerncentrale was vlak op de kust gebouwd in een gebied waar aardbevingen en tsunami zich geregeld voordoen, tot de dag voor de ramp verklaarde de Japanse overheid de kerncentrale als ‘volkomen veilig’.

2   Zij is Brits, maar leeft reeds tientallen jaren in de VS.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.