Pharmabedrijf Argenx BV ontslaat ACV-kandidaat voor sociale verkiezingen

Bron: ACV-CSC

FacebooktwitterFacebooktwitter

Tim Van Hauwermeiren, CEO van het biotechbedrijf Argenx BV in Zwijnaarde, heeft de ACV-kandidaat voor de sociale verkiezingen op 6 mei, één week voor de start van de sociale verkiezingen in het bedrijf, op staande voet ontslagen in een poging het sociaal overleg de komende vier jaar onmogelijk te maken. ACV-BIE en ACLVB eisen zijn re-integratie en voeren op 14 mei een protestactie aan het bedrijf.

Biotechbedrijf Argenx ontwikkelt geneesmiddelen en stelt op zijn site in Zwijnaarde meer dan 350 mensen te werk. Het is een afdeling van het Nederlandse moederbedrijf Argenx BV. Het bestuur van het bedrijf heeft op maandag 6 mei werd de ACV-kandidaat op staande voet ontslagen nadat het sinds eind 2023 actief kandidaten had ontmoedigd om deel te nemen aan de sociale verkiezingen.

De ACVBIE (de ACV-afdeling voor de sectoren Bouw-Industrie-Energie) en de ACLVB eisen zijn onmiddellijke re-integratie. Om deze eis te ondersteunen, roepen de vakbonden ACV en ACLVB het personeel op om op dinsdag 14 mei een protestactie te voeren aan de ingang van het bedrijf.

Antisociale repressie

Op 19 december 2023 riep CEO Tim Van Hauwermeiren een personeelsvergadering samen waar hij er geen doekjes om wond: volgens hem is sociaal overleg ouderwets en hoort het niet thuis in een mondiale onderneming.” Het is hem een doorn in het oog dat vakbonden actief zijn in ‘zijn’ onderneming.

“Elke werknemer is medeoprichter en – eigenaar”, beweert deze man, die met 10 miljoen euro per jaar de op één na best verdienende CEO is van een Belgisch beursgenoteerd bedrijf.

Van Hauwermeiren is met 10 miljoen euro per jaar de tweede meest betaalde CEO van een Belgisch beursgenoteerd bedrijf. Hij behoort tot een nieuwerwetse hedendaagse elite die met pseudo-progressieve flair negentiende-eeuwse reactionaire ideeën spuien over de plaats van werkende mensen in hun bedrijven.

Enkele dagen voor de officiële indiening van de kandidatenlijsten zond hij een e-mail naar het voltallige personeel met de oproep zich vooral niet kandidaat te stellen. Ondanks die dreigende taal waren twee personeelsleden bereid zich kandidaat te stellen voor de sociale verkiezingen: één voor het ACV, één kandidaat voor het ACLVB.

Meerdere malen reikten de vakbonden de hand voor een constructief overleg, wat de CEO telkens weigerde. Beide kandidaten kregen in een lang gesprek het dwingende ‘advies’ hun kandidatuur in te trekken.

Toen zij dit weigerden, veranderde de strategie van de directie: affiches en flyers van beide vakbonden werden systematisch verwijderd en het stembureau werd opgesteld op een tiental minuten van de werkplek. Het bedrijf stuurde tevens een bericht naar alle werknemers om duidelijk te maken dat ze niet verplicht zijn om te stemmen.

Bron: ACLVB

Ontslagen ACV-kandidaat

Op maandag 6 mei werd de ACV-kandidaat op staande voet ontslagen. Aangezien de sociale wetgeving voorschrijft dat minimaal twee afgevaardigden nodig zijn om als vertegenwoordigers van het personeel op te treden, betekent dit dat de komende vier jaar geen enkel sociaal overleg mogelijk is bij Argenx.

Deze aanpak van het bedrijf heeft als doelstelling elke vorm van officieel sociaal overleg in de onderneming bewust in de kiem te smoren. Tevens maakt Argenx de werknemers duidelijk dat al wie wil ijveren voor de sociale bezorgdheden van collega’s, niet langer past in het bedrijf.

Van 13 mei tot 26 mei vinden in duizenden Belgische ondernemingen de vierjaarlijkse sociale verkiezingen plaats. Constructief sociaal overleg draagt in belangrijke mate bij tot een betere arbeidsomgeving. Het monddood maken van sociaal overleg bij één van de kroonjuwelen van de Belgische biotech is een slechte zaak voor de werknemers van Argenx.

De vakbonden eisen de onmiddellijke re-integratie van hun ACV-afgevaardigde.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.