Echte dodentol Gaza wellicht 200.000

Kinderen wachten wanhopig op eten in Rafah. Foto: Bashar Taleb/APA Images

FacebooktwitterFacebooktwitter

De Franse militaire analist Guillaume Ancel schat het echte dodental in Gaza op 150.000. Volgens VS-activist Ralph Nader ligt het cijfer echter al op 200.000. In ieder geval is het voortdurend herhaalde cijfer van 35.000 een zware onderschatting van de gruwelijke werkelijkheid.

Guillaume Ancel is gepensioneerd luitenant-kolonel met 20 jaren dienst, die boeken schreef over de deelname van zijn land aan de oorlogen in Rwanda, Cambodja, Centraal Afrika en Bosnië.

In de Franse media komt hij regelmatig aan bod met commentaren over de Russische invasie in Oekraïne, met een uitgesproken mening over de Europese en Franse rol in Oekraïne.

‘Onverdachte bron’

Ook over Gaza heeft hij een pro-Israëlische mening. Hij sluit zich volledig aan bij het a-historische mainstream narratief dat de uitval van Hamas op 7 oktober als enige reden ziet voor wat Israël nu doet in Gaza.

Hij kan met andere woorden niet van pro-Palestijnse sympathie verdacht worden, maar is wel kritisch over de volgens hem te hoge humanitaire tol op de bevolking van Gaza. Hij weigert echter daar de term genocide voor te gebruiken.

Het officiële cijfer van 35.000 Palestijnse doden is volgens hem een zware onderschatting. Het echte cijfer ligt rond 150.000, wat hij bombastisch hetzelfde cijfer noemt als het dodental van Hiroshima (70.000 op de dag van de atoombom, 80.000 in de onmiddellijk nasleep).

Voor die schatting baseert hij zich op feiten waar hij zijn eigen militaire ervaring aan toevoegt, wat hij ‘bomb damage assessment’ (beoordeling van bommenschade) noemt. Zowel Hamas – waarvan de burgerlijke vleugel nog altijd de overheid uitmaakt in Gaza – als Israël hebben er volgens hem baat bij om de dodencijfers te onderschatten.

Hamas moet met elke dode immers toegeven dat het niet in staat is de eigen bevolking te beschermen en wil dus zo laag mogelijke cijfers. Israël wil om heel andere redenen eveneens zo laag mogelijke cijfers, om zijn bewering te staven dat bij elk militair offensief gestreefd zou worden naar het ‘sparen van de burgerbevolking’.

Alleen herkenbare doden worden erkende doden

Op de officiële dodenlijst van 35.000 komen alleen personen die met naam geïdentificeerd werden. Lichamen die onherkenbaar verminkt zijn kunnen niet geïdentificeerd worden. Bovendien zijn er vele lichamen in herkenbare toestand die niet geïdentificeerd worden omdat er niemand beschikbaar is van familie of vrienden om ze te identificeren.

 

Ook het cijfer van 12.000 vermisten is volgens hem een zware onderschatting, die ook door andere bronnen bevestigd word. Spectaculaire reddingen van overlevenden in een vernietigd appartementsgebouw gaan over een zeer beperkt aantal geredde personen, meestal alleen enkele mensen die in de bovenste verdieping niet zijn bedolven geraakt onder tonnen puin.

Officiële ‘vermisten’ zijn zij die als dusdanig zijn genoteerd op basis van getuigenissen van familie en vrienden. Er zijn echter ontelbaar veel vermisten waarvan men niet eens weet dat ze vermist zijn, omdat ze letterlijk door niemand ‘gemist’ worden.

Dat is het geval voor volledige extended families waarvan alle leden werden vermoord in een bomaanslag. Verder zijn er nog de onbekende aantallen doden die wegens dringende hygiënische noodzaak in geïmproviseerde en ongeïdentificeerde massagraven werden begraven naast de onbekende aantallen die onder het puin liggen te ontbinden.

Extrapolatie van bekende cijfers

Ancel wijst er op dat de militaire campagne van Israël onverminderd intensief is sinds 7 oktober 2023. Op 31 december 2023, na drie maanden belegering, was het officiële dodental 30.000, wat neerkomt op een gemiddelde van 10.000 per maand.

Sinds begin 2024 zijn de omstandigheden zo verslechterd dat van enige gecentraliseerde verzameling van cijfers geen sprake meer kan zijn. Niet alleen het bijstaan van gewonden, zelfs pogingen om dode personen weg te halen zijn levensgevaarlijk geworden, door de Israëlische doelgerichte inzet van sluipschutters.

Het officiële dodenaantal is sinds begin 2024 met slechts 5000 toegenomen. Dat kan volgens Ancel niet kloppen. Israël voert gemiddeld 300 militaire acties uit per dag in Gaza, waarbij in het overbevolkte Gaza gemiddeld eenzelfde cijfer van ongeveer 300 doden vallen.

Hij schat daarom het echte dodental begin juni 2024 op minstens 60 à 70.000 doden, wat hij zelf een zeer conservatieve schatting noemt. “Het echte cijfer ligt waarschijnlijk dichter bij de dodentol van Hiroshima (150.000)”.

Ralph Nader

De Amerikaanse milieu-activist Ralph Nader, zelf kind van geëmigreerde Libanezen, schat het aantal doden nog hoger in, op ongeveer 200.000, wat neerkomt op bijna 9 procent van de totale bevolking. Hij voegt aan de analyse hierboven nog een aantal elementen toe.

Naast de personen die sterven door verwondingen tijdens de bombardementen, zijn er ook de personen die sterven ten gevolge van de desastreuze vernietiging van ongeveer 80 procent van alle collectieve infrastructuur (het cijfer van de hospitalen ligt nog hoger).

In ‘normale’ leefomstandigheden van Gaza zijn er op een bevolking van 2,4 miljoen mensen gemiddeld elke dag ongeveer 50.000 vrouwen in een stadium van zwangerschap. Voor 7 oktober werden gemiddeld per dag 180 kinderen geboren. Men moet er van uitgaan dat dit geboortecijfer ook sinds 7 oktober onverminderd doorgaat,

Zwangere vrouwen zijn ondervoed, hebben nauwelijks medische begeleiding gehad en moeten bevallen in onhygiënische omstandigheden. De natale sterfte van borelingen moet dus ook verrekend worden in her dodental, naast het aantal vrouwen dat sterft aan de nasleep van de bevalling, bij gebrek aan medische verzorging.

Daarnaast zijn er nog de duizenden patiënten die om andere gezondheidsredenen dan de aanvallen intensieve medische zorg nodig hebben, zoals kankerpatiënten e.d. Ook daar ligt onvermijdelijk het sterftecijfer veel hoger dan voor 7 oktober.

Demografische oversterfte

Het echte dodencijfer zal waarschijnlijk pas binnen jaren bekend raken, wanneer de oversterfte kan worden berekend. Oversterfte is het percentage overlijdens dat hoger ligt dan een vergelijkbare periode in normale omstandigheden.

Het is een cijfer dat pas enige tijd na de feiten kan berekend worden zoals bijvoorbeeld na een hittegolf, na de pandemie, dus ook na de belegering van Gaza.

Echter, of het uiteindelijke cijfer nu 30.000 doden is of 200.000 is niet de kern van de zaak. Het echte cijfer zal in ieder geval veel hoger liggen dan de huidige officiële cijfers.

Maar in ieder geval, wat ook dat finale cijfer zal zijn, de beschuldiging van genocide geldt voor een intentie, voor elk cijfer hoger dan nul.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *