Verzwegen, niet vergeten: Mumia Abu-Jamal en Leonard Peltier

Leonard Peltier wordt 70 na vier decennia gevangenis

Leonard Peltier (twitter)

FacebooktwitterFacebooktwitter

In de grote media hoor je er haast niets over, maar vergeten zijn ze niet. Leonard Peltier en Mumia Abu-Jamal blijven na dertig jaar opsluiting een vervelende kiezel in de schoen van de VS. De onaflatende binnen- en buitenlandse campagnes voor hun vrijheid verdienen respect, maar vooral aandacht. Deze campagnes blijven immers nodig en zinvol. Voor wie hen nog niet kende: een introductie

Ter attentie van de vele enthousiaste ondersteuners van Leonard en Mumia, dit artikel heeft niet de pretentie van de volledigheid. Er zijn over beide gevallen al hele boeken geschreven (waar ik er een heel deel van heb). Dit artikel heeft alleen de ambitie een nieuw publiek aan te spreken om de strijd verder te zetten.

Wie is Leonard Peltier?

Leonard Peltier is een lid van de oorspronkelijke bevolking van het land dat nu de Verenigde Staten heet en die we hier ‘Amerikaanse Indianen’ noemen. Sinds 1975 zit deze man een levenslange gevangenisstraf uit voor de moord op twee agenten van het Federal Bureau of Investigation (FBI) in het reservaat Pine Ridge in de staat South Dakota. Leonard Peltier was toen betrokken bij een vuurgevecht samen met meerdere andere personen, waarbij twee doden vielen die achteraf agenten van de FBI bleken te zijn.

Reeds tijdens de eerste rechtszaak werd aangetoond dat het FBI bewijsmateriaal had gebruikt dat het zelf gefabriceerd had, dat getuigen onder druk waren gezet en dat belangrijk bewijsmateriaal ten gunste van de betichte achtergehouden was. Bovendien waren eerder twee medebetichten voor dezelfde feiten vrijgesproken, waarvan weliswaar werd aangetoond dat ze bij het vuurgevecht waren betrokken dat leidde tot de dood van de twee agenten, maar die waren vrijgesproken op basis van het argument van wettige zelfverdediging.

Wettige zelfverdediging

Op hun proces hadden zij aangetoond dat ze zelf werden aangevallen en tijdens de feiten niet konden weten wie de betrokken personen waren. Bovendien kon hun verdediging aantonen dat zij gegronde redenen hadden om voor hun leven te vrezen. Op het betrokken reservaat heerste immers al geruime tijd een sfeer van terreur door paramilitaire bendes die (zoals later bleek) openlijk steun kregen van o.a. het FBI.

Leonard Peltier was niet zomaar een Indiaan. Hij leidde al enkele jaren acties van burgerlijke ongehoorzaamheid om de systematische discriminatie en uitbuiting van de Indiaanse volkeren in de VS (en Canada) aan te klagen. Die acties ontstonden onder impuls van de American Indian Movement (AIM). Die was in de jaren zestig ontstaan in het zog van de strijd voor burgerrechten van de zwarte Amerikanen.

Het FBI zette onder leiding van zijn toenmalige baas J. Edgar Hoover alle middelen om die beweging en zijn activisten aan te pakken. Daarvoor werden alle middelen van infiltratie, provocatie tot repressie in al zijn vormen ingezet.

COINTELPRO

Leonard Peltier werd dus al enkele jaren lastig gevallen en was reeds meermaals aan een aanslag ontsnapt. Bij zijn aanhouding werd meteen duidelijk dat hij geviseerd werd vanwege zijn politieke activiteiten. Het FBI hoopte met zijn aanhouding (en die van andere prominente leiders van de AIM) de beweging te breken.

Het FBI deed dat uiteraard niet zomaar, dat gebeurde op instructies van het politieke niveau. Later is gebleken dat het FBI een compleet programma voor politieke repressie had: het Counter Intelligence Program (COINTELPRO) dat werd ingezet tegen alle vormen van politieke dissidentie in de VS, dus niet alleen tegen de AIM.

Het was bovendien ook bijzonder vervelend voor de federale regering om zichzelf als ‘redder van onderdrukte volkeren’ te profileren in het buitenland, terwijl dit soort acties in eigen land doorging. De Amerikaanse media deden wel hun best om deze emancipatiebewegingen te criminaliseren in de ogen van de bevolking, maar in het buitenland – zeker in de Derde Wereld, vooral in Latijns-Amerika – dacht men daar duidelijk anders over.

Binnen- en buitenlandse steun

Leonard Peltier wordt al sinds de eerste dag van zijn aanhouding onafgebroken verdedigd door Amerikaanse en buitenlandse actiegroepen, die de strijd voor een nieuw proces nooit hebben opgegeven. Op bepaalde ogenblikken was er zelfs hoop op een oplossing, toen een voormalig rechter openlijk toegaf dat ze eigenlijk geen idee hadden wie nu juist de twee FBI-agenten had vermoord en evenmin of Leonard Peltier daar wel iets mee te maken had.

Het heeft nog steeds niet mogen baten. Wie meer wil weten, vindt voldoende informatie op het internet. Meerdere organisaties zijn nog steeds onverminderd actief ten bate van Leonard.

Zelfs het FBI heeft alle schijn opgegeven. De meeste rechtstreeks betrokkenen zijn gepensioneerd of overleden. Eigenlijk blijft de man maar voor één reden in de gevangenis: het FBI en de Amerikaanse regering willen te allen prijze de schande en oneer van een vrijspraak vermijden.

Wie is Mumia Abu-Jamal?

Mumia Abu-Jamal, 30 jaar onrecht
Mumia Abu-Jamal, 30 jaar onrecht

Mumia Abu-Jamal was als jonge man actief bij de , een organisatie die sinds de jaren zestig op zeer assertieve manier opkwam voor de burgerrechten van de zwarten in de VS en daarbij een zeer links discours voerde. Ook deze organisatie was de machthebbers een doorn in het oog.

Uit onderzoek is later gebleken dat COINTELPRO op bepaalde ogenblikken meer provocateurs in dienst had bij afdelingen van de BPP dan dat er ‘gewone’ leden waren. Daarbij werd vooral ingezet op het ‘stimuleren’ van gewelddadige acties en werd binnen de afdelingen tweedracht gezaaid. Met succes, de BPP is aan die interne strijd ten onder gegaan.

Mumia Abu-Jamal was in de stad Philadelphia, de grootste stad van de staat Pennsylvania, al vanaf zeer jonge leeftijd zeer actief in de zwarte alternatieve pers om o.a. misbruiken van de politie aan te klagen. Later verliet hij de BPP, maar hij bleef wel politiek actief.

Er vielen al jaren verdacht veel zwarte activisten van de trappen of uit het venster tijdens hun aanhouding door de politie van Philadelphia. Mumia was één van de meest uitgesproken stemmen tegen die brutale repressie. Ook hij had dus al enige tijd reden om voor zijn leven te vrezen.

Terdoodveroordeeld zonder schijn van bewijs

In 1981 raakte hij in nooit duidelijk opgehelderde omstandigheden betrokken bij een gevecht tussen één van zijn broers, die een aan lager wal geraakte drugsverslaafde was, een nooit geïdentificeerd derde persoon en een politieagent waarbij de agent en Mumia werden neergeschoten. Beide waren zwaargewond, de agent overleed en Mumia overleefde.

Later is gebleken dat de politie van Philadelphia pas in gang is geschoten om hem van de moord te beschuldigen toen ze enkele uren na de feiten door hadden dat het om Mumia Abu-Jamal ging.

Als het proces tegen Leonard Peltier al leed aan enorme vooringenomenheid, valse getuigenissen, vervalste bewijzen en nog zoveel meer, dan nog waren de schendingen van de rechtsgang klein bier vergeleken met wat er allemaal mis liep in het proces tegen Mumia Abu-Jamal.

In juli 1982 werd Mumia Abu-Jamal ter dood veroordeeld in een proces dat door Amnesty International en Human Rights Watch werd veroordeeld wegens de talloze inbreuken op het principe van de eerlijke rechtsgang. Getuigen voor de verdediging werden met de dood bedreigd, andere getuigenissen bleken achteraf compleet vervalst te zijn, bewijsmateriaal bleek niet te kloppen enzovoort. Zie de websites hieronder voor meer informatie.

Dertig jaar zonder op te geven

Het zou te lang duren om hier op te sommen wat de actiecomités in de VS zelf en in het buitenland al die jaren hebben gedaan om Mumia een nieuw en eerlijk proces te gunnen. Die aanhoudende druk heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het gerecht van de staat Pennsylvania in januari 2012 besloten heeft zijn veroordeling in ‘levenslang zonder parool’ om te zetten.

De man had er dan al dertig jaar eenzame opsluiting in de dodencel op zitten en was daarbij meerdere malen op enkele dagen van zijn terechtstelling geweest. Deze beslissing is zonder twijfel een rechtstreeks gevolg van die aanhoudende druk. Blijkbaar rekent men er in Pennsylvania op dat die druk nu zal afnemen. Het ziet er echter naar uit dat het omgekeerde het geval is.

De man heeft nu immers opnieuw recht op telefoongesprekken en gebruikt die regelmatig om als gastspreker voor alternatieve media in de VS en daarbuiten op te treden. Hij blijkt zeer goed op de hoogte te zijn van wat er in de wereld gebeurt en verbaast eenieder met zijn helder inzicht en vooral nuchtere analyse, waarbij hij zelfs niet aarzelt om zijn situatie te relativeren in vergelijking met het lot van zovele anderen in de wereld.

Hulde aan de doorzetters

Dat vele duizenden zich over heel de wereld blijven inzetten voor Leonard en Mumia is bewonderenswaardig. De beeltenis van Mumia Abu-Jamal duikt regelmatig op o.a. bij de Occupy-beweging. De aandacht voor Leonard Peltier is heel wat minder. Dat is jammer, want ook zijn zaak is deze strijd waardig.

Wie meer wil weten en zijn steentje wil bijdragen verwijs ik graag naar de websites hieronder.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.