Australië weet al 2 jaar dat VS uitlevering Assange wil

Los van de schuldvraag is elk land consulaire rechtsbijstand verschuldigd aan zijn staatsburgers. Australië weigert dat voor Assange, een gevaarlijk precedent voor het internationaal recht en de bescherming van de vrijheid van meningsuiting

Los van de schuldvraag is elk land consulaire rechtsbijstand verschuldigd aan zijn staatsburgers. Australië weigert dat voor Assange, een gevaarlijk precedent voor het internationaal recht en de bescherming van de vrijheid van meningsuiting

FacebooktwitterFacebooktwitter

Uit correspondentie van de Australische ambassade in Washington blijkt dat de Australische regering al twee jaar weet dat de VS wel degelijk de uitlevering van Australiër Assange voorbereidt, dit in tegenstelling tot de antwoorden die ze aan de parlementaire oppositie geeft. Bovendien zal Australië zich niet tegen deze uitlevering verzetten

 

Australië, Amerikaanse vazal

Julian Assange heeft de Australische nationaliteit. De socialistische (nu ja) Labourregering heeft elke consulaire rechtsbijstand aan Assange stelselmatig geweigerd, in weerwil van de verplichting die het land daartoe heeft volgens het internationaal recht.

Op vragen van de parlementaire oppositie hebben Australische minister van buitenlandse zaken Bob Carr en eerste minister Julia Gillard altijd het tegendeel geantwoord, maar er telkens ook aan toegevoegd dat zij niets geloven van de ‘beweringen’ van Assange dat hij politieke vervolging door de VS vreest.

De Australische regering weigert ook pertinent een standpunt in te nemen over de vraag of het land zich zou verzetten tegen een uitlevering aan de VS. De zaak wordt gewoon weggelachen. Bovendien, zo stelt de regering, zijn ze zeker dat de VS ‘geen enkele interesse’ heeft in Assange.

Amerikaans uitleveringsdossier ligt al twee jaar klaar

Volgens gedeclassificeerde kabels van de Australische ambassade in Washington, die de Australische krant The Sydney Morning Herald kon inkijken, blijkt daar al sinds 2010 niets van te kloppen.

Australische ambassadeur in Washington Kim Beazley heeft de Amerikaanse regering twee jaar terug al gevraagd om hem op voorhand in te lichten over de acties om Assange te vervolgen. Bovendien blijkt uit zijn nota’s aan eerste minister Gillard dat de Australische regering geen principieel bezwaar heeft tegen de uitwijzing van Assange.

Zo staat er letterlijk in een kabel van februari 2012 dat ‘het Amerikaans onderzoek naar mogelijk crimineel gedrag van de heer Assange is al meer dan een jaar bezig’. Daarenboven zegt ambassadeur Beazley aan de Amerikaanse regering: “Ik herhaal mijn verzoek tot voorafgaand advies over elke beslissing om de heer Assange te vervolgen of zijn uitlevering te vragen”.

Dat vraagt de ambassadeur niet om er eventueel iets tegen te doen of om Assange te kunnen bijstaan. Neen, hij vraagt het opdat ‘de ministers (van de Australische regering) op een geschikte manier kunnen antwoorden (op vragen van de parlementaire oppositie).

De ministers krijgen ook de raad om, wanneer men hen zou vragen of Assange zou uitgeleverd worden aan de VS als hij zou terugkeren naar Australië, slechts te antwoorden dat het ‘ongepast is om op voorhand commentaar te geven vooraleer de merites van de zaak formeel zijn vastgesteld’.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.