Palestinabashers: toen waren ze nog met negen …

Een erkenning van de derde kaart op deze rij, meer vraagt het Palestijnse volk niet.

Een erkenning van de derde kaart op deze rij, meer vraagt het Palestijnse volk niet.

FacebooktwitterFacebooktwitter

Met negen zijn ze nog, de VN-lidstaten die zich openlijk blijven verzetten tegen de erkenning van Palestina. Erger kan de openlijke terechtwijzing voor Israël en de VS niet zijn. Zelfs de meeste NAVO-lidstaten stemden voor het statuut van Palestina als waarnemend niet-lid. De wereldopinie gaat door. In feite is alleen de VS nog een struikelblok voor een onderhandelde vrede.

Naast Israël en de VS stemden nog tegen: Canada, de Tsjechische Republiek, Panama, de Marshall Islands, Micronesia, Palau en Nauru.

Over die eilandstaatjes in de Stille Oceaan wordt in de media meestal schamper gedaan. Dat is niet terecht. Deze landjes – Nauru, het kleinste van de vier, heeft 9378 inwoners (telling 2011) –  hangen voor hun overleving volledig af van de financiële steun van het Amerikaanse Department of Insular Affairs (‘eilandzaken’), hetzelfde departement dat deze eilandjes ook bestuurde toen ze nog mandaatgebieden van de VS waren. Onafhankelijkheid is voor hen een zeer relatief begrip.

De Tsjechische Republiek is de enige overblijvende EU-lidstaat die nog tegen heeft gestemd. Ook die neen-stem is gedoemd om te verdwijnen, want ze hangt volledig af van de huidige conservatieve regering.

Panama is een creatie van de VS. De Colombiaanse provincie met die naam scheurde zich van Colombia af met logistieke steun uit Washington, omdat Colombia te veel eisen stelde voor het beheer van het kanaal dat de VS in de landengte daar wou graven. Het land heeft zelfs nooit een eigen munt gehad. In Panama gebruikt men immers de Amerikaanse dollar. Na de invasie van 1989 werd het land terug een de facto kolonie van de VS.

Canada heeft over Israël en Palestina nog nooit een ander standpunt ingenomen dan de VS.

Dan is er uiteraard Israël zelf. Deze stemming brengt de volledige erkenning van Palestina als een volwaardige staat, en stemgerechtigde lidstaat van de VN, nog een stap dichterbij. Dat zou voor Israël een juridische catastrofe zijn – tenminste als je er van uitgaat dat daar een regering aan de macht blijft die gebiedsuitbreiding en kolonisatie boven vrede plaatst. Palestina kan vanaf nu immers klacht indienen bij het Internationaal Strafhof. Bovendien wordt Israël dan de bezetter van een andere staat, met alle juridische consequenties vandien.

Met de VS achter zich kan Israël zich nog een tijd veroorloven met de bezetting en de kolonisatie van Palestina door te gaan. De VS is en blijft de machtigste staat ter wereld, een realiteit waar niet naast kan gekeken worden.

De politieke terechtwijzing kan echter niet duidelijker zijn: samen vertegenwoordigen deze landen ongeveer 370 miljoen mensen (cijfers 2011), wat goed is voor 5,25 procent van de wereldbevolking. Zonder de VS is het slechts 1,24 procent.

138 VN-lidstaten hebben voor de nieuwe status van Palestina gestemd in de Algemene Vergadering van de VN. Een volledige erkenning als volwaardige lidstaat kan alleen door de Veiligheidsraad en daar heeft de VS een vetorecht. Dat is dus nog geen optie voor Palestina.

41 lidstaten hebben zich onthouden. Afgaande op de historische evolutie zal dat cijfer blijven afnemen. Als je er bovendien rekening mee houdt dat een groot deel van die landen zich enkel onthoudt om de VS niet al te veel tegen de haren in te strijken, blijft het voor Israël een teken aan de wand: alleen de VS houdt hun afwijzing van een onderhandelde vrede tegen.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.