Belfius persprijzen niet voor interne communicatie bestemd

Belfius in Brussel

foto Daphne van den Blink

FacebooktwitterFacebooktwitter

Op donderdag 23 mei reikte de bank Belfius haar jaarlijkse persprijzen uit. Tijdens de persvoorstelling voerden de BBTK en het ACLVB actie tegen de sociale toestand in het bedrijf.

In maart 2013 stelde de directie van Belfius onder leiding van CEO Jos Clijsters het bezuinigingsplan Belfius 2016 voor aan de vakbonden. Dit voorstel omvat ondermeer een nettovermindering van het personeelsbestand met 670 ‘voltijdse equivalenten’ en een vermindering van het basisloon van 5 tot 3 procent. Ook de bestaande groepsverzekering zou ingekrimpt worden. Concreet betekent dit dat voor ongeveer 1.100 personeelsleden het ontslag dreigt.

De vakbonden ACLVB en BBTK (bediendenvakbond ABVV) weigerden dit voorstel te ondertekenen. Als basis voor verdere onderhandelingen vonden zij dit onaanvaardbaar. De LBC (bediendenvakbond ACV) ondertekende dit voorakkoord wel. Sindsdien onderhandelt deze laatste verder over de invoeringsmodaliteiten van dit voorstel met de directie.

Prijs voor interne communicatie

De directie weigert sindsdien elk gesprek met het ACLVB en de BBTK en sluit ze volledig uit van deelname aan de onderhandelingen. Beide vakbonden voeren ondertussen actie. Een deel van die acties bestaat uit het informeren van hun standpunten aan het personeel. Sinds hun weigering om het plan Belfius 2016 te ondertekenen wordt hen echter de mogelijkheid ontnomen om dit via de interne communicatiekanalen (zoals intranet) te doen. Een aantal vakbondsmensen spraken met DeWereldMorgen over de situatie

“Vroeger kwamen onze mededelingen en pamfletten zonder problemen op de website en op de borden. Nu wordt dat gewoon geweigerd”. “Er heerst een zeer negatieve sfeer in het bedrijf. Er worden geruchten verspreid dat er een zwarte lijst in omloop zou zijn. De directie heeft instructies gekregen om actievoerders te registreren – met de duidelijke implicatie dat zij bij de ontslagen werknemers zullen horen.”

Verkeerde voorstelling van zaken?

“De directie zegt aan het personeel dat wij (ACLVB en BBTK) geen enkel voorstel hebben gedaan, ook nu niet terwijl dat helemaal niet waar is. Het tegengestelde is waar.” “Wij hebben meerdere alternatieve voorstelen gedaan. Die worden systematisch geweigerd. Men wil ze niet eens bekijken.”

“De huidige baas, CEO Jos Clijsters, komt uit de sector van de marketing. Hij denkt vooral in termen van perceptie, organiseert seminaries, voert zogenaamd open communicatie. De realiteit is heel wat anders.”

ACLVB en BBTK vinden de uitreiking van de Belfius-persprijzen in dergelijke omstandigheden niet correct. “Wat de directie nu doet is de lof zwaaien van de media en terwijl intern elke interne communicatie manipuleren en een verkeerde voorstelling van zaken geven.

De toekomst van Belfius staat op het spel

De LBC kan zich wel vinden in de kritiek op dit voorakkoord. De sociale impact zal zeer groot zijn. “Er is echter geen keuze. We mochten vertrouwelijke documenten zien van de Nationale Bank waarin staat dat Belfius zonder een streng en spoedig besparingsplan niet langer levensvatbaar is.” “Bovendien loopt een CAO over brugpensioen af op 30 juni. We hebben er dus alle belang bij om voor die datum een akkoord te bereiken.”

“Dat er niet kan worden gecommuniceerd via intranet betwijfel ik. Er is net nog een e-mail rondgedaan van de andere vakbonden met een voorstel voor een 48-urenstaking.” “De toestand is ernstig. Er moet 240 miljoen euro bespaard worden. Het personeel moet daar een deel van dragen.”

Pijnlijke verdeeldheid vakbonden

Belfius stelt ongeveer 5.000 mensen tewerk. De verspreide slagorde van de vakbonden maakt de situatie er niet beter op. “Dit is bijzonder pijnlijk. De toekomst van Belfius staat op het spel.” Niks doen is volgens de LBC geen optie.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.