Officieel: klokkenluider Snowden helpt terroristen

Al Qaeda verandert zijn manier van werken na de lekken

Al Qaeda verandert zijn manier van werken na de lekken (Associated Press)

FacebooktwitterFacebooktwitter

Je kan de Amerikaanse massamedia veel verwijten maar niet dat ze onvoorspelbaar zouden zijn. Uit ‘betrouwbare overheidsbronnen’ blijkt dat de onthullingen van Snowden over het NSA-Prism-spionageprogramma terroristen helpen aanslagen voor te bereiden. Jammer genoeg nemen de massamedia hier dit soort berichtgeving grotendeels ongenuanceerd over.

Meerdere journalisten in de Amerikaanse media hebben Snowden al geportretteerd als een egocentrische kerel, lijdend aan grootheidswaanzin, iemand die niet eens door de middelbare school raakte, zijn moeder al jaren niet meer heeft gezien, een verrader, een eenzaat, een narcist’. Dit staat niet in een of ander slonzig weekblad maar in de kwaliteitskranten Washington Post en de New York Times en het weekblad The New Yorker. ‘Wat hij te vertellen had wisten we al lang, maar ‘verstandige’ journalisten beslisten dit niet te publiceren.’

Ook Glenn Greenwald, de journalist die de bal aan het rollen bracht, deelt in de klappen. Deze man is ijdel, vol van zichzelf, zot van glorie. Nu wordt hij ook aangevallen over dingen uit zijn ver verleden. Hij had o.a. problemen om zijn studentenbeurs terug te betalen (in de VS is dat een ‘lening’). Verbazend hoeveel moeite sommige journalisten doen om andere journalisten aan te vallen, maar eenzelfde inspanning niet kunnen opbrengen om hun eigen overheid kritisch te bekijken.

In de Washington Post wordt nu gesuggereerd dat ‘de Russen en de Chinezen Snowdens gegevens al hebben gezien’. Erger nog, volgens een ‘senior intelligence official’ is het goed mogelijk dat terroristische groeperingen het nu gemakkelijker gaan hebben om ontmaskering te voorkomen. ‘Ze beginnen hun communicatiemethodes te veranderen op basis van de recente onthullingen’. De betrokken ambtenaar kan ‘echter geen details geven’. Geheim zeker?

Op CNN ging journaliste Barabra Starr nog verder: “We kunnen bevestigen dat er aanwijzingen zijn dat terroristische groeperingen effectief aan het proberen zijn hun communicatiegedrag te wijzigen op basis van wat ze lezen over onze bewakingsprogramma’s in de media”. Zij beweert eveneens dat dit haar door een ‘intelligence official’ werd medegedeeld.

Eveneens op basis van bronnen ‘die niet kunnen worden geopenbaard’ zou blijken dat ‘leden van zowat elke terroristische groepering, waaronder ook kernleden van Al Qaïda, pogen hun communicatie …’,  enzovoort. Een journalist van de New York Times zei op de tv-zender CNBC: “We hebben dat verknoeid, we lieten hem zelfs naar Rusland gaan.” ‘Wij’ is in deze de Amerikaanse overheid. De betrokken journalist, Andrew Ross Sorkin werkt echter voor de New York Times, niet voor de CIA, de FBI of de NSA.

Het politiek correcte debat zet twee ‘tegengestelde standpunten’ tegenover elkaar. De haviken stellen dat hij ‘een verrader is die naar de gevangenis moet’ tegenover de duiven die stellen ‘dat hij best wel goede bedoelingen had maar toch naar de gevangenis moet’.

Zoals elke onderzoeksjournalist weet, is het ‘vertrouwelijk verspreiden van informatie door betrouwbare bronnen’ een beproefde techniek om berichtgeving in de media te sturen. De steeds maar toenemende drang naar commerciële sensatie maakt die tactiek zeer efficiënt.

Ondertussen blijken meer en meer jongeren compleet af te haken bij de klassieke media. In een poll van het weekblad Time blijkt 70 procent van de Amerikaanse jongeren tussen 18 en 34 jaar van mening dat Snowden ‘a good thing’ gedaan heeft.

‘Wij’ (het publiek, niet de overheid) zouden dus moeten geloven dat die geheime afluisterprogramma’s tot voor de recente onthullingen perfect werkten totdat een klokkenluider de terroristen er op wees dat hun communicatie misschien wel zou afgeluisterd kunnen worden.

Laat ik dit even samenvatten. Terwijl een onafhankelijke pers zich uit zou sloven om de impact van het afluisterprogramma van de NSA tot op het bot uit te graven en deze aanslag op de rivacy van miljoene mensen aan te klagen, concentreren de Amerikaanse massamedia zich op vragen als ‘Hoe veel schade heeft Snowden aangericht? Hoe kan hij voor het gerecht gebracht worden’.

En dan nog dit. Barack Obama heeft tijdens zijn bezoek aan Senegal blijkbaar verklaard dat het geen optie is om het vliegtuig waarin Snowden zit tot landen in de VS te dwingen met militaire toestellen, omdat de VS hem ‘op wettige wijze’ in handen wil krijgen. Een buitenlands vliegtuig kapen in het internationale luchtruim is een overtreding van het internationaal recht, een misdaad. Toch mooi van deze president dat hij crimineel gedrag niet als een ‘optie’ ziet maar niet principieel veroordeelt.

Benieuwd hoe de Europese/Vlaamse media ook deze laatste moddercampagne tegen Snowden, de man die objectief terroristen helpt’, al dan niet gaan overnemen.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.