Emailprovider Snowden weigert medewerking aan NSA

De verklaring van Lavabit op hun website

De verklaring van Lavabit op hun website (screenshot van https://lavabit.com/)

FacebooktwitterFacebooktwitter

Lavabit, een Amerikaanse emailprovider met 350.000 klanten, stopt voorlopig alle activiteiten. Het bedrijf weigert immers zijn emailaccounts aan de NSA te overhandigen, een beslissing zonder precedent en een terechtwijzing voor alle andere emailproviders.

Er zijn wel degelijk bedrijven voor wie er morele grenzen zijn. Ladar Levinson, eigenaar van het bedrijf Lavabit, heeft de sluiting van zijn bedrijf in een cryptische maar daarom niet minder duidelijke mededeling op zijn website geplaatst.

Onder andere de uitnodiging voor de persconferentie van Snowden op de luchthaven Sheremetyevo in Moskou stond op een e-mailaccount van dit bedrijf. Vermoed wordt dat dit de account van Snowden is. Levinson verwijst ook niet naar de NSA. De wetten die de NSA zijn huidige bevoeghdeden geven, bepalen immers dat bedrijven die van het agentschap orders krijgen hier geen openbare mededelingen over mogen doen.

Levinson vermeldt enkel dat de nodige procedures zijn gestart om een rechtszaak aan te spannen. Dit is de vertaling van zijn mededeling. Lees vooral de raad die hij geeft in de laatste alinea.

Beste gebruikers,

Ik werd gedwongen een moeilijke beslissing te nemen: medeplichtig worden aan misdaden tegen het Amerikaanse volk of bijna tien jaar hard werken achter me laten door Lavabit te sluiten. Na een belangrijk gewetensonderzoek, heb ik besloten alle activiteiten stop te zetten.

Ik wou dat ik met u de gebeurtenissen kon delen die tot mijn beslissing hebben geleid. Dat kan ik niet. Ik vind dat u verdient te weten wat er aan het gebeuren is – het Eerste Amendement [1] wordt verondersteld mij de garantie te geven van de vrijheid om te spreken in situaties zoals deze hier. Ongelukkig genoeg heeft het Congres wetten goedgekeurd die daar anders over beslissen. Zoals de zaken nu staan kan ik met u de ervaringen van de voorbije zes weken niet delen, hoewel ik daar reeds tweemaal een verzoek voor heb ingediend bij de bevoegde instanties.

Wat gaat er nu gebeuren? We zijn al bezig met het nodige papierwerk om de strijd voor de Grondwet voort te zetten in de Vierde Kamer van het Hof van Beroep [2]. Een beslissing in mijn voordeel zou me toelaten Lavabit terug op te starten als een Amerikaans bedrijf.

Deze ervaring heeft me een belangrijke les geleerd: zonder actie van het Congres of een sterk juridisch precedent [3] zou ik iedereen ten zeerste willen aanraden zijn privégegevens niet toe te vertrouwen aan een bedrijf met banden met de Verenigde Staten.

Hoogachtend,

Ladar Levinson

Eigenaar en Beheerder, Lavabit LLC

De Grondwet verdedigen is duur! Help ons door hier een schenking te storten aan het Lavabit Legal Defense Fund.

UPDATE 9 augustus, 13.45 uur

Het emailbedrijf Silent Circle die van beschermde communicatie (end-to-end secure with all encryptography) zijn handelsmerk maakte, heeft zonet besloten eveneens alle activiteiten te staken. Het bedrijf heeft nog geen orders gekregen van de NSA maar wil daar niet op wachten om deze stap te zetten. In de mededeling op hun website verwijzen ze naar de beslissing van hun collega’s van Lavabit.

Voetnoten

  • [1]Het Eerste Amendement aan de Amerikaanse Grondwet omschrijft het recht op vrije meningsuiting.
  • [2]The Fourth Circuit Court of Appeals is voor deze zaken de bevoegde rechtbank.
  • [3]Het ‘precedent’ heeft in het Angelsaksische ‘common law’ systeem een zeer belangrijke plaats. Een ‘precedent’ is een juridisch verdict van een vorige rechtszaak dat als argument ter verdediging of ten laste wordt gebruikt in andere rechtszaken.
Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.