‘Time to go’-manifestatie in Brussel

FacebooktwitterFacebooktwitter

In het Brusselse Jubelpark kwamen ongeveer 1.500 vredesactivisten samen om het vertrek van alle kernwapens uit België te eisen. De SP.A en Groen engageren zich om dat op parlementair niveau af te dwingen. Ook ABVV en ACV scharen zich achter deze strijd.

Dat was toen …

De organisatie ‘Time to go’ heeft de dag voor deze manifestatie niet toevallig gekozen. Bijna dertig jaar geleden, op 23 oktober 1983, stapte een betoging door Brussel via drie (!) trajecten om te protesteren tegen de nakende plaatsing van kruisraketten op de basis van Florennes.

Het werd de grootste betoging ooit in België. Over de juiste cijfers wordt nog steeds gebakkeleid, maar zelfs de laagste schattingen gaan uit van 300.000 betogers, nooit voorheen gezien en daarna ook nooit meer geëvenaard (zie meer in dit artikel).

Aan die toenmalige betoging gingen vier jaar van strijd en politiek getouwtrek vooraf. Het thema van de kruisraketten was niet uit de media weg te branden. In zowat elk Belgisch dorp werden actiecomités opgericht. De kruisraketten van toen zijn inmiddels al lang vertrokken. Er zijn echter nog altijd kernbommen aanwezig op die andere militaire basis, die van Kleine Brogel.

Dertig jaar later zijn de omstandigheden totaal anders Er heerst een economische crisis. De thematiek van kernbewapening komt nog nauwelijks aan bod in de media. De interesse van de burger voor de vredesbeweging lijkt dus voorbij. Er wordt bovendien al jaren beweerd dat men van plan zou zijn de kernbommen in Kleine Brogel ooit te verwijderen. Alleen, het kwam er nooit van …

Dit is nu …

Tot recent het plan uitlekte dat men de kernbommen van Kleine Brogel niet alleen wenst te houden, maar zelfs wil moderniseren, met andere woorden, hun potentiële slagkracht vergroten. Als reactie hierop is op korte tijd ‘Time to Go’ ontstaan. Deze organisatie van een aantal vredesbewegingen heeft nu van de dertigste verjaardag van de grote betoging van 1983 gebruik gemaakt voor haar eerste actie.

In het Jubelpark kwamen zo’n 1.500 vredesactivisten samen om naar muziek en toespraken te luisteren. Naast een aantal burgemeesters spraken enkele politici hun voornemen uit om de strijd tegen de kernwapens op parlementair niveau verder te zetten.

Dirk Van der Maelen (SP.A) engageerde zich voor een voorstel in de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers om de wapens te bannen. Bart Staes (Groen) deed gelijkaardige uitspraken voor het Europese niveau.

Ook Rudy De Leeuw (ABVV) en zijn Franstalige collega van het ACV hielden een pleidooi voor het verdwijnen van alle kernwapens. André Bogaert, de grote bezieler van de grote vredesbetogingen van 1979, 1981, 1983 en 1985 gaf een korte toespraak.

De eerder matige opkomst op de manifestatie in het Jubelpark was niet echt een verrassing. Er ging immers geen jarenlange campagne aan vooraf zoals in 1983. Toch hadden de meeste aanwezigen meer volk verwacht. Heel dikwijls kwam de opmerking bij de aanwezigen dat men pas laat op de hoogte was. Veel mensen hebben de oproep dus waarschijnlijk gemist. Kwam deze actie van ‘Time to Go’ misschien iets te vroeg?

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.