EU/VS vrijhandelsakkoord TTIP wordt festijn voor fracking

EU/VS vrijhandelsakkoord TTIP
FacebooktwitterFacebooktwitter

Volgens een gelekte ontwerptekst haalt het TTIP-vrijhandelsakkoord alle mogelijke hinderpalen voor massale fracking onderuit. Dit gebeurt terwijl de wereld dringend de uitstoot van CO2 moet inkrimpen om een globale klimaatcatastrofe te vermijden.

De negen pagina’s lange nota dateert al van 20 september 2013. Nergens in deze tekst wordt enige inspraak voorzien voor milieubewegingen, consumentenorgansiaties of eender welke andere actor van het maatschappelijk middenveld. De tekst stelt onder meer het volgende voor:

  • onbeperkte toegang van Amerikaanse energiebedrijven tot de energiemarkt in Europa (in theorie geldt dat in de twee richtingen, maar gezien de dominantie van Amerikaanse energiebedrijven op wereldvlak zal dit in één richting werken; artikel G.1);
  • wegwerken van elke discriminatie voor toegang tot de markt (dit betekent dat bestaande wetgeving mag omzeild worden als het bedrijf kan bewijzen dat de restricties in de VS niet of in mindere mate gelden; artikel G.2);
  • op gebied van veiligheid en milieubescherming moet ‘de lat gelijk gelijk gelegd worden’ (er staat niet dat de hoogste norm zal gelden, uit de praktijk van andere vrijhandelsakkoorden blijkt dat altijd de laagste norm wordt overeengekomen; artikel I.2.a);
  • instellingen voor regelgeving van de energiesector moeten onafhankelijk zijn van een welke andere openbare autoriteit of operator (artikel N.1);
  • deze instellingen zullen neutraal (‘impartial‘) beslissen tegen de betrokken marktoperatoren (er zal dus geen enkele rekening worden gehouden met maatschappelijke actoren; artikel N.2).

Dit voorstel bevestigt dat het TTIP de bedoeling heeft alternatieve keuzes in de toekomst – bijvoorbeeld na verkiezingen – onmogelijk te maken. Massale export van ruwe petroleum en aardgas uit de VS naar de EU zal de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen ontmoedigen. Bovendien zal de nu reeds massale grondwatervervuiling van de fracking-industrie nog toenemen. De voorraad aan drinkbaar water zal als gevolg van die vervuiling drastisch afnemen.

President Obama heeft bij zijn recent bezoek aan Brussel nog gepleit voor een toename van gasexport uit de VS om de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. De onderhandelingen tussen de VS en de EU gaan in het grootste geheim onverminderd door.

Met protesten en bezwaren van milieubewegingen, consumentenorganisaties, boerensyndicaten en vakbonden wordt geen enkele rekening gehouden. Bij een recente protestactie op 15 mei 2014 in Brussel werden alle betogers opgepakt.

Volgens een ander uitgelekt document van 22 november 2013 rekent de Europese Commissie op de medewerking van de media om aan deze onderhandelingen geen ruchtbaarheid te geven. “Tot nu heeft (onze communicatiestrategie) ons toegelaten om (…) greep te houden op het discours over de onderhandelingen in de mainstreammedia, waar er ruime steun is voor de logica en de bedoelde inhoud van het akkoord.’”

Report: Leaked Trade Doc Portends US/EU Fracking Bonanza

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.