Oproep voor zero-tolerantie vrouwenbesnijdenis en kindhuwelijken

Female Genital Mutilation in Bangladesh

De 15-jarige Fatima zit op haar bed thuis in Khulna, Bangladesh, in april 2014. Een paar weken eerder konden lokale activisten haar redden van een gedwongen huwelijk (foto UNICEF)

FacebooktwitterFacebooktwitter

Wereldwijd hebben meer dan 130 miljoen meisjes en vrouwen te maken met een of andere vorm van genitale verminking en zo’n 700 miljoen vrouwen die nu leven zijn als kind gedwongen te trouwen, blijkt uit nieuwe cijfers van het VN-Kinderfonds UNICEF.

Vrouwen in Afrika en het Midden-Oosten zijn het vaakst slachtoffer. UNICEF onderzocht de situatie in 29 landen. Genitale verminking kan leiden tot langdurige bloedingen, infecties, onvruchtbaarheid en sterfgevallen, staat in het rapport. Bij gedwongen huwelijken krijgen kinderen te maken met geweld en schooluitval. “Deze aantallen laten zien dat we onze campagne moeten opvoeren. Laten we niet vergeten dat achter deze cijfers de levens van echte mensen schuilgaan”, zei UNICEF-directeur Anthony Lake in een verklaring.

“Hoewel deze problemen zich op wereldschaal voordoen, moeten er plaatselijk oplossingen worden gevonden door de dorpsbewoners, gezinnen en meisjes zelf. Hun manier van denken moet veranderen en de cirkel die genitale verminking en kindhuwelijken in stand houdt, moet doorbroken worden.”

Ann Warner, specialist bij het International Centre of Research on Women (ICRW), zei tijdens een top in Washington dat het politieke bewustzijn en de politieke wil om de levens van vrouwen te veranderen, nooit zo hoog zijn geweest. Volgens haar zijn er veel veelbelovende initiatieven in gang gezet.

Ze wees onder meer op de vooruitgang die India heeft geboekt bij het voorkomen van kindhuwelijken. “Wat echter ontbreekt, is een gecoördineerde, wereldwijde aanpak.” Lyric Thompson, medevoorzitter van de coalitie Girls Not Brides-USA, gaf eveneens aan dat er meer moet gebeuren dan nu het geval is. “Een paar kleine programma’s, hoe effectief die ook zijn, zullen geen einde maken aan de praktijk.”

Hoewel het moeilijk is de impact van geïntensiveerde campagnes te meten, zijn volgens de VN en andere organisaties het aantal kindhuwelijken en vrouwenbesnijdenissen in de afgelopen jaren afgenomen. In het Midden-Oosten en Noord-Afrika is het aantal vrouwen dat trouwt voor haar achttiende jaar bijna gehalveerd in de afgelopen dertig jaar: van 34 procent naar 18 procent. In Zuid-Azië is vooral een daling zichtbaar in kindhuwelijken van meisjes jonger dan 15 jaar: van 32 naar 17 procent.

“Huwelijken van meisjes jonger dan 18 jaar komen echter nog steeds veel voor”, zei Susan Bissell, hoofd Kinderbescherming bij UNICEF. In Tanzania en Kenia daalde het aantal genitale verminkingen met een derde ten opzichte van dertig jaar geleden. In de Centraal-Afrikaanse Republiek, Irak, Liberia en Nigeria is het aantal vrouwenbesnijdenissen gehalveerd.

‘Zero Tolerance’ the Call for Child Marriage and Female Genital Mutilation

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.