Lobbying EU is big business, met resultaten

Lobbying EU is big business, met resultaten

(cartoon worstlobby.eu)

FacebooktwitterFacebooktwitter

Tien multinationals geven jaarlijks 39 miljoen euro uit aan lobbying in de instellingen van de EU. Dat doen deze bedrijven niet zomaar. Ze doen dat omdat het werkt – in hun voordeel. Alle gegevens over lobbying door deze en andere organisaties werden verzameld op de website LobbyFacts.eu.

Corporate Europe Observatory, LobbyControl  en Friends of the Earth Europe hebben op de website LobbyFacts.eu gegevens verzameld over lobbying in de Europese instellingen. Zij doen dit als reactie op het officiële register van de EU, dat ontoereikend is en dat niet toestaat de werkelijke dimensies van lobbying in de EU te kennen.

Informatie

Deze drie watchdogorganisaties hebben de gegevens die ze konden verzamelen op zodanige wijze gebundeld, dat het mogelijk wordt voor journalisten, activisten, academici en alle andere geïnteresseerden om te weten te komen hoeveel er precies wordt uitgegeven, hoeveel permanente toegangpasjes tot de EU-instellingen in Brussel de betrokken organisaties hebben en dergelijke.

De zoekfunctie van de website is vollediger, sneller en gebruiksvriendelijker dan die van de officiële website van de EU. De gegevens op LobbyFacts.eu tonen onder meer de top-10 van organisaties die het meest uitgeven aan lobbying in de EU. Samen geven ze daar 39 miljoen euro voor uit:

  • Philip Morris International
  • ExxonMobil Petroleum & Chemical
  • Microsoft
  • Shell Companies
  • Siemens
  • GDF Suez
  • General Electric Company
  • Huawei Technologies
  • Bayer
  • Telekom Austria Group

De tien grootste consultancybedrijven voor lobbying in de EU zijn samen goed voor een omzet van 60 miljoen euro per jaar. Daarnaast zijn er heel wat handels- en beroepsorganisaties actief en organisaties die juridisch advies verschaffen.

Afwezig in de top van deze lijsten zijn organisaties die maatschappelijke doelen nastreven zoals milieuorganisaties, consumentenorganisaties en vakbonden. De vermeende invloed die deze organisaties wordt toegedicht – onder meer door de bedrijven – blijkt niet in overeenstemming met hun financiële draagkracht en impact.

Filantropie

Dit is volgens de organisatoren van deze website echter slechts het tipje van de ijsberg. Meerdere grote bedrijven waarvan bekend is dat ze actief lobbyen in de instellingen van de EU, hebben zich niet geregistreerd in het lobbyregister van de EU. Deze registratie is immers niet verplicht. Dat is onder meer het geval met de investeringsbank Goldman Sachs en de telecommunicatiegigantTime Warner.

Bovendien zitten er heel wat dubieuze gegevens in het officiële register, die nader onderzoek vereisen. Zo is er het geval van een Italiaanse vereniging van belastingsconsulenten Associazione Nazionale Consulenti Tributari. Deze organisatie beweert slechts 50.000 euro per jaar uit te geven aan lobbying, maar blijkt over een staf te beschikken van 5000 personen.

Deze bedrijven en organisaties doen niet aan filantropie. Zij investeren in lobbying omdat ze daar iets voor terugverwachten van de EU, zowel van de Europese Commissie als van het Europees Parlement. Dat zij dit jaar na jaar blijven doen, geeft aan dat deze lobbying werkt – in hun voordeel.

Jean-Claude Juncker, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, heeft alvast meer transparantie beloofd en wil werk maken van verplichte registratie van lobbyisten, zodra hij zijn functie opneemt op 1 november 2014. Dat zal niet eenvoudig zijn, want tien van zijn zeventwintig kandidaat-commissieleden hebben banden met bedrijven, die niets te winnen hebben bij grotere transparantie.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.