‘Spoorbaas Cornu wil blijkbaar iets forceren’

ASTB objectieve bondgenoot van vijanden NMBS

Brussel-Zuid (foto Lode Vanoost)

FacebooktwitterFacebooktwitter

Vakbondsleiders Jean-Pierre Goossens (ACOD-SPoor) en Luc Piens (ACV-Transcom) reageren op de uitlatingen van spoorbaas Jo Cornu. “Ongezien hoe een bedrijfsleider zo misprijzend over zijn eigen mensen spreekt.” “In werkelijkheid is het personeel permanent overwerkt.”

‘De kostprijs per personeelslid bij de NMBS ligt niet te hoog. Maar voor het loon worden weinig uren gewerkt.’ Dat zei Jo Cornu, spoorbaas van de NMBS, in De Standaard.

Jean-Pierre Goossens van de socialistische vakbond ABVV: “De 36-urenwerkweek was een voorstel dat nog kwam van Etienne Schouppe. Dat kwam dus niet eens van ons. Het was zijn manier om de personeelskosten te drukken. Schouppe heeft toen op 2 jaar tijd 3.000 mensen die op pensioen gingen niet meer vervangen.”

Luc Piens van de christelijke vakbond ACV: “Wat Cornu er nu netjes vergeet bij te zeggen, is dat die 36-urenweek gepaard ging met een looninlevering van 1,65 procent. Dat is een inlevering die blijft doorwerken tot op vandaag.”

Piens: “Wij zouden dus te weinig werken voor ons loon. De bittere realiteit is dat onze mensen in feite 40 uren per week werken. De compensatiedagen die we daar voor zouden moeten krijgen worden jaar na jaar niet toegekend, omdat er te weinig personeel is.“

Goossens: “Dat leidt tot grote frustraties bij het personeel. Telkens weer kunnen ze geen verlof nemen in juli-augustus of tijdens de andere schoolvakanties. Dat zogezegde extra-verlof stapelt zich altijd maar op. Nu zijn het al meer dan 700.000 dagen waar de mensen recht op hebben maar die ze niet krijgen. Cornu zegt dan wel dat hij het normaal vindt dat een mens al zijn verlof moet kunnen nemen voor 31 december van elk jaar. In de praktijk wil hij daar dus nog meer in snijden.”

Goossens: “We lezen ook dat het NMBS-personeel een arbitrair kluwen van premies zou hebben. In werkelijkheid heeft ons personeel identiek dezelfde rechten als eender welk personeel in eender welk bedrijf waar in ploegen wordt gewerkt. De mythe van Descheemaecker over onze verlofdagen is eenzelfde verhaal. Er klopt niets van, maar het verhaal blijft alsmaar de ronde doen.”

Goossens: “Elk bedrijf dat ploegenwerk heeft, geeft verschillende premies voor een vroege ochtendshift, voor een late shift, voor zaterdagwerk, voor zondagwerk, voor werken op feestdagen, voor nachtwerk, nachtwerk in de week, nachtwerk in het weekend enozvoort. Dat systeem is zo ingewikkeld als in elk ander bedrijf. De lonen zijn bij de NMBS niet te hoog. Onze premies zijn niet onoverzichtelijk.”

Dit was er over

Piens: “In augustus had Cornu al een eerste maal het personeel geschoffeerd met een interview in Knack. Begin september hebben wij daar twee maal met hem over samen gezeten. Het was toen nog te vroeg om de concrete plannen van de regering te kennen, maar de sfeer was er al.”

Piens: “Dit tweede interview, waarin hij onze CAO van 36-urenweek aanvalt, verscheen nota bene op de dag zelf van het overleg in het national paritair comité. Dit is er echt over. Welke bedrijfsleider doet dat, zo over zijn eigen mensen spreken in het openbaar, zonder het minste overleg of vraag om uitleg? Wij hebben hem op die vergadering gezegd waar het op staat en hebben het overleg daarop verlaten.”

Goossens: “Wil men de premies afschaffen? Beseft Cornu wel dat de begeleiders en de bestuurders een uur voor het vertrek van de trein al aan de trein staan om hem rijklaar te maken? Onze mensen staan in voor het openbaar vervoer, maar zelf zijn ze de enige die bijna nooit zelf met de trein naar hun werk kunnen. Die eerste en die laatste trein moeten ze immers zelf binnenrijden. Gemiddeld één weekend op twee werken, feestdagen, verlofperiodes, hoe ga je mensen dan nog motiveren? Ploegenpremies en compensatiedagen zijn net bedoeld om mensen te motiveren. Cornu wil dat nu afbouwen of zo?”

Piens: “Eender welk bedrijfsleider weet dat zijn personeel zijn voornaamste stakeholder is. Daar ga je niet mee om zoals hij doet.”

Piens: “Ik weiger te geloven dat Cornu tweemaal communicatief in de fout ging, dat hij een verkeerde inschatting maakte of zo. Daar is deze man te verstandig en te ervaren voor. Hier speelt dus een andere agenda. Hij wil een aantal dingen forceren, daarvoor zoekt hij sympathisanten in de bedrijfswereld, bij de publieke opinie via de media.”

Piens: “Door het lanceren van halve waarheden en door dingen te insinueren die er niet zijn, wil deze man een sfeer schepen, waarbij heij het kan voorstellen alsof dit een conflict is tussen hem, de reizigers en de overheid tegenover de vakbonden. Zoals deze bedrijfsleider zijn mensen afvalt, dat is du jamais vu.”

Goossens: “Men verwijt ons dat wij alleen maar de belangen van het personeel verdedigen. Wat is dat voor een verwijt? Dat is in feite ons verwijten dat wij doen wat we verondersteld worden te doen. Men valt daarmee onze bestaansredenen zelf aan. Men vergeet daarbij dat goed betaald personeel dat in degelijke omstandigheden kan werken net de beste garantie is voor een kwaliteitsvol en veilig openbaar vervoer.”

Piens: “Ondertussen zien wij dat er meer en meer CAO’s worden afgesloten voor een 37-urenweek. Dat is een algemene trend. Het verschil is dan nog maar één uur met ons.”

ACOD-Spoor bespraken donderdag 30 oktober hun verdere aanpak van de crisis. Zij kondigen nieuwe acties aan. Die zouden evenwel de reiziger niet treffen. De collega’s van ACV-Transcom komen dinsdag 4 november samen.

“Daarna plegen we nog gezamenlijk overleg. We nemen alvast voluit deel aan de nationale acties.”

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.