Angolees journalist riskeert 15 jaar

Onderzoeksjournalist Rafael Marques de Morais

Onderzoeksjournalist Rafael Marques de Morais (foto Amnesty International)

FacebooktwitterFacebooktwitter

De Angolese overheid laat onderzoeksjournalist Rafael Marques de Morais vervolgen. Zijn proces is gestart op 23 april. Marques deed onder meer onderzoek naar de jarenlange betrokkenheid van generaals bij diamantsmokkel. Hij riskeert 15 jaar gevangenis.

Bloeddiamanten -Corruptie en Foltering in Cuango
Bloeddiamanten – Corruptie en Foltering in Cuango

Rafael Marques de Morais is al jaren actief als onderzoeksjournalist. In 2011 bracht hij het boek Diamantes de Sangue – Corrupção e Tortura no Cuango (Bloeddiamanten -Corruptie en Foltering in Cuango) uit. Daarin stelt hij dat meerdere generaals van het Angolese leger samen met privébedrijven samenwerkten in diamantmijnen in Angola. Een klacht tegen de generaals werd door het gerecht ongeldig verklaard. Deze generaals hebben op hun beurt tegen hem klacht ingediend. Op de geuite beschuldigingen staat een mogelijke gevangenisstraf van 15 jaar. Hij riskeert tevens een boete ter waarde van 1 miljoen euro.

Deze rechtszaak in Angola volgt op een mislukte juridische aanklacht door dezelfde generaals tegen de journalist in Portugal, waar het gerecht de klacht ongegrond en zonder gevolg verklaarde. Nu heeft de regering 15 nieuwe beschuldigingen geformuleerd tegen hem als auteur van zijn boek.

Volgens Amnesty International overtreedt de Angolese overheid met deze aanklacht meerdere internationale verplichtingen, waar het land bij is aangesloten, zoals het Afrikaanse Charter, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Internationaal Covenant voor Burger- en Politieke Rechten. De wet waarop de Angolese overheid zich baseert is bovendien een overtreding van Artikel 40 van de Grondwet.

In Angola worden journalisten die corruptie, schendingen van de mensenrechten of satirische artikels en karikaturen publiceren regelmatig voor de rechtbank gedaagd voor smaad en eerroof. Journalist Rafael Marques de Morais werd al eens eerder veroordeeld tot tien jaar. Hij kon die veroordeling nietig laten verklaren door de VN-Mensenrechtencommissie.

De mensenrechtenorganisatie Amnesty International volgt de zaak op de voet en doet een oproep voor internationale steun voor deze journalist.

Bron: Diamonds Last Forever, Humans Rights Abuses Must Not: 4 Reasons You Should Care Rafael Marques Is On Trial

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.