Prijs voor de Democratie 2015 gaat naar Hart Boven Hard

Prijs voor de Democratie 2015 gaat naar Hart Boven Hard

Foto: Evy Menschaert

FacebooktwitterFacebooktwitter

De Prijs voor de Democratie 2015 wordt toegekend aan de burgerbeweging Hart Boven Hard. De jury van de prijs looft Hart Boven Hard voor haar succes om een brede coalitie te verenigen in een platform tegen het beleid van sociale inleveringen en om nieuwe segmenten van de bevolking te betrekken bij politieke actie. “Hart Boven Hard is een verrijking van de democratie”

“Hart boven Hard is een nieuwe sociale beweging die er in geslaagd is om een brede coalitie aan maatschappelijke actoren te verenigen in een platform tegen de besparingen. De originaliteit bestaat eruit dat Hart boven Hart verschillende thema’s met elkaar verweven heeft gaande van de meer klassieke vakbondseisen tot thema’s die te maken hebben met de vermarkting van kunst en cultuur. Aldus is Hart boven Hard erin geslaagd om nieuwe segmenten van de bevolking aan te spreken en te betrekken in politieke actie en discussie. Een verrijking voor de democratie.”

“Hart Boven Hard is een burgerreactie tegen het huidige rechtse regeringsbeleid. De Prijs voor de Democratie wordt toegekend als aanmoediging om de aangevatte taak verder te zetten. Omdat het in de komende jaren Hard tegen Hard zal zijn, verdient Hart boven Hard nu al de Prijs voor de Democratie”, zegt de jury in haar motivatie.

“Het huidige politieke stelsel herleidt de burger tot een passieve kiezer, die het politiek debat en de besluitvorming moet overlaten aan de verkozenen. Hart Boven Hard roept daarentegen de burger op om actief mee te denken en te beslissen.”

“Hart Boven Hard is er tevens in geslaagd om vakbonden te verenigen met honderden andere middenveldorganisaties. Het sociaaleconomische strijdveld van de vakbonden wordt daardoor verweven met gender, ecologische, culturele en andere strijdpunten. De belangrijkste verdienste van Hart Boven Hard is vooral dat dit een organisatie is die het verlammende mantra van ‘There is no alternative’ doorbreekt en het tegendeel aantoont. Er is wel een alternatief.”

De prijs voor de Democratie werd ingesteld in 1992 na het democratische debacle van “zwarte zondag, 24 november 1991”. Toen bleek dat de politieke democratie verdedigd moest worden door alle democraten tegen extreem-rechtse, populistische en anti-politieke stromingen.

Initiatiefnemers waren de organisaties Democratie 2000 en VZW Trefpunt. Elk jaar stellen zij een jury samen waarin de twee initiatiefnemers met persoonlijkheden uit de wetenschappelijke, journalistieke wereld en de civiele maatschappij een selectie maken van mogelijke kandidaten.

Het doel van deze jaarlijkse prijs is  om een individu of een organisatie te bekronen die zich door zijn of haar inzet heeft onderscheiden in de voortdurende strijd voor de democratie. De uitreiking van de prijs is een gelegenheid om aan te geven wat het voorbije jaar de inzet was voor het behoud en de versterking van een democratische samenleving. Met de toekenning van deze prijs wil de jury ook aantonen dat de inzet en strijd van personen en groepen wel degelijk een verschil kunnen maken

Dezelfde organisaties kennen ook jaarlijks een Jaap Kruithofprijs toe aan een radicale denker of sociale beweging voor maatschappelijke verandering. Dit jaar gaat deze erkenning naar het Griekse volk, de Europese beweging voor solidariteit met het Griekse volk en Eric Toussaint.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.