De Standaard: “Een goede titel zegt meer”

Titel in de standaard: Buitenlanders pikken 33.000 bouwjobs in
FacebooktwitterFacebooktwitter

De Standaard ging op 27 augustus 2015 ietwat de mist in met de voorpagina. En wel hierom:

Op de voorpagina van 27 augustus 2015 kopt De Standaard met:

“Buitenlanders pikken 33.000 bouwjobs in”

U leest dat goed. Er staat niet:

“Liberalisering EU vergroot sociale uitbuiting”

Er staat al evenmin:

“Bouwsector buit 33.000 buitenlanders uit”

Net zomin als:

“Bouwsector ondergraaft sociale zekerheid”

Of:

“Winst bouwsector belangrijker dan sociale rechten”

Waar het volgens De Standaard om gaat is dat de Belgische loonlasten te hoog zouden zijn. Dat meent ook de Confederatie Bouw, die aan de regering vraagt de loonlasten te verlagen.

‘Loonlast’ is een term die enige decodering vraagt. Het deel van het loon dat werkgevers betalen aan de sociale zekerheid en pensioenen is geen ‘last’ maar een uitgesteld loon. Het dient om werkende mensen een inkomen te garanderen tijdens ziekte, werkloosheid, zwangerschap en pensioen. Waar het in feite dus om gaat is dat Belgische bouwvakkers volgens sommigen moeten leren met minder tevreden te zijn.

In andere EU-landen liggen sociale bijdragen en lonen inderdaad lager. Dat is volgens De Standaard het echte probleem in volledige overeenstemming met de Confederatie Bouw, zeg maar de ‘vakbond’ van de eigenaars van bouwbedrijven

De Confederatie Bouw wil die ‘loonlasten’ omlaag. Nochtans zijn er ook andere mogelijkheden. Zo zou deze belangenorganisatie van de bouwbedrijven ook kunnen stellen dat de Belgische regering op Europees niveau moet eisen dat de Poolse loonlasten omhoog moeten of dat de loonlasten in het land van werkelijke tewerkstelling moeten worden betaald.

Dat doet de Confederatie Bouw niet, om weloverwogen redenen. Het gaat deze organisatie immers niet over de verschillen in sociale bijdragen en lonen tussen de EU-landen. Dat vinden ze in feite prima, omdat het een gemakkelijk argument is om de lonen hier te verlagen.

Het gaat zelfs niet om verliezen die door die ’te hoge loonlasten’ zouden worden geleden. Dit gaat om een vraag om de nu met Belgische werknemers en hun loonlasten reeds geboekte winsten nog te verhogen door de lonen hier te verlagen.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.