Varoufakis wil pan-Europese politieke partij lanceren

Varoufakis wil pan-Europese politieke partij lanceren
FacebooktwitterFacebooktwitter

Voormalig Grieks minster van financiën Yanis Varoufakis neemt niet deel aan de Griekse verkiezingen. “Alleen een Europees netwerk kan ingaan tegen dit Europa dat als een blok opereert.”

In een interview voor het programma Late Night Live van de Australische radiozender ABC1 legt Varoufakis uit waarom hij noch voor Syriza, noch voor de nieuwe scheurlijst Volksunie deelneemt aan de komende Griekse verkiezingen.

Een Europees netwerk

“Nationale partijen vormen broze allianties binnen een Europa dat werkt als een blok, als een macro-economie met zijn eigen belangen – dat model werkt niet meer. Ik denk dat we moeten pogen te mikken op een Europees netwerk dat op een bepaald ogenblik tot een pan-Europese partij kan evolueren.”

“De partij (Syriza) die ik heb gediend en de leider die ik heb gediend hebben beslist volledig van koers te veranderen en een economisch beleid te voeren dat absoluut geen steek houdt en dat ons werd opgedrongen.”

Onvruchtbare verkiezingen

De Griekse verkiezingscampagne zal volgens hem ’triest en onvruchtbaar’ zijn. Varoufakis ging in het interview ook in op de beschuldigingen die een aantal personen met banden in de oligarchie tegen hem hebben ingediend voor landverraad: “Ik wou dat ze daar mee doorgingen… er is geen strijdtoneel, geen rechtbank, geen forum waar ik niet wil aan deelnemen om te verdedigen en toe te lichten wat ik heb gedaan.”

“Ik vrees dat mijn tegenstrevers, zij die deze beschuldigingen hebben gelanceerd, niet zullen opdagen om de confrontatie aan te gaan, omdat er geen morzel waarheid zit in wat ze hebben beweerd. Dit deden ze alleen als propaganda tegen mij.”

“Het spook van de democratie”

Varoufakis was een paar dagen eerder aanwezig op het jaarlijkse Fête de la Rose van de Franse Socialistische Partij in het dorpje Frangy-en-Bresse. Daar gaf hij een toespraak. Volgens hem waart er een spook van democratie over Europa. “De machten van het oude Europa zijn even hard tegen democratie in 2015 als ze dat waren tegen het communisme in 1848.” Hij verwees daarmee in niet mis te verstane woorden naar de eerste zin uit het Manifest van de Communistische Partij van 1848.

“Het regende daar verschrikkelijk. Toch waren duizenden Fransen afgezakt om daar midden in het veld te komen luisteren. Ze wilden gewoon niet weggaan. Dat was niet omdat ik Griek ben, of uit solidariteit met Griekenland – dat speelde zeker mee – maar de mensen zijn gewoon ongerust om wat met hen aan het gebeuren is, met hun land. Ze vrezen dat wat in Athene is begonnen zich gaat verspreiden over de rest van het continent.”

“Met de crisis van de eurozone is het overduidelijk dat Griekenland een laboratorium was waar zeer misantropische en slechte economische keuzes – inefficiënte, ineffectieve en zelfvernietigende keuzes – werden uitgetest, voor ze naar Spanje, Italië en Frankrijk worden geëxporteerd.”

“Dit is een overgave”

Hij heeft geen goed woord voor het memorandum en de koers die Alexis Tsipras verkozen heeft: “Op de eerste pagina van het derde memorandum dat Griekenland heeft ondertekend staat het volgende: “De regering verbindt er zich toe om te overleggen en akkoord te gaan met de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het IMF over alle acties die relevant zijn voor het bereiken van de objectieven, voor ze wettelijk worden aangenomen.” Er staat niet in dat de trojka akkoord moet gaan met de Griekse regering, allen omgekeerd. Dit zijn voorwaarden voor een overgave.”

Op zijn blog heeft Varoufakis ook eigen fouten toegegeven. Zo erkent hij veel te veel willekeurige en onvoorbereide interviews te hebben gegeven, wat de media de kans gaf om hem op de minste fout te pakken. “Ik wou interviews geven en de inhoud min of meer onder controle houden. De media-agenda was echter intentioneel tegen Griekenland en mezelf gericht ‘op een zeer onverwachte en weerzinwekkende manier’, waarbij exclusief op de persoon werd gemikt en niet op de voorstellen die wij deden. Maar ik ben inderdaad in de fout gegaan door daar zo massaal op die vragen voor interviews in te gaan.”

De Atheense lente

Hij blijft er van verzekerd dat wat in Griekenland is gebeurd de voorbije zeven maanden de geschiedenis za veranderen. “Wat in 2015 gebeurde was een ‘Atheense lente’ die werd verpletterd door banken, niet door tanks (‘by banks, not tanks’). Ik ga actief blijven – misschien zelfs nog meer dan nu – op Europees niveau, om een Europees netwerk op te richten.”

Bronnen:

1 Varoufakis heeft jarenlang in Australië gewoond en gewerkt. Hij heeft dubbele Griekse en Australische nationaliteit. Zijn dochter en eerste vrouw wonen er nog steeds en hij gaat voor zijn dochter altijd daar op vakantie.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.