Greenpeace blokkeert geheime TTIP-onderhandelingen

Greenpeace activisten blokkeerden de ingang van het gebouw in Brussel waar de onderhandelingen over het TTIP-akkoord tussen de EU en de VS doorgaan

Greenpeace activisten blokkeerden de ingang van het gebouw in Brussel waar de onderhandelingen over het TTIP-akkoord tussen de EU en de VS doorgaan (Greenpeace)

FacebooktwitterFacebooktwitter

Actievoerders van Greenpeace hebben de onderhandelaars van de EU en de VS belet hun geheime gesprekken voort te zetten over het Transatlantic Trade and Investment Partnership vrijhandelsakkoord. TTIP zal volgens de organisatie multinationals ongeziene macht geven. en de democratie, de gezondheid en de sociale rechten ondermijnen.

De Europese Commissie en vertegenwoordigers van de VS komen in Brussel samen op 22 februari voor de verdere onderhandelingen van het TTIP-vrijhandelsakkoord achter gesloten deuren. Greenpeace nam de gelegenheid te baat om het geheime karakter van deze gesprekken en de nefaste gevolgen aan te klagen van dit verdrag voor democratie, milieubescherming, gezondheid en sociale rechten

30 activisten uit 7 landen ketenden zich vast aan de ingang van het conferentiecentrum waar de vergadering had moeten plaatsvinden. Klimmers ontrolden een groot spandoek aan de voorzijde van het gebouw met daarop een verkeersbord voor doodlopende weg, en de boodschap “TTIP: dead end trade deal”.

“Dit handelsakkoord gaat in feite niet over handel”, verklaarde Susan Jehoram Cohen, campagneverantwoordelijke TTIP bij Greenpeace. “Het hoofddoel van dit akkoord is de machtsoverdracht van het volk naar de grote bedrijven. De handelsbarrières waar de Europese Commissie het over heeft, zijn veiligheidsnormen die schadelijke pesticiden uit ons voedsel weren of verhinderen dat gevaarlijke stoffen in de lucht terechtkomen.”

“De onderhandelaars die vandaag in het geheim wilden bijeenkomen, willen deze normen afzwakken om de winsten van grote bedrijven te maximaliseren, ongeacht de kost voor de samenleving en het milieu. Deze actie vestigt daar de aandacht op en geeft een stem aan de miljoenen burgers die tegen dit vrijhandelsakkoord gekant zijn.”

Onderhandelaars van de Europese Commissie en het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken gaan vanaf 22 februari 2016 vijf dagen verder onderhandelen over hun controversiële plannen om buitenlandse investeerders toe te laten regels en wetten aan te vechten die de bevolking en het milieu beschermen, met name op vlak van voeding, chemische vervuiling en energie.

ICS = ISDS

Het Investor Court System (ICS) dat de Europese Commissie voorstelt, zou een nieuwe rechtbank de bevoegdheid geven om de belangen van investeerders boven die van democratische staten te stellen. Dat ICS-systeem zou het aanvankelijk voor het akkoord geplande ISDS-systeem vervangen (Investor State Dispute Settlement). ISDS zou bedrijven de macht geven om via arbitrage de nationale wetgeving en rechtbanken naast zich neer te leggen.

Het ICS-systeem wil echter hetzelfde doel nastreven onder een andere naam.

De bezorgdheid over het TTIP groeit en wordt gedeeld door een groot deel van de samenleving, met inbegrip van ngo’s, de gezondheidssector en ook veel kleinere bedrijven, die vrezen door de grote bedrijven weggevaagd te zullen worden.

Videobeelden van de actie vind je hier.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.